MPR Kontakt Icon
MPR Suche
MPR Close
Schließen
Zurück

your one-stop certification solution!

Služba CCC Automotive

Vozidlá a automobilové komponenty podliehajú v Číne prísnym schvaľovacím požiadavkám, pokiaľ ide o certifikáciu CCC. Certifikát CCC bol zavedený v roku 2002 a vzťahuje sa na dovážané aj čínske výrobky. Certifikácia CCC si vyžaduje testovanie výrobku v Číne a kontrolu/audit v závode v súlade s príslušnými normami (normy GB a vykonávacie predpisy). Podobne aj riadenie zmien sa musí prispôsobiť dynamike v automobilovom sektore a musí byť strategicky pripravené.

Úplná homologizácia vozidla vyplýva nielen z povinnej registrácie jednotlivých komponentov, ale aj z potreby koordinovať rôzne certifikácie komponentov v rámci celkového procesu homologizácie. Pre dodávateľský priemysel to znamená, že v mnohých prípadoch špecifikácie pre homologizáciu komponentov vypracúva výrobca originálneho vybavenia.

Riadenie tejto problematiky je zložité aj z toho dôvodu, že certifikácia CCC vozidiel a automobilových dielov nie je povinná pre všetky komponenty v automobilovom sektore, niektoré dokonca nemôžu byť certifikované a niektoré komponenty nepodliehajú povinnej certifikácii, ale napriek tomu musia preukázať zhodu s čínskymi predpismi. To je mätúce nielen pre výrobcov, ale môže to byť mätúce aj pre čínske colné orgány, a preto nie je zriedkavé, že zásielky sú zadržané alebo dokonca odmietnuté.

Rôzne typy certifikácie CCC pre automobilové komponenty:

Štandardná certifikácia CCC je oficiálnym regulačným schvaľovacím postupom podľa čínskych vykonávacích predpisov CNCA (Správa pre certifikáciu a akreditáciu Čínskej ľudovej republiky). V rámci tohto postupu sa výrobky musia v každom prípade podrobiť špecifickým testom výrobkov a výrobné zariadenia musia vykonať audit závodu. Požiadavka na schválenie CCC sa vzťahuje na mnohé automobilové komponenty, ako sú bezpečnostné sklá, pneumatiky, detské sedačky a ďalšie. Viac informácií nájdete v našom zozname výrobkov, pre ktoré je čínska certifikácia CCC relevantná.

Pre mnohé automobilové komponenty, ako sú sedadlá alebo vonkajšie svetlá, je povinné vlastné vyhlásenie CCC. Výrobca musí priebežne predkladať vyhlásenie, že spĺňa čínske bezpečnostné normy a vykonáva pravidelné testy výrobkov. Úrad si vyhradzuje právo kedykoľvek to skontrolovať. Najjednoduchším spôsobom, ako preukázať priebežnú zhodu výrobku, je každoročná dobrovoľná certifikácia. Často sa kombinuje vlastné vyhlásenie CCC a dobrovoľná certifikácia CQC/ CCAP. Viac informácií nájdete v tomto prehľade o samozdanení CCC pre Čínu.

Dobrovoľnú certifikáciu CQC alebo CCAP možno uplatniť pre mnohé komponenty. Dobrovoľná certifikácia sa vzťahuje na mnohé komponenty, ktoré boli donedávna povinnými komponentmi CCC alebo pre ktoré sa teraz vyžaduje vlastné vyhlásenie CCC. V mnohých prípadoch je dobrovoľná certifikácia CQC alebo CCAP vyžadovaná výrobcom vozidla na zabezpečenie zhody výrobku.

Certifikácia CCC pre kompletné vozidlá je obzvlášť zložitá. Na nasledujúcom odkaze nájdete ďalšie informácie pre výrobcov vozidiel.

Okrem toho tu nájdete informácie o poradenských službách pre výrobcov vozidiel.

CCC pre vnútorné komponenty

Od októbra 2019 sa už v Číne nevyžaduje certifikácia CCC pre interiérové komponenty vozidiel podľa oznámenia č. 44 čínskeho úradu CNCA. Výrobcovia však musia naďalej zabezpečovať zhodu výrobkov s čínskymi predpismi. Na tento účel môže byť užitočná dobrovoľná certifikácia CCAP alebo certifikácia CQC, ktorá poskytuje dodatočnú bezpečnosť. Vo väčšine prípadov sa dobrovoľná certifikácia vyžaduje od výrobcov vozidiel pri ich vývoze do Číny.

V súvislosti s certifikáciou sa často vyskytujú otázky a problémy pre dodávateľov automobilového priemyslu, pokiaľ ide o presnú klasifikáciu výrobkov v rámci dobrovoľnej certifikácie komponentov interiérového obloženia. Na objasnenie toho, či môže byť komponent interiéru dobrovoľne certifikovaný, je potrebné skontrolovať rôzne kritériá, ako napr: veľkosť komponentu, umiestnenie vo vozidle a funkcia komponentu. Zvyčajne sa dá jednoznačne určiť, či sa komponent môže certifikovať, až po konzultácii s čínskym orgánom

V rámci dobrovoľnej registrácie CQC/CCAP sa musia komponenty vnútorného obloženia podrobiť testom horľavosti v súlade s čínskou skúšobnou normou GB 8410-2006. Tieto testy sa musia vykonať v čínskom akreditovanom skúšobnom laboratóriu.

Po určení, že časť môže byť certifikovaná, sa musí určiť klasifikácia jednotky, aby sa zistilo, koľko žiadostí, skúšok a certifikátov bude potrebných. Komponenty sú zoskupené do rôznych certifikačných jednotiek. Klasifikácia jednotky závisí od materiálu (materiálov), dodávateľov materiálu, hrúbky a zostavy komponentu. S čínskym certifikačným orgánom by sa malo dôkladne objasniť, ktoré výrobné miesto je zodpovedné za certifikačný proces. Spravidla musí byť auditované miesto, kde sa vykonáva posledný krok zabezpečenia kvality súčiastky. Aby sa na tomto mieste mohol zohľadniť proces zabezpečenia kvality, musí mu predchádzať proces pridanej hodnoty.

Označenie CCC Certification

Označenie dobrovoľne certifikovaných interiérových komponentov logom CCAP alebo logom CQC a výrobným kódom je dobrovoľné. V súčasnosti sa označenie logom CCAP alebo CQC vo väčšine prípadov nevyžaduje.

Your One-Stop Certification Solution

Ponúkame vám kompletný balík pre certifikáciu CCC, vlastné vyhlásenie Číny a dobrovoľnú certifikáciu CCAP alebo certifikáciu CQC.

Objasnenie povinnosti certifikácie alebo možnosti certifikácie vašich komponentov

Príprava žiadosti a komunikácia s úradmi a skúšobným laboratóriom

Príprava a podpora auditu

Vykonávanie testov výrobku

Rady týkajúce sa označovania

Organizácia následnej certifikácie

Informácie o regulačných zmenách týkajúcich sa konkrétnych výrobkov

Kontaktujte nás!

MPR China Certification – odborné poradenstvo a realizácia certifikačných projektov po celom svete.

Stiahnite si bezplatnú brožúru CCC-Certification!

 

Kontakt
T +49-69-2713769150 (EU)
T +1-773-654-2673 (US)

Príslušné normy a normy GB pre automobilové komponenty

Podľa normy CNCA podlieha osobné vozidlo certifikácii CCC ako kompletné vozidlo. Povinnosti CCC podliehajú aj mnohé jednotlivé komponenty, zatiaľ čo iné môžu získať len dobrovoľnú certifikáciu CQC/ CCAP.

Výrobca vozidla môže testovať určité komponenty v rámci svojej kompletnej homologizácie vozidla, ale to znamená vysoké časové náklady na zmeny dodávateľských komponentov. Okrem toho komponenty nemusia byť označené symbolom CCC. Certifikáciu samotného komponentu možno považovať za účinné riešenie, ako sa vyhnúť problémom s čínskymi colnými orgánmi.

Norma GB (GB je skratka pre Guobiao, čínsky „národná norma“) tvorí základ pre skúšky výrobku. Testy výrobku sú povinnou súčasťou certifikácie CCC, ako aj dobrovoľnej certifikácie CQC / CCAP. Ak komponent nemožno priradiť k definovanej skupine výrobkov a nemá zodpovedajúcu normu GB, certifikácia CCC sa nevyžaduje.

Prehľad výrobkov, ktoré podliehajú certifikácii alebo ktoré môžu byť certifikované v automobilovom sektore:

Product TypeCertification TypeNorms
AutomobileCCCCCAP-C11-01:2020
CQC-C1101-2020
CNCA-C11-01:2020
MotorcycleCCCCCAP-C11-02:2021
CQC-C1102-2021
CNCA-C11-02:2021
Electric BicycleCCCCCAP-C11-16:2021
CQC-C1116-2021
CNCA-C11-16:2021
Vehicle TiresCCCGreen Label:
CCAP-SB-3611-2017
CCAP-C12-01:2014
CQC-C1201:2015
CNCA-C12-01:2015
Helmets for motorcyclistsCCCCCAP-C11-15:2017
CQC-C1115-2017
CNCA-C11-15:2017
Brake linings for automobilesCCCCCAP-C11-20:2020
CQC-C1120-2020
CNCA-C11-20:2020
Restraint articles for children occupants of motor vehiclesCCCCCAP-022-03:2014
CQC-C2203-2014
CNCA-C22-03:2014
Safety Glazing Materials for VehiclesCCC-SD (B)CQC11-371152-2019
CQC12-000001-2020
CNCA-00C-008:2019
CNCA-C13-01:2014
Safety belt for vehiclesCCC-SD (B)CCAP-GZ-5810:2019
CQC16-271921-2019/
CQC16-271921-2022
CQC12-000001-2020
CNCA-00C-008:2019
CNCA-C11-04:2014
Motor vehicle exterior lighting and light signal devices CCC-SD (B)CCAP-GZ-4100:2019
CQC16-491269-2020/
CQC16-491269-2022
CQC12-000001-2020
CNCA-00C-008:2019
CNCA-C11-07:2014
Indirect vision devices for motor vehicles CCC-SD (B)CCAP-GZ-8202:2019
CQC16-491201-2020/
CQC16-491201-2022
CQC12-000001-2020
CNCA-00C-008:2019
CNCA-C11-08:2014
Automotive seats and seat headrestsCCC-SD (B)CCAP-GZ-6800:2020
CQC16-491261-2018/
CQC16-491261-2022
CQC12-000001-2020
CNCA-00C-008:2019
CNCA-C11-12:2014
Automobile driving recorderCCC-SD (B)CNCA-00C-008:2019
CNCA-C11-14:2014
Reflective body markingsCCC-SD (B)CNCA-00C-008:2019
CNCA-C11-13:2014
Restraint articles for children occupants of motor vehiclesVoluntary CertificateCCAP-GZ-5830:2021
Motor vehicle horns and hornsVoluntary CertificateCCAP-SB-3721:2018A
CQC16-491283-2018/
CQC16-491283-2022
Reflectors for motor vehiclesVoluntary CertificateCCAP-GZ-4135:2018
CQC16-491286-2018/
CQC16-491286-2022
Brake hose for motor vehiclesVoluntary CertificateCCAP-SB-3561:2018A/
CCAP-GZ-3561:2022
CQC16-491284-2018/
CQC16-491284-2022
Interior trimmingVoluntary CertificateCCAP-GZ-5101:2020
CQC16-491264-2018/
CQC16-491264-2022
Door locks and hinges for motor vehiclesVoluntary CertificateCCAP-GZ-6105:2019
CQC16-491289-2018/
CQC16-491289-2022
Fuel tanks for motor vehicles Voluntary CertificateCCAP-GZ-1101:2021
CQC16-491285-2018/
CQC16-491285-2022
Motor-Vehicles EngineVoluntary CertificateCCAP-SB-1041-2009A
CQC16-431211-2018
Car steering wheelVoluntary CertificateCCAP-SB-3402-2006B
CQC13-491276-2010
EngineVoluntary CertificateCCAP-GZ-1000:2021
CQC16-491262-2018
Motorcycle engineVoluntary CertificateCCAP-SBM-1000:2018
CQC16-431211-2018
General gas spring for automobilesVoluntary CertificateCCAP-SB-2930-2003
CQC16-491291-2010
Car lighting and light signal deviceVoluntary CertificateCCAP-CAMRA-003:2020
Auto Windshield WiperVoluntary CertificateCCAP-SB-5205-2014B
CQC16-491263-2018
Auto Windshield WasherVoluntary CertificateCCAP-SB-5207-2014
CQC16-491263-2018
WheelVoluntary CertificateCCAP-SB-3101-2012B
WheelVoluntary CertificateCQC16-491292-2018
Steering lock with ignition switchVoluntary CertificateCCAP-SB-3795-2003
CQC16-469222-2010
Car alternatorVoluntary CertificateCCAP-SB-3701-2005
CQC16-469121-2010
Car starter motorVoluntary CertificateCCAP-SB-3708-2005
CQC16-469113-2010
Lead-acid battery for car startVoluntary CertificateCQC16-464213-2014
Car exhaust mufflerVoluntary CertificateCCAP-SB-1201-2010A
CQC16-491293-2010
Triangular warning signVoluntary CertificateCCAP-SB-3926-2016A
CQC16-429991-2020
Automotive air conditioning refrigeration unitVoluntary CertificateCCAP-GZ-8100-2021
Refrigeration compressor for automobile air conditionerVoluntary CertificateCCAP-GZ-8103:2021
Automotive air-conditioning (HFC-134a) hoses and hose assembliesVoluntary CertificateCCAP-SB-8108-2006A
Automotive air-conditioning (HFC-134a) sealsVoluntary CertificateCCAP-SB-8125-2011
Thermal expansion valve for automobile air conditioner (HFC-134a)Voluntary CertificateCCAP-SB-8106-2003
CQC16-491295-2018
Liquid storage dryer for automobile air conditioner (HFC-134a)Voluntary CertificateCCAP-SB-8109-2003
CQC16-491295-2018
Liquid gas separator for automobile air conditioner (HFC-134a)Voluntary CertificateCCAP-SB-8122-2003
CQC16-491295-2018
Air conditioning equipment of Motor VehiclesVoluntary CertificateCQC16-491295-2018
Automobile BrakesVoluntary CertificateCCAP-SB-3501-2011B
CQC16-491265-2018
Brake master cylinderVoluntary CertificateCCAP-SB-3505-2009A
CQC16-491266-2018
Shock absorberVoluntary CertificateCCAP-SB-2905-2010A
CQC16-491272-2010
Automotive connectorsVoluntary CertificateCQC16-471842-2010
Automobile universal joint cross shaft assemblyVoluntary CertificateCQC16-491275-2010
Automobile hub bearingVoluntary CertificateCQC16-491274-2010
Constant velocity joint for automobile and its assemblyVoluntary CertificateCQC16-491273-2010
Vehicle power batteryVoluntary CertificateCCAP-GZ-3703:2020
Power Batteries Used in VehicleVoluntary CertificateCQC12-464221-2017
Battery and charger for electric bicycleVoluntary CertificateCCAP-GZ-464204:2021
Road vehicles and components (ESA)Voluntary CertificateCQC15-491103-2018
Passenger car tire pressure monitoring systemVoluntary CertificateCQC16-491277-2018
Car speedometerVoluntary CertificateCQC16-482643-2018
brake linings for automobilesVoluntary CertificateCQC16-491278-2019
Reflective vest for motor vehicle passengersVoluntary CertificateCQC16-267111-2021
Automotive LiDARVoluntary CertificateCQC16-474031-2022
DC/DC Converter for Electric Vehicles Voluntary CertificateCQC16-491279-2022
Functional Safety of Road vehicles Voluntary CertificateCQC11-491104-2022
Automotive V beltVoluntary CertificateCQC16-362421-2010
Fuel cell stack for fuel cell electric vehicleVoluntary CertificateCQC11-464121-2020
Electric bicycle non-metallic materials and partsVoluntary CertificateCCAP-GZ-5561-2019
Reflective undershirt for automobile occupantsVoluntary CertificateCCAP-GZ-28225:2021
Rubber and plastic sealing strips for automobilesVoluntary CertificateCCAP-SB-5206-2009A
Reflector for BicycleVoluntary CertificateCCAP-GZ-499420:2020
Automotive Covering Parts (Plastic Parts)Voluntary CertificateCCAP-CAMRA-004:2020
Electric bicycle occupant helmetVoluntary CertificateCCAP-GZ-369711:2021
High-strength bolts and nuts for automobilesVoluntary CertificateCCAP-SB-9001-2012
Wire rope assemblies for cranesVoluntary CertificateCCAP-SB-3907-2018
Earthmoving machine dump truckVoluntary CertificateCCAP-SB-0009-2014
Internal Combustion Engine Connecting RodVoluntary CertificateCCAP-SB-1004-2011
Automobile engine oil pumpVoluntary CertificateCCAP-SB-1011-2003
Internal combustion engine valve springVoluntary CertificateCCAP-SB-1040-2010
Diesel engine fuel injection deviceVoluntary CertificateCCAP-SB-1111-2011B
Truck-mounted craneVoluntary CertificateCCAP-GZ-43521:2019
Emergency and Standby Diesel Generating SetVoluntary CertificateCCAP-GZ-469120:2021
Car reversing alarmVoluntary CertificateCCAP-SB-3776-2003
Automotive Central Electrical Junction BoxVoluntary CertificateCCAP-SB-4016-2004
Car signal flasherVoluntary CertificateCCAP-SB-4136-2003
Automotive glass lifterVoluntary CertificateCCAP-SB-5204-2012C
Bicycle lighting and light signal deviceVoluntary CertificateCCAP-GZ-469130:2020
Instruments for automobiles and motorcyclesVoluntary CertificateCCAP-SB-3800-2008A
Automotive Green Products-Passenger CarsVoluntary CertificateCCAP-SB-0010-2017
Automotive Green Products-Pure Electric Passenger CarsVoluntary CertificateCCAP-SB-0011-2017
Automotive Green Products-Plug-in Hybrid Electric Passenger CarsVoluntary CertificateCCAP-SB-0012-2017
Air filters for automobilesVoluntary CertificateCCAP-SB-1109-2008B
Gas Vehicle Special PartsVoluntary CertificateCCAP-SB-1151-2010A
Automotive Engine Cooling Water PumpVoluntary CertificateCCAP-SB-1307-2003
Auto Fan and Fan ClutchVoluntary CertificateCCAP-SB-1308-2008B
Automotive dry friction clutchVoluntary CertificateCCAP-SB-1601-2005
Automotive mechanical transmission assemblyVoluntary CertificateCCAP-SB-1700-2011
Automotive Drive Shaft AssembliesVoluntary CertificateCCAP-SB-2200-2012
Automotive Half-shaftVoluntary CertificateCCAP-SB-2303-2003 
Automotive Drive AxleVoluntary CertificateCCAP-SB-2400-2003
Automotive Steel Plate Spring AssemblyVoluntary CertificateCCAP-SB-2901-2010
Automotive front axleVoluntary CertificateCCAP-SB-3000-2003
Automotive mechanical steering gearVoluntary CertificateCCAP-SB-3401-2003
Brake Discs for AutomobilesVoluntary CertificateCCAP-GZ-3503:2020
Automotive Vacuum BoosterVoluntary CertificateCCAP-SB-3510-2003
Air dryer for automotive air brake systemVoluntary CertificateCCAP-SB-3555-2003
Passenger door pump for passenger carVoluntary CertificateCCAP-SB-6711-2003
Auto sun visorVoluntary CertificateCCAP-SB-8204-2006
Motorcycle exhaust mufflerVoluntary CertificateCCAP-SBM-1208-2009A
Motorcycle shock absorberVoluntary CertificateCCAP-SBM-2905-2007
Motorcycle wheelsVoluntary CertificateCCAP-SBM-3101-2011B
Motorcycle RimsVoluntary CertificateCCAP-SBM-3113-2010B
Motorcycle BrakesVoluntary CertificateCCAP-SBM-3501-2007
Motorcycle cableVoluntary CertificateCCAP-SBM-3570-2003
Motorcycle Anti-theft DeviceVoluntary CertificateCCAP-SBM-3778-2003
Auto Air Conditioner FilterVoluntary CertificateCCAP-GZ-1109:2019
Electric Bicycle ControllerVoluntary CertificateCCAP-GZ-499422:2020
Car lifting tailgateVoluntary CertificateCCAP-GZ-491293:2020
Frame, Fork and Handle of Electric BicycleVoluntary CertificateCCAP-GZ-49942:2021
BicycleVoluntary CertificateCCAP-GZ-49921:2021
Energy-saving and Environment-friendly CarsVoluntary CertificateCCAP-SB-0014-2014C
Webbings for Safety BeltsVoluntary CertificateCCAP-SB-5811-2017
Engines of Non-road Mobile MachineryVoluntary CertificateCCAP-GZ-431100:2022
Parts of Baby Carriage productsVoluntary CertificateCCAP-GZ-499421:2022