MPR Kontakt Icon
MPR Suche
MPR Close
Schließen
Zurück

your one-stop certification solution!

Služba CCC Automotive

Vozidla a automobilové komponenty podléhají v Číně přísným požadavkům na schválení, pokud jde o certifikaci CCC. Certifikát CCC byl zaveden v roce 2002 a vztahuje se jak na dovážené, tak na čínské výrobky. Certifikace CCC vyžaduje testování výrobku v Číně a inspekci/audit v továrně v souladu s příslušnými normami (normy GB a prováděcí pravidla). Podobně se musí dynamice v automobilovém průmyslu přizpůsobit i řízení změn a musí být strategicky připraveno.

Úplná homologace vozidla vyplývá nejen z povinné registrace jednotlivých komponent, ale také z potřeby koordinovat různé certifikace komponent v rámci celkového procesu homologace. Pro dodavatelský průmysl to znamená, že v mnoha případech specifikace pro homologaci součástí vytváří výrobce OEM.

Řízení této problematiky komplikuje také skutečnost, že certifikace CCC vozidel a automobilových dílů není povinná pro všechny komponenty v automobilovém průmyslu, některé dokonce certifikovány být nemohou a některé komponenty nepodléhají povinné certifikaci, ale přesto musí prokázat shodu s čínskými předpisy. To je matoucí nejen pro výrobce, ale může to být matoucí i pro čínské celní orgány, a proto se nezřídka stává, že jsou zásilky zadržovány nebo dokonce odmítány.

Různé typy certifikace CCC pro automobilové komponenty:

Standardní certifikace CCC je oficiální regulační schvalovací postup podle čínských prováděcích pravidel CNCA (Úřad pro certifikaci a akreditaci Čínské lidové republiky). V rámci tohoto postupu musí být výrobky v každém případě podrobeny specifickým testům výrobků a výrobní zařízení musí provést tovární audit. Požadavek na schválení CCC se vztahuje na řadu automobilových komponent, jako jsou bezpečnostní skla, pneumatiky, dětské sedačky a další. Další informace naleznete na našem seznamu výrobků, pro které je čínská certifikace CCC relevantní.

Pro mnoho automobilových komponentů, jako jsou sedadla nebo vnější světla, je vlastní prohlášení CCC povinné. Výrobce musí průběžně předkládat prohlášení, že splňuje čínské bezpečnostní normy, a provádět pravidelné zkoušky výrobku. Úřad si vyhrazuje právo tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat. Nejjednodušší způsob, jak prokázat průběžnou shodu výrobku, je každoroční dobrovolná certifikace. Často se kombinuje vlastní prohlášení CCC a dobrovolná certifikace CQC/ CCAP. Více informací naleznete v tomto přehledu o vlastní deklaraci CCC pro Čínu.

Dobrovolnou certifikaci CQC nebo CCAP lze uplatnit pro řadu komponent. Dobrovolná certifikace se vztahuje na mnoho komponent, které byly donedávna povinnou certifikací CCC nebo pro které je nyní vyžadováno vlastní prohlášení CCC. V mnoha případech je dobrovolná certifikace CQC nebo CCAP vyžadována výrobcem vozidla k zajištění shody výrobku.

Certifikace CCC pro kompletní vozidla je obzvláště složitá. Pod následujícím odkazem naleznete další informace pro výrobce vozidel.

Kromě toho zde najdete informace o poradenských službách pro výrobce vozidel.

CCC pro vnitřní komponenty

Od října 2019 již není v Číně vyžadována certifikace CCC pro součásti interiéru vozidla, jak vyplývá z oznámení č. 44 čínského úřadu CNCA. Výrobci však musí i nadále zajišťovat shodu výrobků s čínskými předpisy. Pro tento účel může být užitečná dobrovolná certifikace CCAP nebo CQC, která poskytuje dodatečnou jistotu. Ve většině případů je dobrovolná certifikace vyžadována výrobci vozidel při jejich vývozu do Číny.

V souvislosti s certifikací se u dodavatelů automobilů často objevují otázky a problémy, pokud jde o přesnou klasifikaci výrobků v rámci dobrovolné certifikace součástí vnitřního obložení. Aby bylo jasné, zda lze určitou součást interiéru dobrovolně certifikovat, je třeba ověřit různá kritéria, jako např: Velikost součásti, umístění ve vozidle a funkce součásti. Obvykle lze jednoznačně určit, zda lze součástku certifikovat, až po konzultaci s čínským úřadem.

V rámci dobrovolné registrace CQC / CCAP musí být součásti vnitřního obložení podrobeny zkouškám hořlavosti podle čínské zkušební normy GB 8410-2006. Tyto zkoušky musí být provedeny v čínské akreditované zkušební laboratoři.

Jakmile se určí, že díl může být certifikován, musí se určit klasifikace jednotky, aby se zjistilo, kolik žádostí, zkoušek a certifikátů bude potřeba. Součásti jsou rozděleny do různých certifikačních jednotek. Klasifikace jednotky závisí na materiálu (materiálech), dodavateli materiálu, tloušťce a sestavě součásti. S čínským certifikačním orgánem by mělo být důkladně vyjasněno, které výrobní místo je odpovědné za certifikační proces. Zpravidla musí být auditováno pracoviště, kde je proveden poslední krok zajištění kvality součásti. Aby bylo možné toto místo považovat za místo s přidanou hodnotou, musí mu předcházet proces zajištění kvality.

Certifikační značení CCC

Označení dobrovolně certifikovaných interiérových komponentů logem CCAP nebo logem CQC a výrobním kódem je dobrovolné. V současné době se ve většině případů označení logem CCAP nebo CQC nevyžaduje.

Your One-Stop Certification Solution

Nabízíme vám kompletní balíček pro certifikaci CCC, vlastní prohlášení Číny a dobrovolnou certifikaci CCAP nebo certifikaci CQC.

Objasnění povinnosti certifikace nebo certifikovatelnosti vašich komponentů

Příprava žádosti a komunikace s úřady a zkušební laboratoří

Příprava a podpora auditu

Provádění testů výrobků

Rady týkající se značení

Organizace následné certifikace

Informace o regulačních změnách specifických pro daný produkt

Kontaktujte nás!

MPR China Certification – odborné poradenství a realizace certifikačních projektů po celém světě.

Stáhněte si zdarma brožuru CCC-Certification!

 

Kontakt
T +49-69-2713769150 (EU)
T +1-773-654-2673 (US)

Příslušné normy a standardy GB pro automobilové komponenty

Podle normy CNCA podléhá osobní automobil certifikaci CCC jako kompletní vozidlo. Povinnosti CCC podléhá také řada jednotlivých komponentů, zatímco jiné mohou získat pouze dobrovolnou certifikaci CQC/ CCAP.

Výrobce vozidla může určité komponenty testovat v rámci homologace kompletního vozidla, což však znamená vysoké časové náklady na změny dodavatelských komponent. Kromě toho nemusí být součásti označeny symbolem CCC. Za účinné řešení, jak se vyhnout problémům s čínskými celními orgány, lze považovat certifikaci samotné součásti.

Základem pro zkoušky výrobků je norma GB (GB znamená Guobiao, čínsky „národní norma“). Zkoušky výrobku jsou povinnou součástí certifikace CCC i dobrovolné certifikace CQC / CCAP. Pokud součást nelze přiřadit k definované skupině výrobků a nemá odpovídající normu GB, pak se certifikace CCC nevyžaduje.

Přehled výrobků, které podléhají certifikaci nebo které mohou být certifikovány v automobilovém průmyslu:

Product TypeCertification TypeNorms
AutomobileCCCCCAP-C11-01:2020
CQC-C1101-2020
CNCA-C11-01:2020
MotorcycleCCCCCAP-C11-02:2021
CQC-C1102-2021
CNCA-C11-02:2021
Electric BicycleCCCCCAP-C11-16:2021
CQC-C1116-2021
CNCA-C11-16:2021
Vehicle TiresCCCGreen Label:
CCAP-SB-3611-2017
CCAP-C12-01:2014
CQC-C1201:2015
CNCA-C12-01:2015
Helmets for motorcyclistsCCCCCAP-C11-15:2017
CQC-C1115-2017
CNCA-C11-15:2017
Brake linings for automobilesCCCCCAP-C11-20:2020
CQC-C1120-2020
CNCA-C11-20:2020
Restraint articles for children occupants of motor vehiclesCCCCCAP-022-03:2014
CQC-C2203-2014
CNCA-C22-03:2014
Safety Glazing Materials for VehiclesCCC-SD (B)CQC11-371152-2019
CQC12-000001-2020
CNCA-00C-008:2019
CNCA-C13-01:2014
Safety belt for vehiclesCCC-SD (B)CCAP-GZ-5810:2019
CQC16-271921-2019/
CQC16-271921-2022
CQC12-000001-2020
CNCA-00C-008:2019
CNCA-C11-04:2014
Motor vehicle exterior lighting and light signal devices CCC-SD (B)CCAP-GZ-4100:2019
CQC16-491269-2020/
CQC16-491269-2022
CQC12-000001-2020
CNCA-00C-008:2019
CNCA-C11-07:2014
Indirect vision devices for motor vehicles CCC-SD (B)CCAP-GZ-8202:2019
CQC16-491201-2020/
CQC16-491201-2022
CQC12-000001-2020
CNCA-00C-008:2019
CNCA-C11-08:2014
Automotive seats and seat headrestsCCC-SD (B)CCAP-GZ-6800:2020
CQC16-491261-2018/
CQC16-491261-2022
CQC12-000001-2020
CNCA-00C-008:2019
CNCA-C11-12:2014
Automobile driving recorderCCC-SD (B)CNCA-00C-008:2019
CNCA-C11-14:2014
Reflective body markingsCCC-SD (B)CNCA-00C-008:2019
CNCA-C11-13:2014
Restraint articles for children occupants of motor vehiclesVoluntary CertificateCCAP-GZ-5830:2021
Motor vehicle horns and hornsVoluntary CertificateCCAP-SB-3721:2018A
CQC16-491283-2018/
CQC16-491283-2022
Reflectors for motor vehiclesVoluntary CertificateCCAP-GZ-4135:2018
CQC16-491286-2018/
CQC16-491286-2022
Brake hose for motor vehiclesVoluntary CertificateCCAP-SB-3561:2018A/
CCAP-GZ-3561:2022
CQC16-491284-2018/
CQC16-491284-2022
Interior trimmingVoluntary CertificateCCAP-GZ-5101:2020
CQC16-491264-2018/
CQC16-491264-2022
Door locks and hinges for motor vehiclesVoluntary CertificateCCAP-GZ-6105:2019
CQC16-491289-2018/
CQC16-491289-2022
Fuel tanks for motor vehicles Voluntary CertificateCCAP-GZ-1101:2021
CQC16-491285-2018/
CQC16-491285-2022
Motor-Vehicles EngineVoluntary CertificateCCAP-SB-1041-2009A
CQC16-431211-2018
Car steering wheelVoluntary CertificateCCAP-SB-3402-2006B
CQC13-491276-2010
EngineVoluntary CertificateCCAP-GZ-1000:2021
CQC16-491262-2018
Motorcycle engineVoluntary CertificateCCAP-SBM-1000:2018
CQC16-431211-2018
General gas spring for automobilesVoluntary CertificateCCAP-SB-2930-2003
CQC16-491291-2010
Car lighting and light signal deviceVoluntary CertificateCCAP-CAMRA-003:2020
Auto Windshield WiperVoluntary CertificateCCAP-SB-5205-2014B
CQC16-491263-2018
Auto Windshield WasherVoluntary CertificateCCAP-SB-5207-2014
CQC16-491263-2018
WheelVoluntary CertificateCCAP-SB-3101-2012B
WheelVoluntary CertificateCQC16-491292-2018
Steering lock with ignition switchVoluntary CertificateCCAP-SB-3795-2003
CQC16-469222-2010
Car alternatorVoluntary CertificateCCAP-SB-3701-2005
CQC16-469121-2010
Car starter motorVoluntary CertificateCCAP-SB-3708-2005
CQC16-469113-2010
Lead-acid battery for car startVoluntary CertificateCQC16-464213-2014
Car exhaust mufflerVoluntary CertificateCCAP-SB-1201-2010A
CQC16-491293-2010
Triangular warning signVoluntary CertificateCCAP-SB-3926-2016A
CQC16-429991-2020
Automotive air conditioning refrigeration unitVoluntary CertificateCCAP-GZ-8100-2021
Refrigeration compressor for automobile air conditionerVoluntary CertificateCCAP-GZ-8103:2021
Automotive air-conditioning (HFC-134a) hoses and hose assembliesVoluntary CertificateCCAP-SB-8108-2006A
Automotive air-conditioning (HFC-134a) sealsVoluntary CertificateCCAP-SB-8125-2011
Thermal expansion valve for automobile air conditioner (HFC-134a)Voluntary CertificateCCAP-SB-8106-2003
CQC16-491295-2018
Liquid storage dryer for automobile air conditioner (HFC-134a)Voluntary CertificateCCAP-SB-8109-2003
CQC16-491295-2018
Liquid gas separator for automobile air conditioner (HFC-134a)Voluntary CertificateCCAP-SB-8122-2003
CQC16-491295-2018
Air conditioning equipment of Motor VehiclesVoluntary CertificateCQC16-491295-2018
Automobile BrakesVoluntary CertificateCCAP-SB-3501-2011B
CQC16-491265-2018
Brake master cylinderVoluntary CertificateCCAP-SB-3505-2009A
CQC16-491266-2018
Shock absorberVoluntary CertificateCCAP-SB-2905-2010A
CQC16-491272-2010
Automotive connectorsVoluntary CertificateCQC16-471842-2010
Automobile universal joint cross shaft assemblyVoluntary CertificateCQC16-491275-2010
Automobile hub bearingVoluntary CertificateCQC16-491274-2010
Constant velocity joint for automobile and its assemblyVoluntary CertificateCQC16-491273-2010
Vehicle power batteryVoluntary CertificateCCAP-GZ-3703:2020
Power Batteries Used in VehicleVoluntary CertificateCQC12-464221-2017
Battery and charger for electric bicycleVoluntary CertificateCCAP-GZ-464204:2021
Road vehicles and components (ESA)Voluntary CertificateCQC15-491103-2018
Passenger car tire pressure monitoring systemVoluntary CertificateCQC16-491277-2018
Car speedometerVoluntary CertificateCQC16-482643-2018
brake linings for automobilesVoluntary CertificateCQC16-491278-2019
Reflective vest for motor vehicle passengersVoluntary CertificateCQC16-267111-2021
Automotive LiDARVoluntary CertificateCQC16-474031-2022
DC/DC Converter for Electric Vehicles Voluntary CertificateCQC16-491279-2022
Functional Safety of Road vehicles Voluntary CertificateCQC11-491104-2022
Automotive V beltVoluntary CertificateCQC16-362421-2010
Fuel cell stack for fuel cell electric vehicleVoluntary CertificateCQC11-464121-2020
Electric bicycle non-metallic materials and partsVoluntary CertificateCCAP-GZ-5561-2019
Reflective undershirt for automobile occupantsVoluntary CertificateCCAP-GZ-28225:2021
Rubber and plastic sealing strips for automobilesVoluntary CertificateCCAP-SB-5206-2009A
Reflector for BicycleVoluntary CertificateCCAP-GZ-499420:2020
Automotive Covering Parts (Plastic Parts)Voluntary CertificateCCAP-CAMRA-004:2020
Electric bicycle occupant helmetVoluntary CertificateCCAP-GZ-369711:2021
High-strength bolts and nuts for automobilesVoluntary CertificateCCAP-SB-9001-2012
Wire rope assemblies for cranesVoluntary CertificateCCAP-SB-3907-2018
Earthmoving machine dump truckVoluntary CertificateCCAP-SB-0009-2014
Internal Combustion Engine Connecting RodVoluntary CertificateCCAP-SB-1004-2011
Automobile engine oil pumpVoluntary CertificateCCAP-SB-1011-2003
Internal combustion engine valve springVoluntary CertificateCCAP-SB-1040-2010
Diesel engine fuel injection deviceVoluntary CertificateCCAP-SB-1111-2011B
Truck-mounted craneVoluntary CertificateCCAP-GZ-43521:2019
Emergency and Standby Diesel Generating SetVoluntary CertificateCCAP-GZ-469120:2021
Car reversing alarmVoluntary CertificateCCAP-SB-3776-2003
Automotive Central Electrical Junction BoxVoluntary CertificateCCAP-SB-4016-2004
Car signal flasherVoluntary CertificateCCAP-SB-4136-2003
Automotive glass lifterVoluntary CertificateCCAP-SB-5204-2012C
Bicycle lighting and light signal deviceVoluntary CertificateCCAP-GZ-469130:2020
Instruments for automobiles and motorcyclesVoluntary CertificateCCAP-SB-3800-2008A
Automotive Green Products-Passenger CarsVoluntary CertificateCCAP-SB-0010-2017
Automotive Green Products-Pure Electric Passenger CarsVoluntary CertificateCCAP-SB-0011-2017
Automotive Green Products-Plug-in Hybrid Electric Passenger CarsVoluntary CertificateCCAP-SB-0012-2017
Air filters for automobilesVoluntary CertificateCCAP-SB-1109-2008B
Gas Vehicle Special PartsVoluntary CertificateCCAP-SB-1151-2010A
Automotive Engine Cooling Water PumpVoluntary CertificateCCAP-SB-1307-2003
Auto Fan and Fan ClutchVoluntary CertificateCCAP-SB-1308-2008B
Automotive dry friction clutchVoluntary CertificateCCAP-SB-1601-2005
Automotive mechanical transmission assemblyVoluntary CertificateCCAP-SB-1700-2011
Automotive Drive Shaft AssembliesVoluntary CertificateCCAP-SB-2200-2012
Automotive Half-shaftVoluntary CertificateCCAP-SB-2303-2003 
Automotive Drive AxleVoluntary CertificateCCAP-SB-2400-2003
Automotive Steel Plate Spring AssemblyVoluntary CertificateCCAP-SB-2901-2010
Automotive front axleVoluntary CertificateCCAP-SB-3000-2003
Automotive mechanical steering gearVoluntary CertificateCCAP-SB-3401-2003
Brake Discs for AutomobilesVoluntary CertificateCCAP-GZ-3503:2020
Automotive Vacuum BoosterVoluntary CertificateCCAP-SB-3510-2003
Air dryer for automotive air brake systemVoluntary CertificateCCAP-SB-3555-2003
Passenger door pump for passenger carVoluntary CertificateCCAP-SB-6711-2003
Auto sun visorVoluntary CertificateCCAP-SB-8204-2006
Motorcycle exhaust mufflerVoluntary CertificateCCAP-SBM-1208-2009A
Motorcycle shock absorberVoluntary CertificateCCAP-SBM-2905-2007
Motorcycle wheelsVoluntary CertificateCCAP-SBM-3101-2011B
Motorcycle RimsVoluntary CertificateCCAP-SBM-3113-2010B
Motorcycle BrakesVoluntary CertificateCCAP-SBM-3501-2007
Motorcycle cableVoluntary CertificateCCAP-SBM-3570-2003
Motorcycle Anti-theft DeviceVoluntary CertificateCCAP-SBM-3778-2003
Auto Air Conditioner FilterVoluntary CertificateCCAP-GZ-1109:2019
Electric Bicycle ControllerVoluntary CertificateCCAP-GZ-499422:2020
Car lifting tailgateVoluntary CertificateCCAP-GZ-491293:2020
Frame, Fork and Handle of Electric BicycleVoluntary CertificateCCAP-GZ-49942:2021
BicycleVoluntary CertificateCCAP-GZ-49921:2021
Energy-saving and Environment-friendly CarsVoluntary CertificateCCAP-SB-0014-2014C
Webbings for Safety BeltsVoluntary CertificateCCAP-SB-5811-2017
Engines of Non-road Mobile MachineryVoluntary CertificateCCAP-GZ-431100:2022
Parts of Baby Carriage productsVoluntary CertificateCCAP-GZ-499421:2022