Automotive CCC

China Certification is an excellent partner for the CCC certification in the automotive sector. We are providing leading automotive suppliers and car manufacturers with quick and smart solutions for their CCC certification. We offer you our support for every project related to the Automotive CCC.

čítaj viac

CCC Made Easy

The China Compulsory Certification (CCC) is a mandatory certification for products exported to China.
We are experienced in the CCC certification process for all kinds of product categories. The CCC certification process will be simple and easy with China Certification Corporation as a professional partner by your side.

čítaj viac

Other Certifications

HAF604, Taiwan Certification, CRCC for Railway Products, SRRC Type Approval, NAL (Network Access License), AQSIQ registration, Voluntary CQC Mark Certification, CCCF for Fire Products: We support you in all types of certifications for the Chinese market.

Consulting

China Certification provides a range of specialized consulting services, especially for car manufacturers and large industrial companies. With the consulting packages the certifications as well as internal procedures related to international product certifications can be streamlined.

TRAINING

China Certification Corporation offers customized CCC training to fit your company needs. Our trainer will come to your location and provide the training, up to date information and pass on valuable tips from our many years of experience. Call us today to learn more!

Company

Since 2005, MPR China Certification GmbH – China Certification Corporation has been supporting companies around the world in obtaining the required product certifications for the Chinese market. With a strong team located worldwide, we can offer you the best solution for your enquiries.

čítaj viac

Čo je CCC

Čínska povinná certifikácia (China Compulsory Certification, CCC) je podobná iným certifikáciám pre štandardizáciu kvality výrobkov, ako napr. európsky systém CE, avšak vykazuje významné rozdiely. Certifikát CCC bol zavedený v roku 2002 a vzťahuje sa tak na dovážené, ako aj na čínske výrobky. Výrobky podliehajúce povinnej certifikácii môžu byť importované, predávané a/alebo používané v rámci obchodných činností v Číne až po získaní Čínskej povinnej certifikácie.

Nesplnenie predpisov o CCC má za následok zadržanie dovážaného tovaru na hranici alebo jeho vrátenie odosielateľovi. Podobne nesprávne používanie licencií CCC alebo natlačenie značky CCC na výrobky bez certifikácie má za následok uvalenie pokút a trestov. I v prípade, že výrobok nepodlieha Čínskej povinnej certifikácii, môže dôjsť k ťažkostiam, ak pracovník colnej správy bude požadovať certifikát CCC. Z tohto dôvodu sa odporúčajú Colné certifikáty (Clearance Certificates) s cieľom podstatne znížiť riziko problémov spojených s dovozom.

CCC je náhradou za skoršie certifikácie „Čínskeho úradu pre dohľad nad dovozom a vývozom tovaru (CCIB)“ (China Import and Export Commodity Inspection Bureau (CCIB)) a „Čínskej komisie pre certifikáciu zhody elektrických zariadení (CCEE)“ (China Commission for Conformity Certification of Electrical Equipment (CCEE)), čím sa významne zjednodušilo zahraničné obchodovanie s Čínou a vytvorili rovné podmienky pre všetkých účastníkov trhu. Špeciálne certifikáty pre lekárske výrobky (SFDA) a telekomunikačné zariadenia však napriek tomu zostávajú v platnosti.

Dvoma najvýznamnejšími prvkami Čínskej povinnej certifikácie (CCC) sú testovanie výrobkov (výrobky predložené na certifikáciu sa zasielajú do skúšobní v Číne) a ďalej závodné audity (kontrola výrobcov produktov čínskymi audítormi). Udelená certifikácia je platná niekoľko rokov, avšak musí byť udržiavaná prostredníctvom ročných následných auditov.

Proces certifikácie CCC ďalej zahŕňa kompletné dokumenty žiadosti, prípravu výrobného závodu a rôzne platby a poplatky. Pomocou firmy, akou je China Certification, je možné celý proces dokončiť v čase 4 – 5 mesiacov; bez jej podpory obvykle tento proces trvá 6 až 18 mesiacov.

Výrobcovia produktov podliehajúci CCC musia požiadať o certifikáciu CCC na príslušnom certifikačnom orgáne. Nižšie sú uvedené významné čínske certifikačné orgány:

 

 

Ďalšie informácie o CCC nájdete v našej bezplatnej informačnej príručke “CCC jednoducho“, ktorá obsahuje oddiel zvlášť zameraný na certifikáciu automobilových dodávateľov.

Užitočné informácie ďalej nájdete v našom oddiele Časté otázky (FAQ) alebo v prehľade výrobkov podliehajúcich povinnej certifikácii. Ak váš výrobok certifikáciu CCC nevyžaduje, môže vám China Certification taktiež pomôcť s colnými certifikátmi.

Naše úvodné video predstavuje prehľad krokov potrebných na získanie certifikácie CCC.

Third party cookies & scripts

This website uses cookies & scripts. For optimal performance and advertisement purposes it is recommended that you agree to the use of cookies by third parties & scripts. We do not share information about your use of our website with social media.
For more information, please see our Privacy Policy and the Imprint.
Which cookies & scripts and the associated processing of your personal data do you agree to?

You can change your selection anytime under Privacy Policy .