MPR Kontakt Icon
MPR Suche
MPR Close
Schließen
Zurück

your one-stop certification solution!

Wat is CCC?

CCC staat voor “China Verplicht Certificaat”. Bepaalde productgroepen moeten een CCC-certificaat hebben voordat ze naar China mogen worden uitgevoerd. Het is een verplichte certificering in China. De CCC-certificering is vergelijkbaar met andere certificeringen voor de standaardisatie van productkwaliteit en -veiligheid, zoals het Europese CE-systeem.


Het CCC-certificaat werd in 2002 ingevoerd. De autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de CCC-certificering (China Compulsory Certification) in China zijn de State Administration for Market Regulation (SAMR), Certification and Accreditation Administration of the People’s Republic of China (CNCA), China Quality Certification Centre (CQC), China Certification Centre for Automotive Products (CCAP).

CCC (ook vaak 3C-certificaat genoemd) is van toepassing op zowel ingevoerde als in China vervaardigde producten. Producten die een CCC-certificaat nodig hebben, moeten een CCC-goedkeuring krijgen voordat zij in China mogen worden ingevoerd, gekocht, verkocht en gebruikt of verhandeld. Oneigenlijk gebruik van CCC-licenties of het drukken van een CCC-merk op producten zonder certificering zal ook leiden tot boetes en sancties.

CCC-certificering

Er zijn verschillende soorten CCC-certificering:

 • CCC Certificering (China Compulsory Certification)

Dit is een verplichte certificering die producttesten in China, een eerste fabrieksaudit en daaropvolgende jaarlijkse vervolginspecties omvat voor producten die in de CCC-catalogus zijn opgenomen.

Dit is een certificering die geldt voor specifieke soorten producten. De fabrikant moet het certificaat van eigen verklaring verkrijgen. Er moet aan bepaalde eisen worden voldaan en de desbetreffende informatie moet worden geüpload in een regelgevend onlinesysteem. Bovendien zijn meestal producttests in China vereist.

Veel producten die volgens de CCC-voorschriften niet onder de CCC-verplichting vallen of waarvoor een CCC-zelfverklaring nodig is, kunnen een vrijwillige certificering krijgen. Vrijwillige certificeringen geven de eindgebruiker een indicatie dat een gecertificeerd product voldoet aan bepaalde gespecificeerde kwaliteitsnormen. De gecontroleerde criteria lijken sterk op die voor de standaard CCC-certificering. Vaak komt de eis voor vrijwillige certificering van de eindklant of OEM, waardoor veel fabrikanten hebben gevraagd of geëist dat producten worden gecertificeerd.

Producten onderworpen aan CCC-certificering

Voor auto-onderdelen, elektronische producten en consumentenproducten is doorgaans CCC-certificering vereist.
Hier vindt u meer informatie over producten die voor CCC-certificering in aanmerking komen.

CCC-certificeringsproces

1

Toepassing

2

Afgifte van de fabriekscode

3

Product testen in China

4

Fabriekscontrole

5

Ontvangst van het CCC-certificaat

6

Markering met het CCC-logo

De aanvraag om CCC-certificering en de desbetreffende bewijsstukken moeten bij de verantwoordelijke autoriteiten worden ingediend.

De belangrijkste Chinese autoriteiten die CCC-aanvragen aanvaarden zijn:

 • China Quality Certification Centre (CQC)
 • China Certification for Automotive Products (CCAP)

De duur van de CCC-registratie hangt af van de werklast van de autoriteit, het testlaboratorium en de auditors. Met goede begeleiding kan het proces binnen ongeveer 3-5 maanden worden afgerond; dit is echter sterk afhankelijk van het producttype en de specifieke eisen. Het succes van de CCC-registratie is afhankelijk van gedetailleerd werk volgens de Chinese richtlijnen. De resultaten van de producttests (sommige tests moeten verplicht in Chinese laboratoria worden uitgevoerd) en de fabrieksinspectie worden door de Chinese autoriteiten zorgvuldig bekeken en nauwkeurig getoetst aan de vooraf ingediende aanvraagformulieren en bewijsstukken. In geval van fouten of tekortkomingen wordt de certificering uitgesteld of geweigerd.

Jaarlijkse herkwalificaties voor CCC

Om de geldigheid van het CCC-certificaat te behouden, moeten jaarlijks vervolgcertificaten worden uitgevoerd overeenkomstig de CCC-voorschriften. Dit omvat de aanvraag, het uitvoeren van een eendaagse CCC-inspectie in de fabriek en het leveren van bewijs van producttests in overeenstemming met de aangewezen Chinese GB-norm. De procedure van een CCC-vervolgcertificering is vergelijkbaar met de initiële certificering, maar duurt doorgaans korter en de kosten zijn lager.

CCC-markering

Voordat CCC-gecertificeerde producten naar China kunnen worden verzonden, moeten zij overeenkomstig de Chinese voorschriften worden gemarkeerd.

De CNCA-autoriteit specificeert de exacte eisen voor het merken, die kunnen verschillen naar gelang van het producttype. 

China-Compulsory-Certificate-Logo

Eisen voor CCC-markering van producten:

 • Markering met gereedschap
  Het CCC-logo en de fabriekscode (fabrieksidentificatiecode, letter + zescijferige cijfercode) moeten op het onderdeel worden aangebracht.
 • Markering met etiket
  Naast het CCC-logo en de fabriekscode moeten ook de naam/het handelsmerk van de fabrikant en de modelaanduiding op het etiket staan.

Afhankelijk van het producttype kunnen er aanvullende markeringsvoorschriften zijn. Controleer zorgvuldig per specifiek product!

Wijziging van bestaande CCC-certificaten

Het veranderen van productie-installaties die voor ten minste één van hun producten een CCC-certificaat hebben, moet voldoen aan de toepasselijke Chinese voorschriften. De voorschriften bestaan uit de uitvoeringsvoorschriften en de GB-normen.

Een van de meest voorkomende eisen betreft het beheer van wijzigingen. De gecertificeerde fabrikant moet de Chinese autoriteiten verzekeren dat relevante wijzigingen aan een onderdeel zullen worden aangebracht voordat de wijziging wordt doorgevoerd. Het proces vereist gewoonlijk het indienen van een wijzigingsaanvraag en tests in China. De veranderingen kunnen niet worden doorgevoerd voordat de certificeringsautoriteit goedkeuring verleent met een wijzigingsbericht.

Voor meer informatie over voorschriften, zie onze lijst van Chinese GB normen en standaarden.

Volgens de uitvoeringsverordeningen zijn enkele van de wijzigingen die moeten worden gemeld:

 • Wijziging van het productontwerp
 • Wijziging van de structuur van het product (bv. toevoeging van een extra laag materiaal aan een binnencomponent)
 • Wijzigingen aan een kerncomponent “Key Component”.
 • Verandering van grondstoffen
 • Verandering van materiaalleveranciers
 • Verandering in de organisatiestructuur van de fabriek (bijvoorbeeld als de verantwoordelijkheid voor CCC wordt overgedragen aan een andere werknemer)
 • Wijzigingen in de onderdeelnaam of het onderdeelnummer

Bij sommige wijzigingen moeten de producten in China opnieuw worden getest. Indien de productielijn of zelfs de gehele fabriek moet worden verplaatst, is meestal een nieuwe initiële certificering of ten minste een aanvullende fabrieksinspectie vereist.

Bij het bijwerken van GB-normen of uitvoeringsregels moet de fabrikant het volgende in acht nemen:

 • Certificaathouders moeten vóór de uiterste datum een verzoek tot wijziging van de GB-norm of uitvoeringsregels indienen.
 • In geval van aanpassing van de GB-norm moeten producttests worden uitgevoerd volgens de nieuwe GB-normen.

Your One-Stop Certification Solution.

MPR China Certification biedt u een compleet pakket voor CCC-certificering, China Self-Declaration en vrijwillige CQC-certificering of CCAP-certificering.

Persoonlijke ondersteuning door een van onze ervaren consultants

Verduidelijking van de certificeringsverplichting van uw producten

Aanvraagvoorbereiding en communicatie met de Chinese autoriteiten en testlaboratoria

Voorbereiden en uitvoeren van pre-audits

Voorbereiding en ondersteuning van de fabrieksaudit

Organisatie van de vereiste producttests

Advies over de markering van uw producten

Organisatie van de vervolgcertificering

Updates over productspecifieke wijzigingen in de regelgeving

Neem contact met ons op!

MPR China Certification – deskundig advies en implementatie van certificeringsprojecten wereldwijd.

Download het gratis CCC-certificeringsboekje!

 

Contact
T +49-69-2713769150 (EU)
T +1-773-654-2673 (US)

Overzicht CCC-certificering

Geldigheid van het certificaat5 jaar

(jaarlijkse follow-up audit moet worden doorstaan om de geldigheid te behouden)
Certificeringsperiode Voor initiële certificering: ongeveer 4-5 maanden

verlengingscertificaten: ongeveer 8-12 weken
MarkeringCCC-gecertificeerde producten moeten worden gemarkeerd met het CCC-logo
Tests vereist?Ja
Fabrieksaudit vereist?Ja
OpvolgingsprocesJaarlijkse audits in de fabriek en CoP-tests zijn vereist

CCC-certificering FAQ

Heeft mijn product een CCC-certificaat nodig?

Veel eindklanten vragen hun leveranciers om een CCC-certificering. Aangezien veel producten in China verplicht CCC gecertificeerd moeten worden, is het moeilijk hierover een algemene uitspraak te doen voordat het product in detail is gecontroleerd.

Het is raadzaam om eerst een algemene CCC-controle uit te voeren en daarna te bespreken of CCC-certificering mogelijk is. Wij helpen u graag bij het controleren van uw producten (gratis voor maximaal 3 producten).

Kan ik een CCC-onderzoeksbrief (CCC Exemption) aanvragen als mijn product geen CCC-certificering nodig heeft?

In onze gratis CCC-check (voor maximaal 3 producten), bespreken we met u of uw product CCC-certificering nodig heeft. Als uw product in China geen CCC-certificering nodig heeft, zijn er alternatieven die wij met u kunnen bespreken. Een optie is een CCC Onderzoeksbrief. De CCC Investigation Letter bevestigt dat uw product is gecontroleerd en geen CCC-certificering in China nodig heeft. De CCC Investigation Letter kan nuttig zijn in de omgang met uw klant en/of met de Chinese douane. Voor sommige gebieden, zoals automotive, is er ook een negatief certificaat dat u kunt aanvragen bij de autoriteit.

Wat is de beste manier voor CCC-kandidaten om zich voor te bereiden op de certificering?

Het testen van producten voor CCC-certificering gebeurt volgens productgerelateerde GB-normen. Veel GB-normen zijn vergelijkbaar met de internationale vereisten zoals ECE/IEC-normen. Het verdient echter aanbeveling de Chinese productnormen en de bijbehorende uitvoeringsregels van de certificering door te nemen alvorens het proces te starten.

Welke fabrieken moeten worden gecontroleerd tijdens de CCC-fabrieksinspectie?

In principe moet de fabriek worden gecontroleerd waar de laatste kwaliteitsborgingsstap op het product wordt uitgevoerd. Er moet een toegevoegde waarde zijn op dezelfde locatie voorafgaand aan de laatste kwaliteitscontrole. Als een product op verschillende locaties verschillende productiestappen doorloopt, is het niet altijd duidelijk welke fabriek verantwoordelijk is voor de CCC-registratie. Het bepalen van de locatie die moet worden gecertificeerd is essentieel voor een succesvolle certificering. Dit moet aan het begin van het onderzoek met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verduidelijkt.

Hoe lang duurt het CCC-certificeringsproces?

De certificeringsduur kan variëren afhankelijk van het product. Aan het begin van het certificeringsproces is het belangrijk te weten wanneer de producten op de te certificeren locatie kunnen worden geproduceerd en wanneer testmonsters kunnen worden geleverd. Tijdens de fabrieksaudit zal de productie van ten minste enkele onderdelen moeten worden aangetoond.

In de automobielsector duurt een eerste certificering gewoonlijk ongeveer 4-5 maanden.

Hoe moet ik mijn producten etiketteren na de CCC-certificering?

Met de CCC-certificering is er een verplichting om de onderdelen te markeren met het CCC-logo. Er is niet langer een aparte markeervergunning, dus het markeren kan direct na ontvangst van het CCC-certificaat gebeuren.

De markeringsvoorschriften moeten worden nageleefd en kunnen per product verschillen. Er gelden bepaalde eisen met betrekking tot de diameter, de grootte en de kleur van het logo. Onjuist gemarkeerde producten kunnen leiden tot douaneproblemen en/of non-conformiteiten.

Vroegtijdige coördinatie met de klant of OEM wordt aanbevolen.

Hoe lang is het CCC-certificaat geldig?

Voor alle certificaten geldt een vervaltermijn, gewoonlijk 5 jaar. Verlenging van het certificaat moet tijdig worden aangevraagd, vóór het verstrijken (3 maanden voor het verstrijken).

Het certificaat blijft geldig zolang de jaarlijkse follow-up certificering (inclusief audits en COP tests) wordt uitgevoerd en certificaatwijzigingen naar behoren worden gemeld aan de Chinese certificeringsautoriteit. Aangezien de opvolgingscertificering een fabrieksaudit omvat, is het raadzaam om dit ruim van tevoren te plannen.

Heeft de kwaliteitsmanager of een andere persoon in het bedrijf een speciale kwalificatie nodig om de CCC-certificering uit te voeren?

Doorgaans is geen aanvullende opleiding of kwalificatie vereist voor CCC-certificering. CCC China volgt de beste kwaliteitspraktijken, vergelijkbaar met ISO, IATF of andere internationale kwaliteitsnormen. De vereisten volgens de Chinese GB-normen en uitvoeringsvoorschriften moeten vóór de audit bekend zijn bij de QM. Indien hierover onduidelijkheid bestaat, wordt een opleiding (individueel of als team) aanbevolen.

Word ik als CCC-gecertificeerd bedrijf door de Chinese autoriteiten geïnformeerd over wijzigingen in de regelgeving?

Nee, wijzigingen in voorschriften en eisen worden alleen in het Chinees gepubliceerd. Bedrijven moeten zichzelf informeren en vertrouwd raken met de voorschriften. De Chinese autoriteit ziet zichzelf niet als een dienstverlener die certificaathouders op de hoogte houdt van wijzigingen en nieuws. Het is de verantwoordelijkheid van elke certificaathouder om zich op de hoogte te stellen van de huidige voorschriften en normen die op zijn product van toepassing zijn. Veel informatie is direct na publicatie door de autoriteiten te vinden op onze website onder de categorie “Nieuws”. Uiteraard adviseren wij onze klanten in het kader van ons CCC-overleg ook voortdurend over nieuwe regelgeving.