Automotive CCC

China Certification is an excellent partner for the CCC certification in the automotive sector. We are providing leading automotive suppliers and car manufacturers with quick and smart solutions for their CCC certification. We offer you our support for every project related to the Automotive CCC.

čítaj viac

CCC Made Easy

The China Compulsory Certification (CCC) is a mandatory certification for products exported to China.
We are experienced in the CCC certification process for all kinds of product categories. The CCC certification process will be simple and easy with China Certification Corporation as a professional partner by your side.

čítaj viac

Other Certifications

HAF604, Taiwan Certification, CRCC for Railway Products, SRRC Type Approval, NAL (Network Access License), AQSIQ registration, Voluntary CQC Mark Certification, CCCF for Fire Products: We support you in all types of certifications for the Chinese market.

Consulting

China Certification provides a range of specialized consulting services, especially for car manufacturers and large industrial companies. With the consulting packages the certifications as well as internal procedures related to international product certifications can be streamlined.

TRAINING

China Certification Corporation offers customized CCC training to fit your company needs. Our trainer will come to your location and provide the training, up to date information and pass on valuable tips from our many years of experience. Call us today to learn more!

Company

Since 2005, MPR China Certification GmbH – China Certification Corporation has been supporting companies around the world in obtaining the required product certifications for the Chinese market. With a strong team located worldwide, we can offer you the best solution for your enquiries.

čítaj viac

Výrobky podliehajúce CCC

So zavedením certifikácie CCC v roku 2002 certifikačné úrady AQSIQ a CNCA zverejnili „Prvý katalóg výrobkov podliehajúcich Čínskej povinnej certifikácii (CCC)“ (First Catalogue of Products Subject to China Compulsory Certification (CCC)). Tento katalóg výrobkov vyžadujúcich certifikáciu sa od prvého vydania priebežne menil a rozširoval. Certifikácia CCC preto musí byť vykonávaná pre skupiny výrobkov uvedených na tomto zozname a ďalej v oznámeniach orgánov AQSIQ a CNCA.

Nasledujúca tabuľka uvádza stručný prehľad výrobkov, ktorých certifikácia je povinná. Ďalšie prínosné informácie nájdete na našej stránke Časté otázky (FAQ).

Informácie o vývoze výrobkov nevyžadujúcich CCC nájdete v našej kapitole o colnom odbavovaní v Číne.

1. Elektrické vodiče a káble

2. Spínače obvodov, elektrické chrániace alebo pripájacie prístroje

3. Nízkonapäťové elektrické zariadenia

4. Motory s nízkym výkonom

5. Elektrické prístroje

6. Zváracie stroje

7. Domáce a podobné elektrické spotrebiče

8. Audio- a videozariadenia (okrem audiozariadení pre vysielaciu službu a pre automobily)

9. Zariadenia informačných technológií

10. Osvetľovacie zariadenia (okrem osvetlenia s napätím nižším než 36 V)

11. Zariadenia telekomunikačných terminálov

12. Motorové vozidlá

13. Pneumatiky pre motorové vozidlá

14. Ochranné okuliare

15. Poľnohospodárske stroje

16. Latexové výrobky

17. Lekárske prístroje

18. Protipožiarne vybavenie

19. Bezpečnostné ochranné výrobky

20. Dekoračné a rekonštrukčné výrobky pre domácnosti

21. Bezpečnostné diely a príslušenstvo vozidiel a motocyklov

22. Hračky

23. IT výrobky

Naše úvodné video predstavuje prehľad krokov potrebných na získanie certifikácie CCC.

Third party cookies & scripts

This website uses cookies & scripts. For optimal performance and advertisement purposes it is recommended that you agree to the use of cookies by third parties & scripts. We do not share information about your use of our website with social media.
For more information, please see our Privacy Policy and the Imprint.
Which cookies & scripts and the associated processing of your personal data do you agree to?

You can change your selection anytime under Privacy Policy .