MPR Kontakt Icon
MPR Suche
MPR Close
Schließen
Zurück

your one-stop certification solution!

Automotive CCC

Voertuigen en auto-onderdelen zijn in China onderworpen aan strenge goedkeuringseisen met betrekking tot de CCC-certificering. Het CCC-certificaat is in 2002 ingevoerd en geldt zowel voor ingevoerde als voor in China vervaardigde producten. CCC-certificering vereist producttests in China en fabrieksinspectie/audit in overeenstemming met de relevante normen (GB Standards and Implementation Rules). Ook het veranderingsmanagement moet zich aanpassen aan de dynamiek in de automobielsector en strategisch worden voorbereid.

Volledige homologatie van voertuigen vloeit niet alleen voort uit de verplichte registratie van afzonderlijke onderdelen, maar ook uit de noodzaak om de verschillende certificeringen van onderdelen te coördineren als onderdeel van het totale homologatieproces. Voor de toeleveringsindustrie betekent dit dat in veel gevallen de specificaties voor de goedkeuring van onderdelen door de OEM worden opgesteld.

Het beheer van deze kwestie wordt ook complex gemaakt door het feit dat CCC-certificering van voertuigen en auto-onderdelen niet verplicht is voor alle onderdelen in de automobielsector, dat sommige onderdelen zelfs niet kunnen worden gecertificeerd, en dat voor sommige onderdelen geen verplichte certificering geldt, maar toch moet worden aangetoond dat zij voldoen aan de Chinese voorschriften. Dit is niet alleen verwarrend voor de fabrikanten, maar ook voor de Chinese douaneautoriteiten, waardoor het niet ongewoon is dat zendingen worden tegengehouden of zelfs geweigerd.

Verschillende soorten CCC-certificering voor auto-onderdelen:

De standaard CCC-certificering is de officiële wettelijke goedkeuringsprocedure volgens de Chinese uitvoeringsvoorschriften van de CNCA (Certification and Accreditation Administration of the People’s Republic of China). Als onderdeel van deze procedure moeten producten telkens specifieke producttests ondergaan en moeten productiefaciliteiten een fabrieksaudit uitvoeren. De eis van CCC-goedkeuring geldt voor tal van auto-onderdelen zoals veiligheidsglas, banden, kinderzitjes en meer. Klik hier voor meer informatie.

Voor veel auto-onderdelen zoals stoelen of buitenlichten is een CCC-zelfverklaring verplicht. De fabrikant moet een verklaring indienen dat hij voortdurend aan de Chinese veiligheidsnormen voldoet en regelmatig producttests uitvoert. De autoriteit behoudt zich het recht voor dit te allen tijde te controleren. De eenvoudigste manier om de permanente conformiteit van een product aan te tonen is een jaarlijkse vrijwillige certificering. CCC-zelfverklaring en vrijwillige CQC/CCAP-certificering worden vaak gecombineerd. Meer informatie vindt u in dit overzicht over CCC-zelfverklaring voor China.

Vrijwillige CQC- of CCAP-certificering kan voor tal van onderdelen worden aangevraagd. De vrijwillige certificering geldt voor veel onderdelen die tot voor kort CCC-plichtig waren, of waarvoor nu een CCC-zelfverklaring vereist is. In veel gevallen is een vrijwillige CQC- of CCAP-certificering vereist door de voertuigfabrikant om de conformiteit van het product te waarborgen.

CCC-certificering voor complete voertuigen is bijzonder complex. Onder de volgende link vindt u meer informatie voor voertuigfabrikanten.

Daarnaast kunt u informatie vinden over adviesdiensten voor voertuigfabrikanten.

CCC voor interieuronderdelen

Sinds oktober 2019 is voor onderdelen van het interieur van voertuigen in China geen CCC-certificering meer nodig, volgens aankondiging nr. 44 van de Chinese autoriteit CNCA. Fabrikanten moeten er echter voor blijven zorgen dat de producten voldoen aan de Chinese regelgeving. Hiervoor kan een vrijwillige CCAP-certificering of CQC-certificering nuttig zijn en extra zekerheid bieden. In de meeste gevallen is de vrijwillige certificering door de voertuigfabrikanten vereist wanneer het voertuig naar China wordt uitgevoerd.

Bij de vrijwillige certificering van interieuronderdelen doen zich vaak vragen en problemen voor met betrekking tot de certificering voor toeleveranciers van auto’s, wanneer het gaat om de exacte indeling van producten. Om na te gaan of een interieuronderdeel vrijwillig kan worden gecertificeerd, moeten verschillende criteria worden gecontroleerd, zoals: Grootte van het onderdeel, plaats in het voertuig en functie van het onderdeel. Meestal kan pas na overleg met de Chinese autoriteit duidelijk worden vastgesteld of een onderdeel kan worden gecertificeerd.

In het kader van de vrijwillige CQC/CCAP-registratie moeten interieuronderdelen brandbaarheidstests ondergaan overeenkomstig de Chinese testnorm GB 8410-2006. Deze tests moeten worden uitgevoerd in een Chinees erkend testlaboratorium.

Zodra is vastgesteld dat een onderdeel kan worden gecertificeerd, moet de eenheidsclassificatie worden bepaald om te zien hoeveel toepassingen, tests en certificaten nodig zullen zijn. Onderdelen worden gegroepeerd in verschillende certificeringseenheden. De eenheidsclassificatie hangt af van het materiaal/de materialen, de materiaalleveranciers, de dikte en de assemblage van het onderdeel. Welke productielocatie verantwoordelijk is voor het certificeringsproces moet grondig worden besproken met de Chinese certificeringsautoriteit. In de regel moet de locatie waar de laatste kwaliteitsborgingsstap op het onderdeel wordt gezet, worden gecontroleerd. Er moet een proces van toegevoegde waarde aan de kwaliteitsborging op deze locatie voorafgaan om in aanmerking te komen.

CCC-certificeringsmerk

De markering van vrijwillig gecertificeerde interieuronderdelen met het CCAP-logo of het CQC-logo en de fabriekscode is vrijwillig. Momenteel is een markering met een CCAP- of CQC-logo in de meeste gevallen niet vereist.

Your One-Stop Certification Solution

Wij bieden u een compleet pakket voor CCC-certificering, China Self-Declaration en vrijwillige CCAP-certificering of CQC-certificering.

Verduidelijking van de certificeringsverplichting of certificeerbaarheid van uw onderdelen

Voorbereiding van de aanvraag en communicatie met de autoriteiten en het testlaboratorium

Voorbereiding en ondersteuning van de audit

Uitvoering van de producttests

Advies over markering

Organisatie van de vervolgcertificering

Informatie over productspecifieke wijzigingen in de regelgeving

Neem contact met ons op!

MPR China Certification – deskundig advies en implementatie van certificeringsprojecten wereldwijd.

Download het gratis CCC-certificeringsboekje!

 

Contact
T +49-69-2713769150 (EU)
T +1-773-654-2673 (US)

Relevante normen & GB-normen voor auto-onderdelen

Volgens de CNCA-norm moet een personenauto als compleet voertuig CCC-gecertificeerd worden. Talrijke afzonderlijke onderdelen vallen ook onder de CCC-verplichting, terwijl andere alleen vrijwillige CQC/CCAP-certificering kunnen krijgen.

De voertuigfabrikant kan bepaalde onderdelen testen als onderdeel van zijn homologatie van het complete voertuig, maar dit betekent een hoge tijdsinvestering voor wijzigingen aan de onderdelen van de leverancier. Bovendien mogen de onderdelen niet worden voorzien van het CCC-symbool. De certificering van het onderdeel zelf kan worden beschouwd als een efficiënte oplossing om problemen met de Chinese douane te vermijden.

De GB-norm (GB staat voor Guobiao, Chinees voor “Nationale Norm”) vormt de basis voor de producttests. Producttests zijn een verplicht onderdeel van zowel de CCC-certificering als de vrijwillige CQC/CCAP-certificering. Als een onderdeel niet kan worden toegewezen aan een bepaalde productgroep en geen overeenkomstige GB-norm heeft, is CCC-certificering niet vereist.

Overzicht van de producten die gecertificeerd moeten of kunnen worden in de automobielsector:

Product TypeCertification TypeNorms
AutomobileCCCCCAP-C11-01:2020
CQC-C1101-2020
CNCA-C11-01:2020
MotorcycleCCCCCAP-C11-02:2021
CQC-C1102-2021
CNCA-C11-02:2021
Electric BicycleCCCCCAP-C11-16:2021
CQC-C1116-2021
CNCA-C11-16:2021
Vehicle TiresCCCGreen Label:
CCAP-SB-3611-2017
CCAP-C12-01:2014
CQC-C1201:2015
CNCA-C12-01:2015
Helmets for motorcyclistsCCCCCAP-C11-15:2017
CQC-C1115-2017
CNCA-C11-15:2017
Brake linings for automobilesCCCCCAP-C11-20:2020
CQC-C1120-2020
CNCA-C11-20:2020
Restraint articles for children occupants of motor vehiclesCCCCCAP-022-03:2014
CQC-C2203-2014
CNCA-C22-03:2014
Safety Glazing Materials for VehiclesCCC-SD (B)CQC11-371152-2019
CQC12-000001-2020
CNCA-00C-008:2019
CNCA-C13-01:2014
Safety belt for vehiclesCCC-SD (B)CCAP-GZ-5810:2019
CQC16-271921-2019/
CQC16-271921-2022
CQC12-000001-2020
CNCA-00C-008:2019
CNCA-C11-04:2014
Motor vehicle exterior lighting and light signal devices CCC-SD (B)CCAP-GZ-4100:2019
CQC16-491269-2020/
CQC16-491269-2022
CQC12-000001-2020
CNCA-00C-008:2019
CNCA-C11-07:2014
Indirect vision devices for motor vehicles CCC-SD (B)CCAP-GZ-8202:2019
CQC16-491201-2020/
CQC16-491201-2022
CQC12-000001-2020
CNCA-00C-008:2019
CNCA-C11-08:2014
Automotive seats and seat headrestsCCC-SD (B)CCAP-GZ-6800:2020
CQC16-491261-2018/
CQC16-491261-2022
CQC12-000001-2020
CNCA-00C-008:2019
CNCA-C11-12:2014
Automobile driving recorderCCC-SD (B)CNCA-00C-008:2019
CNCA-C11-14:2014
Reflective body markingsCCC-SD (B)CNCA-00C-008:2019
CNCA-C11-13:2014
Restraint articles for children occupants of motor vehiclesVoluntary CertificateCCAP-GZ-5830:2021
Motor vehicle horns and hornsVoluntary CertificateCCAP-SB-3721:2018A
CQC16-491283-2018/
CQC16-491283-2022
Reflectors for motor vehiclesVoluntary CertificateCCAP-GZ-4135:2018
CQC16-491286-2018/
CQC16-491286-2022
Brake hose for motor vehiclesVoluntary CertificateCCAP-SB-3561:2018A/
CCAP-GZ-3561:2022
CQC16-491284-2018/
CQC16-491284-2022
Interior trimmingVoluntary CertificateCCAP-GZ-5101:2020
CQC16-491264-2018/
CQC16-491264-2022
Door locks and hinges for motor vehiclesVoluntary CertificateCCAP-GZ-6105:2019
CQC16-491289-2018/
CQC16-491289-2022
Fuel tanks for motor vehicles Voluntary CertificateCCAP-GZ-1101:2021
CQC16-491285-2018/
CQC16-491285-2022
Motor-Vehicles EngineVoluntary CertificateCCAP-SB-1041-2009A
CQC16-431211-2018
Car steering wheelVoluntary CertificateCCAP-SB-3402-2006B
CQC13-491276-2010
EngineVoluntary CertificateCCAP-GZ-1000:2021
CQC16-491262-2018
Motorcycle engineVoluntary CertificateCCAP-SBM-1000:2018
CQC16-431211-2018
General gas spring for automobilesVoluntary CertificateCCAP-SB-2930-2003
CQC16-491291-2010
Car lighting and light signal deviceVoluntary CertificateCCAP-CAMRA-003:2020
Auto Windshield WiperVoluntary CertificateCCAP-SB-5205-2014B
CQC16-491263-2018
Auto Windshield WasherVoluntary CertificateCCAP-SB-5207-2014
CQC16-491263-2018
WheelVoluntary CertificateCCAP-SB-3101-2012B
WheelVoluntary CertificateCQC16-491292-2018
Steering lock with ignition switchVoluntary CertificateCCAP-SB-3795-2003
CQC16-469222-2010
Car alternatorVoluntary CertificateCCAP-SB-3701-2005
CQC16-469121-2010
Car starter motorVoluntary CertificateCCAP-SB-3708-2005
CQC16-469113-2010
Lead-acid battery for car startVoluntary CertificateCQC16-464213-2014
Car exhaust mufflerVoluntary CertificateCCAP-SB-1201-2010A
CQC16-491293-2010
Triangular warning signVoluntary CertificateCCAP-SB-3926-2016A
CQC16-429991-2020
Automotive air conditioning refrigeration unitVoluntary CertificateCCAP-GZ-8100-2021
Refrigeration compressor for automobile air conditionerVoluntary CertificateCCAP-GZ-8103:2021
Automotive air-conditioning (HFC-134a) hoses and hose assembliesVoluntary CertificateCCAP-SB-8108-2006A
Automotive air-conditioning (HFC-134a) sealsVoluntary CertificateCCAP-SB-8125-2011
Thermal expansion valve for automobile air conditioner (HFC-134a)Voluntary CertificateCCAP-SB-8106-2003
CQC16-491295-2018
Liquid storage dryer for automobile air conditioner (HFC-134a)Voluntary CertificateCCAP-SB-8109-2003
CQC16-491295-2018
Liquid gas separator for automobile air conditioner (HFC-134a)Voluntary CertificateCCAP-SB-8122-2003
CQC16-491295-2018
Air conditioning equipment of Motor VehiclesVoluntary CertificateCQC16-491295-2018
Automobile BrakesVoluntary CertificateCCAP-SB-3501-2011B
CQC16-491265-2018
Brake master cylinderVoluntary CertificateCCAP-SB-3505-2009A
CQC16-491266-2018
Shock absorberVoluntary CertificateCCAP-SB-2905-2010A
CQC16-491272-2010
Automotive connectorsVoluntary CertificateCQC16-471842-2010
Automobile universal joint cross shaft assemblyVoluntary CertificateCQC16-491275-2010
Automobile hub bearingVoluntary CertificateCQC16-491274-2010
Constant velocity joint for automobile and its assemblyVoluntary CertificateCQC16-491273-2010
Vehicle power batteryVoluntary CertificateCCAP-GZ-3703:2020
Power Batteries Used in VehicleVoluntary CertificateCQC12-464221-2017
Battery and charger for electric bicycleVoluntary CertificateCCAP-GZ-464204:2021
Road vehicles and components (ESA)Voluntary CertificateCQC15-491103-2018
Passenger car tire pressure monitoring systemVoluntary CertificateCQC16-491277-2018
Car speedometerVoluntary CertificateCQC16-482643-2018
brake linings for automobilesVoluntary CertificateCQC16-491278-2019
Reflective vest for motor vehicle passengersVoluntary CertificateCQC16-267111-2021
Automotive LiDARVoluntary CertificateCQC16-474031-2022
DC/DC Converter for Electric Vehicles Voluntary CertificateCQC16-491279-2022
Functional Safety of Road vehicles Voluntary CertificateCQC11-491104-2022
Automotive V beltVoluntary CertificateCQC16-362421-2010
Fuel cell stack for fuel cell electric vehicleVoluntary CertificateCQC11-464121-2020
Electric bicycle non-metallic materials and partsVoluntary CertificateCCAP-GZ-5561-2019
Reflective undershirt for automobile occupantsVoluntary CertificateCCAP-GZ-28225:2021
Rubber and plastic sealing strips for automobilesVoluntary CertificateCCAP-SB-5206-2009A
Reflector for BicycleVoluntary CertificateCCAP-GZ-499420:2020
Automotive Covering Parts (Plastic Parts)Voluntary CertificateCCAP-CAMRA-004:2020
Electric bicycle occupant helmetVoluntary CertificateCCAP-GZ-369711:2021
High-strength bolts and nuts for automobilesVoluntary CertificateCCAP-SB-9001-2012
Wire rope assemblies for cranesVoluntary CertificateCCAP-SB-3907-2018
Earthmoving machine dump truckVoluntary CertificateCCAP-SB-0009-2014
Internal Combustion Engine Connecting RodVoluntary CertificateCCAP-SB-1004-2011
Automobile engine oil pumpVoluntary CertificateCCAP-SB-1011-2003
Internal combustion engine valve springVoluntary CertificateCCAP-SB-1040-2010
Diesel engine fuel injection deviceVoluntary CertificateCCAP-SB-1111-2011B
Truck-mounted craneVoluntary CertificateCCAP-GZ-43521:2019
Emergency and Standby Diesel Generating SetVoluntary CertificateCCAP-GZ-469120:2021
Car reversing alarmVoluntary CertificateCCAP-SB-3776-2003
Automotive Central Electrical Junction BoxVoluntary CertificateCCAP-SB-4016-2004
Car signal flasherVoluntary CertificateCCAP-SB-4136-2003
Automotive glass lifterVoluntary CertificateCCAP-SB-5204-2012C
Bicycle lighting and light signal deviceVoluntary CertificateCCAP-GZ-469130:2020
Instruments for automobiles and motorcyclesVoluntary CertificateCCAP-SB-3800-2008A
Automotive Green Products-Passenger CarsVoluntary CertificateCCAP-SB-0010-2017
Automotive Green Products-Pure Electric Passenger CarsVoluntary CertificateCCAP-SB-0011-2017
Automotive Green Products-Plug-in Hybrid Electric Passenger CarsVoluntary CertificateCCAP-SB-0012-2017
Air filters for automobilesVoluntary CertificateCCAP-SB-1109-2008B
Gas Vehicle Special PartsVoluntary CertificateCCAP-SB-1151-2010A
Automotive Engine Cooling Water PumpVoluntary CertificateCCAP-SB-1307-2003
Auto Fan and Fan ClutchVoluntary CertificateCCAP-SB-1308-2008B
Automotive dry friction clutchVoluntary CertificateCCAP-SB-1601-2005
Automotive mechanical transmission assemblyVoluntary CertificateCCAP-SB-1700-2011
Automotive Drive Shaft AssembliesVoluntary CertificateCCAP-SB-2200-2012
Automotive Half-shaftVoluntary CertificateCCAP-SB-2303-2003 
Automotive Drive AxleVoluntary CertificateCCAP-SB-2400-2003
Automotive Steel Plate Spring AssemblyVoluntary CertificateCCAP-SB-2901-2010
Automotive front axleVoluntary CertificateCCAP-SB-3000-2003
Automotive mechanical steering gearVoluntary CertificateCCAP-SB-3401-2003
Brake Discs for AutomobilesVoluntary CertificateCCAP-GZ-3503:2020
Automotive Vacuum BoosterVoluntary CertificateCCAP-SB-3510-2003
Air dryer for automotive air brake systemVoluntary CertificateCCAP-SB-3555-2003
Passenger door pump for passenger carVoluntary CertificateCCAP-SB-6711-2003
Auto sun visorVoluntary CertificateCCAP-SB-8204-2006
Motorcycle exhaust mufflerVoluntary CertificateCCAP-SBM-1208-2009A
Motorcycle shock absorberVoluntary CertificateCCAP-SBM-2905-2007
Motorcycle wheelsVoluntary CertificateCCAP-SBM-3101-2011B
Motorcycle RimsVoluntary CertificateCCAP-SBM-3113-2010B
Motorcycle BrakesVoluntary CertificateCCAP-SBM-3501-2007
Motorcycle cableVoluntary CertificateCCAP-SBM-3570-2003
Motorcycle Anti-theft DeviceVoluntary CertificateCCAP-SBM-3778-2003
Auto Air Conditioner FilterVoluntary CertificateCCAP-GZ-1109:2019
Electric Bicycle ControllerVoluntary CertificateCCAP-GZ-499422:2020
Car lifting tailgateVoluntary CertificateCCAP-GZ-491293:2020
Frame, Fork and Handle of Electric BicycleVoluntary CertificateCCAP-GZ-49942:2021
BicycleVoluntary CertificateCCAP-GZ-49921:2021
Energy-saving and Environment-friendly CarsVoluntary CertificateCCAP-SB-0014-2014C
Webbings for Safety BeltsVoluntary CertificateCCAP-SB-5811-2017
Engines of Non-road Mobile MachineryVoluntary CertificateCCAP-GZ-431100:2022
Parts of Baby Carriage productsVoluntary CertificateCCAP-GZ-499421:2022