Automotive CCC

China Certification is an excellent partner for the CCC certification in the automotive sector. We are providing leading automotive suppliers and car manufacturers with quick and smart solutions for their CCC certification. We offer you our support for every project related to the Automotive CCC.

čítaj viac

CCC Made Easy

The China Compulsory Certification (CCC) is a mandatory certification for products exported to China.
We are experienced in the CCC certification process for all kinds of product categories. The CCC certification process will be simple and easy with China Certification Corporation as a professional partner by your side.

čítaj viac

Other Certifications

HAF604, Taiwan Certification, CRCC for Railway Products, SRRC Type Approval, NAL (Network Access License), AQSIQ registration, Voluntary CQC Mark Certification, CCCF for Fire Products: We support you in all types of certifications for the Chinese market.

Consulting

China Certification provides a range of specialized consulting services, especially for car manufacturers and large industrial companies. With the consulting packages the certifications as well as internal procedures related to international product certifications can be streamlined.

TRAINING

China Certification Corporation offers customized CCC training to fit your company needs. Our trainer will come to your location and provide the training, up to date information and pass on valuable tips from our many years of experience. Call us today to learn more!

Company

Since 2005, MPR China Certification GmbH – China Certification Corporation has been supporting companies around the world in obtaining the required product certifications for the Chinese market. With a strong team located worldwide, we can offer you the best solution for your enquiries.

čítaj viac

Služba CCC Automotive

Čínske predpisy a požiadavky pre CCC vozidiel a automobilových dielov sú podrobné a početné. Termíny musia byť striktne dodržiavané, testovanie výrobkov je prísne, audity sú detailné a manažment zmeny je nutné strategicky pripravovať.

Je dôležité objasniť, či je pre špecifické výrobky certifikácia povinná, priradiť príslušné výrobky do certifikačných jednotiek (certification units) a ďalej určiť, ktorý závod má byť auditovaný. Obvykle je potrebné auditovať závod, kde sa buď vyrába celý výrobok, alebo kde sa vykonávajú posledné kroky zaisťovania kvality.

Tu nájdete viac informácií o certifikácii CCC interiérových dielov a CCC pre automobilových dodávateľov.

Určiť všetky potrebné skúšky a predpisy môže byť veľmi náročné. Naše skúsenosti a kontakty s čínskymi certifikačnými orgánmi nám umožňujú riadne určiť, ktoré testy budú vyžadované a ďalej akékoľvek prípadné výnimky, ktoré by sa na dané vozidlo alebo diel vzťahovali, v dôsledku čoho by neboli nutné žiadne skúšky alebo len v obmedzenej miere.

Tu zistíte viac informácií o certifikácii CCC celých automobilov a o našich službách v tejto oblasti.

China Certification je vynikajúcim partnerom pre certifikáciu v automobilovom sektore. Už veľa rokov pomáhame vedúcim dodávateľom do automobilového priemyslu a výrobcom vozidiel s ich certifikáciou CCC. Ak ste výrobcom automobilových dielov alebo celých vozidiel, sme tu pre vás, aby sme vám s certifikáciou pomohli.

Kontaktujte nás, prosím, telefonicky alebo e-mailom a my vám radi odpovieme na otázky, zašleme informácie alebo vypracujeme cenovú ponuku.

V Číne platia normy GB. Na nasledujúcich stránkach si overte, ktorá norma GB sa na váš výrobok vzťahuje. Ak tu váš výrobok nie je uvedený, je možné, že sa naň povinnosť CCCnevzťahuje.

Third party cookies & scripts

This website uses cookies & scripts. For optimal performance and advertisement purposes it is recommended that you agree to the use of cookies by third parties & scripts. We do not share information about your use of our website with social media.
For more information, please see our Privacy Policy and the Imprint.
Which cookies & scripts and the associated processing of your personal data do you agree to?

You can change your selection anytime under Privacy Policy .