Automotive CCC

China Certification is an excellent partner for the CCC certification in the automotive sector. We are providing leading automotive suppliers and car manufacturers with quick and smart solutions for their CCC certification. We offer you our support for every project related to the Automotive CCC.

Lees verder

CCC Made Easy

The China Compulsory Certification (CCC) is a mandatory certification for products exported to China.
We are experienced in the CCC certification process for all kinds of product categories. The CCC certification process will be simple and easy with China Certification Corporation as a professional partner by your side.

Lees verder

Other Certifications

HAF604, Taiwan Certification, CRCC for Railway Products, SRRC Type Approval, NAL (Network Access License), AQSIQ registration, Voluntary CQC Mark Certification, CCCF for Fire Products: We support you in all types of certifications for the Chinese market.

Consulting

China Certification provides a range of specialized consulting services, especially for car manufacturers and large industrial companies. With the consulting packages the certifications as well as internal procedures related to international product certifications can be streamlined.

TRAINING

China Certification Corporation offers customized CCC training to fit your company needs. Our trainer will come to your location and provide the training, up to date information and pass on valuable tips from our many years of experience. Call us today to learn more!

Company

Since 2005, MPR China Certification GmbH – China Certification Corporation has been supporting companies around the world in obtaining the required product certifications for the Chinese market. With a strong team located worldwide, we can offer you the best solution for your enquiries.

Lees verder

Wat is CCC?

CCC staat voor “China Compulsory Certification” (te vertalen als “Verplichte Certificering China”) en is vergelijkbaar met andere certificeringen op het gebied van de kwaliteit van producten zoals het Europese CE-systeem, maar er zijn echter een paar belangrijke verschillen. Het CCC-certificaat werd in 2002 geïntroduceerd en is van toepassing op ingevoerde goederen alsook op Chinese producten. Producten die certificering vereisen mogen alleen worden ingevoerd, verkocht en/of worden gebruikt voor zakelijke doeleinden in China, wanneer de verplichte CCC-certificering (China Compulsory Certification) is verkregen.

Het niet naleven van de CCC-regelgeving kan leiden tot het vasthouden van ingevoerde goederen aan de grens of teruggestuurd worden naar de afzender. Ook zal oneigenlijk gebruik van CCC-licenties of het afdrukken van een CCC-markering op producten zonder certificering eveneens resulteren in boetes en straffen. Zelfs wanneer voor een product geen CCC-certificering vereist is, kunnen er nog steeds problemen ontstaan wanneer bijvoorbeeld een douanebeambte om een CCC-certificaat vraagt. Om deze reden worden de zogenaamde “Clearance Certificates” (inklaringscertificaten) aanbevolen om het risico van problemen bij import in China aanzienlijk te verminderen.

De CCC verving de certificeringen van de “China Import en Export Commodity Inspection Bureau (CCIB)” en de “China Commission for Conformity Certification of Electrical Equipment (CCEE)” , waardoor handel drijven vanuit het buitenland met China aanzienlijk vereenvoudigd werd en zo een “level playing field” voor alle marktdeelnemers gecreëerd werd. Echter, speciale certificaten voor medische producten (SFDA) en telecommunicatieapparatuur bleven bestaan.

De twee belangrijkste elementen van China Compulsory Certification (CCC) zijn het testen van het product (producten die moeten worden gecertificeerd, worden verzonden en getest door testlaboratoria in China) en de fabrieks-audits (auditering van de fabrikanten door Chinese auditors). Zodra een certificaat wordt verleend, is deze geldig voor meerdere jaren, maar moet door middel van jaarlijkse follow-up audits worden gehandhaafd.

Het CCC-certificeringsproces omvat ook uitgebreide aanvraagdocumenten, fabrieksvoorbereiding en diverse betalingen en vergoedingen die moeten worden voldaan. Door de steun van een bedrijf als China Certification kan het hele proces worden voltooid binnen 4-5 maanden; zonder steun, duurt dit proces doorgaans 6-18 maanden.

Fabrikanten van producten met een CCC-verplichting zullen bij de bevoegde certificeringsinstantie de aanvraag moeten doen. De belangrijkste Chinese certificeringsinstanties zijn:

 

 

Voor meer informatie over CCC kunt u ons gratis informatieboekje “CCC Made Easy”, met bijzondere aandacht voor certificering voor automotive leveranciers, lezen.

U vindt ook nuttige informatie op onze Frequently Asked Questions (FAQ) page pagina of in de lijst van producten waarvoor certificering vereist is. Indien uw product niet CCC-vereist is, dan kan China Certification u ook helpen met uw “Clearance certificates”.

Onze introductie video geeft de benodigde stappen weer die onderdeel zijn van het CCC-certificeringsproces.

Third party cookies & scripts

This website uses cookies & scripts. For optimal performance and advertisement purposes it is recommended that you agree to the use of cookies by third parties & scripts. We do not share information about your use of our website with social media.
For more information, please see our Privacy Policy and the Imprint.
Which cookies & scripts and the associated processing of your personal data do you agree to?

You can change your selection anytime under Privacy Policy .