MPR Kontakt Icon
MPR Suche
MPR Close
Schließen
Zurück

your one-stop certification solution!

CCC serwis motoryzacyjny

Pojazdy i części samochodowe podlegają ścisłym wymogom homologacyjnym w odniesieniu do certyfikatu CCC w Chinach. Certyfikat CCC został wprowadzony w 2002 roku i dotyczy zarówno produktów importowanych, jak i wyprodukowanych w Chinach. Certyfikacja CCC wymaga testowania produktu w Chinach oraz inspekcji/audytu fabryki zgodnie z odpowiednimi normami (GB Standards and Implementation Rules). Podobnie zarządzanie zmianami musi dostosować się do dynamiki w sektorze motoryzacyjnym i musi być strategicznie przygotowane.

Pełna homologacja pojazdu wynika nie tylko z obowiązkowej rejestracji poszczególnych komponentów, ale także z konieczności koordynacji różnych certyfikatów komponentów w ramach ogólnego procesu homologacji. Dla branży dostawców oznacza to, że w wielu przypadkach specyfikacje dotyczące homologacji komponentów są tworzone przez OEM.

Zarządzanie tą kwestią jest również złożone przez fakt, że certyfikacja CCC pojazdów i części samochodowych nie jest obowiązkowa dla wszystkich komponentów w sektorze motoryzacyjnym, niektóre nawet nie mogą być certyfikowane, a niektóre komponenty nie podlegają obowiązkowej certyfikacji, ale nadal muszą udowodnić zgodność z chińskimi przepisami. Jest to nie tylko mylące dla producentów, ale również może być dla chińskich organów celnych, dlatego nierzadko przesyłki są zatrzymywane lub nawet odrzucane.

Różne rodzaje certyfikatów CCC dla części samochodowych:

Standardowa certyfikacja CCC jest oficjalną procedurą zatwierdzenia regulacyjnego zgodnie z chińskimi przepisami wykonawczymi CNCA (Administracja Certyfikacji i Akredytacji Chińskiej Republiki Ludowej). W ramach tej procedury produkty muszą każdorazowo przejść określone testy produktowe, a zakłady produkcyjne muszą przeprowadzić audyt fabryczny. Wymóg uzyskania homologacji CCC dotyczy wielu części samochodowych, takich jak szkło ochronne, opony, foteliki dziecięce i inne. Więcej informacji można znaleźć na naszej liście produktów, dla których istotny jest chiński certyfikat CCC.

W przypadku wielu części samochodowych, takich jak siedzenia czy światła zewnętrzne, obowiązkowa jest autodeklaracja CCC. Producent musi złożyć oświadczenie, że na bieżąco spełnia chińskie normy bezpieczeństwa i przeprowadza regularne testy produktów. Urząd zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tego w każdej chwili. Najprostszym sposobem na udowodnienie bieżącej zgodności produktu jest coroczna dobrowolna certyfikacja. Deklaracja własna CCC i dobrowolna certyfikacja CQC/ CCAP są często łączone. Więcej informacji można znaleźć w tym przeglądzie dotyczącym autodeklaracji CCC dla Chin.

Dobrowolna certyfikacja CQC lub CCAP może być stosowana dla wielu komponentów. Dobrowolna certyfikacja dotyczy wielu komponentów, które do niedawna były obowiązkowe dla CCC lub dla których obecnie wymagana jest autodeklaracja CCC. W wielu przypadkach dobrowolna certyfikacja CQC lub CCAP jest wymagana przez producenta pojazdu w celu zapewnienia zgodności produktu.

Certyfikacja CCC dla kompletnych pojazdów jest szczególnie złożona. Pod poniższym linkiem znajdą Państwo więcej informacji dla producentów pojazdów.

Ponadto można znaleźć informacje o usługach doradczych dla producentów pojazdów.

CCC dla komponentów wewnętrznych

Od października 2019 r. elementy wnętrza pojazdu nie wymagają już w Chinach certyfikatu CCC, zgodnie z Ogłoszeniem nr 44 chińskiego organu CNCA. Producenci muszą jednak nadal zapewniać zgodność produktu z chińskimi przepisami. W tym celu dobrowolna certyfikacja CCAP lub certyfikacja CQC może być przydatna i zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo. W większości przypadków dobrowolna certyfikacja jest wymagana przez producentów pojazdów przy eksporcie pojazdu do Chin.

Często pojawiają się pytania i problemy dotyczące certyfikacji dla dostawców motoryzacyjnych, gdy chodzi o dokładną klasyfikację produktów w dobrowolnej certyfikacji komponentów wykończenia wnętrz. Aby wyjaśnić, czy komponent wyposażenia wnętrza może być poddany dobrowolnej certyfikacji, należy sprawdzić różne kryteria, takie jak: Wielkość komponentu, umiejscowienie w pojeździe i funkcja komponentu. Zazwyczaj dopiero po konsultacji z chińskim urzędem można jednoznacznie stwierdzić, czy dany komponent może być certyfikowany.

W ramach dobrowolnej rejestracji CQC / CCAP, elementy wykończenia wnętrz muszą przejść testy palności zgodnie z chińską normą testową GB 8410-2006. Testy te muszą być przeprowadzone w chińskim akredytowanym laboratorium badawczym.

Po ustaleniu, że część może być certyfikowana, należy określić klasyfikację jednostki, aby zobaczyć, ile zastosowań, badań i certyfikatów będzie potrzebnych. Komponenty są pogrupowane w różne jednostki certyfikacyjne. Klasyfikacja jednostki zależy od materiału (materiałów), dostawców materiałów, grubości i montażu części. To, który zakład produkcyjny jest odpowiedzialny za proces certyfikacji, powinno być dokładnie wyjaśnione z chińskim urzędem certyfikacji. Z reguły audytowi podlega zakład, w którym odbywa się ostatni etap zapewniania jakości komponentu. Aby proces ten mógł być brany pod uwagę, przed zapewnieniem jakości w tym miejscu musi istnieć proces zwiększania wartości dodanej.

Oznaczenie certyfikatu CCC

Oznaczanie dobrowolnie certyfikowanych elementów wyposażenia wnętrz logo CCAP lub CQC oraz kodem fabrycznym jest dobrowolne. Obecnie w większości przypadków oznaczenie logo CCAP lub CQC nie jest wymagane.

Your One-Stop Certification Solution

Oferujemy Państwu kompletny pakiet do uzyskania certyfikatu CCC, China Self-Declaration oraz dobrowolnego certyfikatu CCAP lub CQC.

Wyjaśnienie obowiązku certyfikacji lub możliwości certyfikacji Państwa komponentów

Przygotowanie wniosku i komunikacja z władzami i laboratorium badawczym

Przygotowanie i wsparcie audytu

Przeprowadzanie badań produktu

Porady dotyczące oznaczania

Organizacja certyfikacji następczej

Informacje na temat zmian w przepisach dotyczących poszczególnych produktów

Skontaktuj się z nami!

MPR China Certification – eksperckie doradztwo i realizacja projektów certyfikacyjnych na całym świecie.

Pobierz bezpłatną książeczkę certyfikacyjną CCC-Certification!

 

Kontakt
T +49-69-2713769150 (EU)
T +1-773-654-2673 (US)

Odpowiednie normy i standardy GB dla części samochodowych

Zgodnie z normą CNCA, samochód osobowy podlega certyfikacji CCC jako kompletny pojazd. Wiele pojedynczych komponentów również podlega obowiązkowi CCC, podczas gdy inne mogą uzyskać jedynie dobrowolną certyfikację CQC/ CCAP.

Producent pojazdu może badać określone podzespoły w ramach homologacji kompletnego pojazdu, ale oznacza to duże nakłady czasowe na zmiany w podzespołach dostawcy. Ponadto, komponenty nie mogą być oznaczone symbolem CCC. Za skuteczne rozwiązanie można uznać certyfikację samego komponentu, aby uniknąć problemów z chińskimi służbami celnymi.

Standard GB (GB to skrót od Guobiao, po chińsku „National Standard”) stanowi podstawę do przeprowadzenia testów produktu. Testy produktów są obowiązkową częścią certyfikacji CCC, jak również dobrowolnej certyfikacji CQC / CCAP. Jeśli komponent nie może być przypisany do zdefiniowanej grupy produktów i nie posiada odpowiadającej mu normy GB, wówczas certyfikacja CCC nie jest wymagana.

Przegląd produktów, które podlegają certyfikacji lub które mogą być certyfikowane w sektorze motoryzacyjnym:

Product TypeCertification TypeNorms
AutomobileCCCCCAP-C11-01:2020
CQC-C1101-2020
CNCA-C11-01:2020
MotorcycleCCCCCAP-C11-02:2021
CQC-C1102-2021
CNCA-C11-02:2021
Electric BicycleCCCCCAP-C11-16:2021
CQC-C1116-2021
CNCA-C11-16:2021
Vehicle TiresCCCGreen Label:
CCAP-SB-3611-2017
CCAP-C12-01:2014
CQC-C1201:2015
CNCA-C12-01:2015
Helmets for motorcyclistsCCCCCAP-C11-15:2017
CQC-C1115-2017
CNCA-C11-15:2017
Brake linings for automobilesCCCCCAP-C11-20:2020
CQC-C1120-2020
CNCA-C11-20:2020
Restraint articles for children occupants of motor vehiclesCCCCCAP-022-03:2014
CQC-C2203-2014
CNCA-C22-03:2014
Safety Glazing Materials for VehiclesCCC-SD (B)CAV-10-2023
CQC11-371152-2019
CQC12-000001-2020
CNCA-00C-008:2019
CNCA-C13-01:2014
Safety belt for vehiclesCCC-SD (B)CAV-01-2023
CCAP-GZ-5810:2019
CQC16-271921-2019/
CQC16-271921-2022
CQC12-000001-2020
CNCA-00C-008:2019
CNCA-C11-04:2014
Motor vehicle exterior lighting and light signal devices CCC-SD (B)CAV-02-2023
CCAP-GZ-4100:2019
CQC16-491269-2020/
CQC16-491269-2022
CQC12-000001-2020
CNCA-00C-008:2019
CNCA-C11-07:2014
Indirect vision devices for motor vehicles CCC-SD (B)CAV-03-2023
CCAP-GZ-8202:2019
CQC16-491201-2020/
CQC16-491201-2022
CQC12-000001-2020
CNCA-00C-008:2019
CNCA-C11-08:2014
Automotive seats and seat headrestsCCC-SD (B)CAV-04-2023
CCAP-GZ-6800:2020
CQC16-491261-2018/
CQC16-491261-2022
CQC12-000001-2020
CNCA-00C-008:2019
CNCA-C11-12:2014
Automobile driving recorderCCC-SD (B)CNCA-00C-008:2019
CNCA-C11-14:2014
Reflective body markingsCCC-SD (B)CNCA-00C-008:2019
CNCA-C11-13:2014
Restraint articles for children occupants of motor vehiclesVoluntary CertificateCCAP-GZ-5830:2021
Motor vehicle hornsVoluntary CertificateCAV-09-2023
CCAP-SB-3721:2018A
CQC16-491283-2018/
CQC16-491283-2022
Reflectors for motor vehiclesVoluntary CertificateCAV-02-2023
CCAP-GZ-4135:2018
CQC16-491286-2018/
CQC16-491286-2022
Brake hose for motor vehiclesVoluntary CertificateCAV-08-2023
CCAP-SB-3561:2018A/
CCAP-GZ-3561:2022
CQC16-491284-2018/
CQC16-491284-2022
Interior trimmingVoluntary CertificateCAV-05-2023
CCAP-GZ-5101:2020
CQC16-491264-2018/
CQC16-491264-2022
Door locks and hinges for motor vehiclesVoluntary CertificateCAV-07-2023
CCAP-GZ-6105:2019
CQC16-491289-2018/
CQC16-491289-2022
Fuel tanks for motor vehicles Voluntary CertificateCAV-06-2023
CCAP-GZ-1101:2021
CQC16-491285-2018/
CQC16-491285-2022
Motor-Vehicles EngineVoluntary CertificateCCAP-SB-1041-2009A
CQC16-431211-2018
Car steering wheelVoluntary CertificateCCAP-SB-3402-2006B
CQC13-491276-2010
EngineVoluntary CertificateCCAP-GZ-1000:2021
CQC16-491262-2018
Motorcycle engineVoluntary CertificateCCAP-SBM-1000:2018
CQC16-431211-2018
General gas spring for automobilesVoluntary CertificateCCAP-SB-2930-2003
CQC16-491291-2010
Car lighting and light signal deviceVoluntary CertificateCCAP-CAMRA-003:2020
Auto Windshield WiperVoluntary CertificateCCAP-SB-5205-2014B
CQC16-491263-2018
Auto Windshield WasherVoluntary CertificateCCAP-SB-5207-2014
CQC16-491263-2018
WheelVoluntary CertificateCCAP-SB-3101-2012B
WheelVoluntary CertificateCQC16-491292-2018
Steering lock with ignition switchVoluntary CertificateCCAP-SB-3795-2003
CQC16-469222-2010
Car alternatorVoluntary CertificateCCAP-SB-3701-2005
CQC16-469121-2010
Car starter motorVoluntary CertificateCCAP-SB-3708-2005
CQC16-469113-2010
Lead-acid battery for car startVoluntary CertificateCQC16-464213-2014
Car exhaust mufflerVoluntary CertificateCCAP-SB-1201-2010A
CQC16-491293-2010
Triangular warning signVoluntary CertificateCCAP-SB-3926-2016A
CQC16-429991-2020
Automotive air conditioning refrigeration unitVoluntary CertificateCCAP-GZ-8100-2021
Refrigeration compressor for automobile air conditionerVoluntary CertificateCCAP-GZ-8103:2021
Automotive air-conditioning (HFC-134a) hoses and hose assembliesVoluntary CertificateCCAP-SB-8108-2006A
Automotive air-conditioning (HFC-134a) sealsVoluntary CertificateCCAP-SB-8125-2011
Thermal expansion valve for automobile air conditioner (HFC-134a)Voluntary CertificateCCAP-SB-8106-2003
CQC16-491295-2018
Liquid storage dryer for automobile air conditioner (HFC-134a)Voluntary CertificateCCAP-SB-8109-2003
CQC16-491295-2018
Liquid gas separator for automobile air conditioner (HFC-134a)Voluntary CertificateCCAP-SB-8122-2003
CQC16-491295-2018
Air conditioning equipment of Motor VehiclesVoluntary CertificateCQC16-491295-2018
Automobile BrakesVoluntary CertificateCCAP-SB-3501-2011B
CQC16-491265-2018
Brake master cylinderVoluntary CertificateCCAP-SB-3505-2009A
CQC16-491266-2018
Shock absorberVoluntary CertificateCCAP-SB-2905-2010A
CQC16-491272-2010
Automotive connectorsVoluntary CertificateCQC16-471842-2010
Automobile universal joint cross shaft assemblyVoluntary CertificateCQC16-491275-2010
Automobile hub bearingVoluntary CertificateCQC16-491274-2010
Constant velocity joint for automobile and its assemblyVoluntary CertificateCQC16-491273-2010
Vehicle power batteryVoluntary CertificateCCAP-GZ-3703:2020
Power Batteries Used in VehicleVoluntary CertificateCQC12-464221-2017
Battery and charger for electric bicycleVoluntary CertificateCCAP-GZ-464204:2021
Road vehicles and components (ESA)Voluntary CertificateCQC15-491103-2018
Passenger car tire pressure monitoring systemVoluntary CertificateCQC16-491277-2018
Car speedometerVoluntary CertificateCQC16-482643-2018
brake linings for automobilesVoluntary CertificateCQC16-491278-2019
Reflective vest for motor vehicle passengersVoluntary CertificateCQC16-267111-2021
Automotive LiDARVoluntary CertificateCQC16-474031-2022
DC/DC Converter for Electric Vehicles Voluntary CertificateCQC16-491279-2022
Functional Safety of Road vehicles Voluntary CertificateCQC11-491104-2022
Automotive V beltVoluntary CertificateCQC16-362421-2010
Fuel cell stack for fuel cell electric vehicleVoluntary CertificateCQC11-464121-2020
Electric bicycle non-metallic materials and partsVoluntary CertificateCCAP-GZ-5561-2019
Reflective undershirt for automobile occupantsVoluntary CertificateCCAP-GZ-28225:2021
Rubber and plastic sealing strips for automobilesVoluntary CertificateCCAP-SB-5206-2009A
Reflector for BicycleVoluntary CertificateCCAP-GZ-499420:2020
Automotive Covering Parts (Plastic Parts)Voluntary CertificateCCAP-CAMRA-004:2020
Electric bicycle occupant helmetVoluntary CertificateCCAP-GZ-369711:2021
High-strength bolts and nuts for automobilesVoluntary CertificateCCAP-SB-9001-2012
Wire rope assemblies for cranesVoluntary CertificateCCAP-SB-3907-2018
Earthmoving machine dump truckVoluntary CertificateCCAP-SB-0009-2014
Internal Combustion Engine Connecting RodVoluntary CertificateCCAP-SB-1004-2011
Automobile engine oil pumpVoluntary CertificateCCAP-SB-1011-2003
Internal combustion engine valve springVoluntary CertificateCCAP-SB-1040-2010
Diesel engine fuel injection deviceVoluntary CertificateCCAP-SB-1111-2011B
Truck-mounted craneVoluntary CertificateCCAP-GZ-43521:2019
Emergency and Standby Diesel Generating SetVoluntary CertificateCCAP-GZ-469120:2021
Car reversing alarmVoluntary CertificateCCAP-SB-3776-2003
Automotive Central Electrical Junction BoxVoluntary CertificateCCAP-SB-4016-2004
Car signal flasherVoluntary CertificateCCAP-SB-4136-2003
Automotive glass lifterVoluntary CertificateCCAP-SB-5204-2012C
Bicycle lighting and light signal deviceVoluntary CertificateCCAP-GZ-469130:2020
Instruments for automobiles and motorcyclesVoluntary CertificateCCAP-SB-3800-2008A
Automotive Green Products-Passenger CarsVoluntary CertificateCCAP-SB-0010-2017
Automotive Green Products-Pure Electric Passenger CarsVoluntary CertificateCCAP-SB-0011-2017
Automotive Green Products-Plug-in Hybrid Electric Passenger CarsVoluntary CertificateCCAP-SB-0012-2017
Air filters for automobilesVoluntary CertificateCCAP-SB-1109-2008B
Gas Vehicle Special PartsVoluntary CertificateCCAP-SB-1151-2010A
Automotive Engine Cooling Water PumpVoluntary CertificateCCAP-SB-1307-2003
Auto Fan and Fan ClutchVoluntary CertificateCCAP-SB-1308-2008B
Automotive dry friction clutchVoluntary CertificateCCAP-SB-1601-2005
Automotive mechanical transmission assemblyVoluntary CertificateCCAP-SB-1700-2011
Automotive Drive Shaft AssembliesVoluntary CertificateCCAP-SB-2200-2012
Automotive Half-shaftVoluntary CertificateCCAP-SB-2303-2003 
Automotive Drive AxleVoluntary CertificateCCAP-SB-2400-2003
Automotive Steel Plate Spring AssemblyVoluntary CertificateCCAP-SB-2901-2010
Automotive front axleVoluntary CertificateCCAP-SB-3000-2003
Automotive mechanical steering gearVoluntary CertificateCCAP-SB-3401-2003
Brake Discs for AutomobilesVoluntary CertificateCCAP-GZ-3503:2020
Automotive Vacuum BoosterVoluntary CertificateCCAP-SB-3510-2003
Air dryer for automotive air brake systemVoluntary CertificateCCAP-SB-3555-2003
Passenger door pump for passenger carVoluntary CertificateCCAP-SB-6711-2003
Auto sun visorVoluntary CertificateCCAP-SB-8204-2006
Motorcycle exhaust mufflerVoluntary CertificateCCAP-SBM-1208-2009A
Motorcycle shock absorberVoluntary CertificateCCAP-SBM-2905-2007
Motorcycle wheelsVoluntary CertificateCCAP-SBM-3101-2011B
Motorcycle RimsVoluntary CertificateCCAP-SBM-3113-2010B
Motorcycle BrakesVoluntary CertificateCCAP-SBM-3501-2007
Motorcycle cableVoluntary CertificateCCAP-SBM-3570-2003
Motorcycle Anti-theft DeviceVoluntary CertificateCCAP-SBM-3778-2003
Auto Air Conditioner FilterVoluntary CertificateCCAP-GZ-1109:2019
Electric Bicycle ControllerVoluntary CertificateCCAP-GZ-499422:2020
Car lifting tailgateVoluntary CertificateCCAP-GZ-491293:2020
Frame, Fork and Handle of Electric BicycleVoluntary CertificateCCAP-GZ-49942:2021
BicycleVoluntary CertificateCCAP-GZ-49921:2021
Energy-saving and Environment-friendly CarsVoluntary CertificateCCAP-SB-0014-2014C
Webbings for Safety BeltsVoluntary CertificateCCAP-SB-5811-2017
Engines of Non-road Mobile MachineryVoluntary CertificateCCAP-GZ-431100:2022
Parts of Baby Carriage productsVoluntary CertificateCCAP-GZ-499421:2022