Automotive CCC

China Certification is an excellent partner for the CCC certification in the automotive sector. We are providing leading automotive suppliers and car manufacturers with quick and smart solutions for their CCC certification. We offer you our support for every project related to the Automotive CCC.

čítaj viac

CCC Made Easy

The China Compulsory Certification (CCC) is a mandatory certification for products exported to China.
We are experienced in the CCC certification process for all kinds of product categories. The CCC certification process will be simple and easy with China Certification Corporation as a professional partner by your side.

čítaj viac

Other Certifications

HAF604, Taiwan Certification, CRCC for Railway Products, SRRC Type Approval, NAL (Network Access License), AQSIQ registration, Voluntary CQC Mark Certification, CCCF for Fire Products: We support you in all types of certifications for the Chinese market.

Consulting

China Certification provides a range of specialized consulting services, especially for car manufacturers and large industrial companies. With the consulting packages the certifications as well as internal procedures related to international product certifications can be streamlined.

TRAINING

China Certification Corporation offers customized CCC training to fit your company needs. Our trainer will come to your location and provide the training, up to date information and pass on valuable tips from our many years of experience. Call us today to learn more!

Company

Since 2005, MPR China Certification GmbH – China Certification Corporation has been supporting companies around the world in obtaining the required product certifications for the Chinese market. With a strong team located worldwide, we can offer you the best solution for your enquiries.

čítaj viac

Vyznačenie loga CCC

Skôr ako budete môcť odosielať výrobky certifikované podľa CCC do Číny, musíte ich označiť logom CCC v súlade s čínskymi predpismi. Presné predpisy o označovaní poskytuje čínsky úrad CNCA (Certifikačný a akreditačný úrad, „Certification and Accreditation Administration“). Registrácia na označovanie CCC je možná výhradne na základe udelenia certifikácie CCC. Podľa čínskych predpisov si výrobca môže vybrať spôsob označovania, avšak pre špecifické skupiny výrobkov môžu platiť obmedzenia alebo špecifické požiadavky na označovanie. Odporúčame, aby výrobca podrobnosti návrhu označovanie konzultoval s certifikačným orgánom v priebehu procesu certifikácie, aby sa zoznámil s požiadavkami.

Požiadavky na označovanie CCC:

Ak je označovanie vykonané vstrekovacím lisovaním alebo laserovým gravírovaním, musí byť na samotnom výrobku uvedené logo CCC a kód závodu (identifikačný kód závodu: jedno písmeno + šesťamiestne číslo).

V prípade výrobku označeného nálepkou musí byť uvedený taktiež názov výrobcu/obchodná značka a názov modelu.

Značka môže byť k výrobkom pripojená týmito spôsobmi:

– Vstrekovacie lisovanie
– Laser
– Tlač
– Gravírovanie
– Tlač
– Jedinečná nálepka

Z vyššie uvedených spôsobov označovania s výrobca môže zvoliť rôzne formy označovania, ak tieto spôsoby spĺňajú predpisy CNCA a ďalej požiadavky na čitateľnosť a špecifické požiadavky daného výrobku.

Správne označenie a platné povolenie na tlač sú nutnými predpokladmi pre bezproblémový dovoz výrobkov certifikovaných podľa CCC do Číny. Ďalej platí, že rozmery loga CCC uvedené v povolení na tlač a uvedené názvy modelov musia byť konzistentné s označením uvedeným na výrobkoch. Čínska colná správa má prístup do databázy CNCA, ktorá obsahuje podrobný zoznam všetkých povolení na tlač. Ak bude uvedené označenie odlišné od týchto údajov povolenia na označovanie alebo ak povolenie nebude platné či bude prepadnuté, môže byť tovar zadržaný na colnom úrade.

Od 1. januára 2015 už platnosť povolenia na tlač nie je obmedzená na 12 mesiacov, ale zodpovedá príslušnému certifikátu CCC. Výrobcovia nemusia predlžovať povolenie pred jeho vypršaním. V prípade, že certifikát prepadol, stráca platnosť taktiež povolenie. Držitelia certifikátu CCC by preto mali zvážiť povinný manažment zmeny.

Permission of Printing
Môžeme vám pomôcť so žiadosťou o povolenie na tlač, aj keď naše služby nevyužijete pre kompletný proces certifikácie CCC. Na základe nášho dlhodobého vzťahu s CNCA pre vás môžeme zaistiť skoršie vystavenie alebo predĺženie platnosti povolenia na tlač, a to obvykle v rámci niekoľkých pracovných dní.

V prípade záujmu o nezáväznú ponuku, alebo ak máte ďalšie otázky týkajúce sa označovania logom CCC, zavolajte nám, prosím, alebo nám zašlite email Nemecko: +49 69 271 3769 150, Veľká Británia: +44 2071931135, USA: +1 773 654 2673

Third party cookies & scripts

This website uses cookies & scripts. For optimal performance and advertisement purposes it is recommended that you agree to the use of cookies by third parties & scripts. We do not share information about your use of our website with social media.
For more information, please see our Privacy Policy and the Imprint.
Which cookies & scripts and the associated processing of your personal data do you agree to?

You can change your selection anytime under Privacy Policy .