Automotive CCC

China Certification is an excellent partner for the CCC certification in the automotive sector. We are providing leading automotive suppliers and car manufacturers with quick and smart solutions for their CCC certification. We offer you our support for every project related to the Automotive CCC.

Přečtěte si více

CCC Made Easy

The China Compulsory Certification (CCC) is a mandatory certification for products exported to China.
We are experienced in the CCC certification process for all kinds of product categories. The CCC certification process will be simple and easy with China Certification Corporation as a professional partner by your side.

Přečtěte si více

Other Certifications

HAF604, Taiwan Certification, CRCC for Railway Products, SRRC Type Approval, NAL (Network Access License), AQSIQ registration, Voluntary CQC Mark Certification, CCCF for Fire Products: We support you in all types of certifications for the Chinese market.

Consulting

China Certification provides a range of specialized consulting services, especially for car manufacturers and large industrial companies. With the consulting packages the certifications as well as internal procedures related to international product certifications can be streamlined.

TRAINING

China Certification Corporation offers customized CCC training to fit your company needs. Our trainer will come to your location and provide the training, up to date information and pass on valuable tips from our many years of experience. Call us today to learn more!

Company

Since 2005, MPR China Certification GmbH – China Certification Corporation has been supporting companies around the world in obtaining the required product certifications for the Chinese market. With a strong team located worldwide, we can offer you the best solution for your enquiries.

Přečtěte si více

Co je CCC

Čínská povinná certifikace (China Compulsory Certification, CCC) se podobá jiným certifikacím pro standardizaci kvality výrobků, jako např. evropskému systému CE, avšak vykazuje významné rozdíly. Certifikát CCC byl zaveden v roce 2002 a vztahuje se jak na dovážené, tak i na čínské výrobky. Výrobky podléhající povinné certifikaci mohou být importovány, prodávány a/nebo využívány pro obchodní činnost v Číně teprve po získání certifikace CCC.

Nesplnění předpisů o CCC má za následek zadržení dováženého zboží na hranici nebo jeho vrácení odesílateli. Podobně nesprávné používání licencí CCC nebo natištění značky CCC na výrobky bez certifikace má za následek uvalení pokut a trestů. I v případě, že výrobek nepodléhá povinné certifikaci CCC, může dojít k potížím, pokud pracovník celní správy bude požadovat certifikát CCC. Z tohoto důvodu se doporučují certifikáty potvrzující zproštění povinnosti CCC („Clearance Certificates“), které rizika problémů spojená s dovozem podstatně omezují.

CCC nahrazuje dřívější certifikace „China Import and Export Commodity Inspection Bureau (CCIB)“ a „China Commission for Conformity Certification of Electrical Equipment (CCEE)“, čímž se významně zjednodušilo zahraniční obchodování s Čínou a vytvořily rovné podmínky pro všechny účastníky trhu. Speciální certifikáty pro lékařské výrobky (SFDA) a telekomunikační zařízení však přesto zůstávají v platnosti.

Dvěma nejvýznamnějšími prvky Čínské povinné certifikace (CCC) jsou testování výrobků (výrobky předložené k certifikaci se zasílají do zkušeben v Číně) a dále audity závodů (kontrola výrobců čínskými auditory). Udělená certifikace pak platí po dobu několika let, avšak musí být udržována prostřednictvím ročních následných auditů.

Proces certifikace CCC dále zahrnuje komplexní dokumenty žádosti, přípravu výrobního závodu a různé platby a poplatky. S pomocí firmy, jako je China Certification, lze celý proces dokončit v době 4 až 5 měsíců, bez její podpory obvykle tento proces trvá 6 až 18 měsíců.

Výrobci produktů podléhající CCC musí požádat o certifikaci CCC u příslušné certifikační autority. Níže jsou uvedeny významné čínské certifikační autority:

 

 

Další informace o CCC naleznete v naší bezplatné informační příručce „Snadná cesta k CCC“, která obsahuje oddíl zvlášť zaměřený na certifikaci automobilových dodavatelů.

Užitečné informace dále naleznete v našem oddílu Casté otázky (FAQ) nebo v přehledu výrobků podléhající povinné certifikaci. Pokud Váš výrobek certifikaci CCC nevyžaduje, může Vám China Certifiaction také pomoct s certifikáty o zproštění povinnosti CCC („Clearance Certificate“).

Naše informační video představuje přehled kroků potřebných k získání CCC.