Automotive CCC

China Certification is an excellent partner for the CCC certification in the automotive sector. We are providing leading automotive suppliers and car manufacturers with quick and smart solutions for their CCC certification. We offer you our support for every project related to the Automotive CCC.

čítaj viac

CCC Made Easy

The China Compulsory Certification (CCC) is a mandatory certification for products exported to China.
We are experienced in the CCC certification process for all kinds of product categories. The CCC certification process will be simple and easy with China Certification Corporation as a professional partner by your side.

čítaj viac

Other Certifications

HAF604, Taiwan Certification, CRCC for Railway Products, SRRC Type Approval, NAL (Network Access License), AQSIQ registration, Voluntary CQC Mark Certification, CCCF for Fire Products: We support you in all types of certifications for the Chinese market.

Consulting

China Certification provides a range of specialized consulting services, especially for car manufacturers and large industrial companies. With the consulting packages the certifications as well as internal procedures related to international product certifications can be streamlined.

TRAINING

China Certification Corporation offers customized CCC training to fit your company needs. Our trainer will come to your location and provide the training, up to date information and pass on valuable tips from our many years of experience. Call us today to learn more!

Company

Since 2005, MPR China Certification GmbH – China Certification Corporation has been supporting companies around the world in obtaining the required product certifications for the Chinese market. With a strong team located worldwide, we can offer you the best solution for your enquiries.

čítaj viac

Povinný manažment zmeny pre držiteľov certifikátu CCC

Výrobcovia, ktorí sú držiteľmi certifikátov CCC pre svoje výrobky, musia spĺňať príslušné čínske predpisy pre zhodu s certifikáciou CCC (oficiálne Vykonávacie predpisy („Implementation Rules“) a normy GB).
Žiadateľ/držiteľ certifikátu je povinný oznámiť akékoľvek plánované relevantné zmeny podaním príslušných požadovaných žiadostí a ďalej implementovať zmeny výhradne po ich schválení čínskymi orgánmi.

Do povinne oznamovaných zmien spadajú:
– Zmeny vo vzťahu k dizajnu produktu
– Zmeny vo vzťahu k štruktúre produktu (napr. pridanie vrstvy materiálu na interiérový automobilový diel)
– Zmeny vo vzťahu ku „kľúčovému komponentu“ (napr. zmena krytu nádrže na automobilovej palivovej nádrži)
– Zmeny surovín
– Zmeny dodávateľov
– Zmeny v organizačnej štruktúre (napr. zmena osoby zodpovednej za CCC)

Zmeny vykonané čínskym certifikačným orgánom, vyžadujúce aktualizáciu certifikátu, zahŕňajú:

– Aktualizované normy GB
– Aktualizované vykonávacie predpisy

Vykonávacie predpisy CCC explicitne uvádzajú, že iba zodpovedná certifikačná inštitúcia rozhoduje, či musí byť podaná oficiálna žiadosť o zmenu a aké budú súvisiace dôsledky pre držiteľa certifikátu.
V prípade zmeny zodpovednej osoby za 3C v závode sa vyžadujú iba administratívne procedúry v zmysle registrácie tejto zmeny a orgán vystaví „oznámenie o zmene“ („change notice“).
V prípade významnejších zmien vo vzťahu k samotnému certifikovanému výrobku môže byť žiadateľ požiadaný o zaslanie vzoriek na testovanie v Číne.

Ak má byť presunutá výrobná linka alebo prípadne celý výrobný závod, obvykle čínske úrady vyžadujú novú počiatočnú certifikáciu CCC alebo aspoň kontrolu závodu v nových priestoroch, ktorú vykonajú čínski audítori.

Držitelia certifikátu CCC vo svojom ročnom audite často hlásia zmeny, ktoré už boli implementované. Toto však nie je akceptovateľný spôsob oznamovania zmien čínskym úradom. Tieto závody sa tak vystavujú riziku nezhody a dokonca aj pozastavenia či odobrania ich certifikátu, ak nebudú postupovať v súlade s predpísanými postupmi manažmentu zmeny stanovenými vo Vykonávacích predpisoch.

Čínske úrady neustále pracujú na zlepšovaní noriem GB. Hneď ako nová norma GB nadobudne účinnosť, všetky zmeny v certifikátoch a nové certifikácie CCC musia zodpovedať novej norme GB. Držitelia certifikátov CCC, ktorí spĺňajú staré normy GB, potom musí požiadať o zmenu podľa normy GB v termíne stanovenom čínskym certifikačným orgánom a musia vykonať nové testovanie výrobkov podľa novej normy GB.

Rámec certifikátov CCC stanovujú „Vykonávacie predpisy“. Každá skupina výrobkov má svoje vlastné Vykonávacie predpisy, v ktorých je stanovený certifikačný proces CCC, charakteristiky certifikátu CCC a predpisy týkajúce sa povolenia na označovanie. Ak čínske certifikačné orgány vydajú nové Vykonávacie predpisy, sú držitelia certifikátov povinní v určitom časovom termíne od oficiálneho oznámenia Vykonávacieho predpisu požiadať o zmenu certifikátu.

Platné certifikáty musia zodpovedať najaktuálnejšiemu zneniu noriem GB a Vykonávacích predpisov. Ak držitelia certifikátov nepožiadajú o zmenu svojich certifikátov v poskytnutom časovom termíne, potom sa vystavujú riziku nezhody a dokonca aj pozastavenia či odobrania ich certifikátu.

Ak si nie ste istí, či ste nevykonali na svojich výrobkoch zmeny podliehajúce oznámeniu bez informovania úradov alebo ak plánujete realizáciu zmien a neviete, či musíte podať žiadosť o zmenu, kontaktujte nás a my sa spojíme s príslušnou (-ými) čínskou (-ými) inštitúciou (-iami) a oznámime vám, ako budete musieť postupovať. Radi vám pomôžeme s akýmikoľvek nutnými zmenami vašich certifikátov.

Môžeme vás taktiež informovať o akýchkoľvek nových normách GB či Vykonávacích predpisoch, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok, a informovať vás, ak bude nutné zmeniť váš certifikát CCC.

Third party cookies & scripts

This website uses cookies & scripts. For optimal performance and advertisement purposes it is recommended that you agree to the use of cookies by third parties & scripts. We do not share information about your use of our website with social media.
For more information, please see our Privacy Policy and the Imprint.
Which cookies & scripts and the associated processing of your personal data do you agree to?

You can change your selection anytime under Privacy Policy .