Automotive CCC

China Certification is an excellent partner for the CCC certification in the automotive sector. We are providing leading automotive suppliers and car manufacturers with quick and smart solutions for their CCC certification. We offer you our support for every project related to the Automotive CCC.

čítaj viac

CCC Made Easy

The China Compulsory Certification (CCC) is a mandatory certification for products exported to China.
We are experienced in the CCC certification process for all kinds of product categories. The CCC certification process will be simple and easy with China Certification Corporation as a professional partner by your side.

čítaj viac

Other Certifications

HAF604, Taiwan Certification, CRCC for Railway Products, SRRC Type Approval, NAL (Network Access License), AQSIQ registration, Voluntary CQC Mark Certification, CCCF for Fire Products: We support you in all types of certifications for the Chinese market.

Consulting

China Certification provides a range of specialized consulting services, especially for car manufacturers and large industrial companies. With the consulting packages the certifications as well as internal procedures related to international product certifications can be streamlined.

TRAINING

China Certification Corporation offers customized CCC training to fit your company needs. Our trainer will come to your location and provide the training, up to date information and pass on valuable tips from our many years of experience. Call us today to learn more!

Company

Since 2005, MPR China Certification GmbH – China Certification Corporation has been supporting companies around the world in obtaining the required product certifications for the Chinese market. With a strong team located worldwide, we can offer you the best solution for your enquiries.

čítaj viac

Časté otázky

 1. 1. Ako dlho trvá proces certifikácie?
  2. Koľko certifikácia stojí?
  3. Aké výhody získam certifikáciou svojich výrobkov?
  4. Ako zistím, či pre môj výrobok platí povinnosť CCC?
  5. Ako by som sa mal pripraviť na certifikáciu?
  6. Aké sú výhody komplexnej certifikácie prostredníctvom organizácie China Certification?
  7. Mám mať obavy o svoje práva duševného vlastníctva v priebehu procesu certifikácie?
  8. Môžem nechať výrobky testovať mimo Číny, napr. v mojej domovskej krajine?
  9. Aké ďalšie certifikácie potrebujem pre svoj výrobok?
  10. Je CCC nutná aj pre jednorazovú dodávku do Číny?
  11. Kto by mal v mojej firme zodpovedať za súlad s požiadavkami CCC na kvalitu?
  12. Čo by som mal robiť v prípade problémov s colnými úradmi?
  13. Z akých dôvodov môže byť moja certifikácia neúspešná?
  14. Je CCC povinná aj pre výrobky, ktoré sa vyrábajú v Číne iba na vývoz?
  15. Je CCC povinná pre komponenty spotrebičov?

  1. Ako dlho trvá proces certifikácie?

  Proces certifikácie obvykle trvá medzi 4 a 8 mesiacmi podľa toho, ktorého poskytovateľa služieb si vyberiete.2. Koľko certifikácia stojí?
  Náklady sú závislé od druhu a počtu výrobkov, ktoré chcete certifikovať; ďalšie informácie získate z nášho demonštračného príkladu nákladov.3. Aké výhody získam certifikáciou svojich výrobkov?
  Hneď ako ste dokončili svoju certifikáciu CCC, môžete využívať mnohé konkurenčné výhody. Vaše výrobky môžu voľne profitovať z veľkého potenciálu čínskeho trhu a byť dovážané bez problémov s colným odbavením. Po úspešnej prvej certifikácii je možné ďalšie výrobky certifikovať rýchlo a s nízkymi nákladmi.4. Ako zistím, či pre môj výrobok platí povinnosť CCC?
  Kompletný zoznam výrobkov podliehajúcich povinnej certifikácii zverejňujú úrady AQSIQ a CNCA. Prehľad výrobkov s povinnou CCC nájdete nižšie: Výrobky podliehajúce CCC.

  5. Ako by som sa mal pripraviť na certifikáciu?

  Testovanie na účely certifikácie CCC prebieha podľa produktovo špecifickej normy GB. Preto je najlepším spôsobom, ako sa na certifikáciu pripraviť, kontrola produktových noriem, určenie relevantných čínskych predpisov a postup podľa príslušných kontrolných zoznamov. Na získanie hlbšieho povedomia o procese vám ďalej odporúčame prečítať si našu informačnú príručku „CCC jednoducho“.6. Aké sú výhody komplexnej certifikácie prostredníctvom organizácie China Certification?
  Voľbou balíčka služieb, ktorý pokrýva všetky aspekty certifikačného procesu, si môžete výrazne znížiť časovú náročnosť, frustráciu a zbytočné výdavky. Môžeme vám pomôcť s prípravou riadnej žiadosti, s voľbou kompetentného skúšobného laboratória a uľahčiť hladký priebeh auditu, pričom zaistíme profesionálny a bezproblémový postup.7. Mám mať obavy o svoje práva duševného vlastníctva v priebehu procesu certifikácie?
  Ak budete postupovať podľa určitého súboru pravidiel, nemusíte sa obávať ohrozenia bezpečnosti vášho know-how. Na základe dobrej prípravy môžete audit smerovať takým spôsobom, aby bola odkrytá len minimálna časť duševného vlastníctva. Predložením hrubých návrhov výkresov výrobkov a správnym zaobchádzaním s dokumentmi žiadosti je možné riziko ďalej znížiť.

  8. Môžem nechať výrobky testovať mimo Číny, napr. v mojej domovskej krajine?

  Nie. Skúšobne mimo Číny nie sú oprávnené testovať výrobky v rámci CCC.

  9. Aké ďalšie certifikácie potrebujem pre svoj výrobok?

  Ak váš výrobok nepodlieha ďalším povinným certifikáciám, ako napr. certifikácia lekárskych a telekomunikačných výrobkov, nie sú po získaní CCC nutné žiadne ďalšie certifikácie.

  10. Je CCC nutná aj pre jednorazovú dodávku do Číny?

  Áno. Ak váš výrobok podlieha povinnej certifikácii CCC, bude aj jednotlivá dodávka zadržaná na colnom úrade a bude vyžadovaný certifikát.

  11. Kto by mal v mojej firme zodpovedať za súlad s požiadavkami CCC na kvalitu?

  Manažér kvality závodu zodpovedá za súlad s čínskymi predpismi.12. Čo by som mal robiť v prípade problémov s colnými úradmi?
  Ak bude váš výrobok zadržaný colným úradom z dôvodu problémov s certifikáciou CCC, malo by sa najprv zistiť, či je certifikácia pre váš špecifický produkt skutočne povinná.

  13. Z akých dôvodov môže byť moja certifikácia neúspešná?

  Najobvyklejším dôvodom je nesúlad medzi špecifikáciou výrobku uvedenou vo formulároch žiadosti a skutočným výrobkom. Navyše nesplnenie skúšok výrobkov alebo neúspešný audit preukazujúci nedostatočné riadenie kvality povedie k zamietnutiu vydania certifikátu.
  Niekedy dochádza k vydávaniu nepoužiteľných či len čiastočne použiteľných certifikátov, čo je dôsledkom chýb pri vyplňovaní žiadosti. Táto skutočnosť môže byť taktiež považovaná za nesplnenie požiadaviek CCC.

  14. Je CCC povinná aj pre výrobky, ktoré sa vyrábajú v Číne iba na vývoz?

  Pre výrobky vyrobené špeciálne v rámci zmlúv o zahraničnom obchode a vyrobené výlučne na účely vývozu nie je nutné žiadať o certifikáciu CCC.

  15. Je CCC povinná pre komponenty spotrebičov?

  Ak celý spotrebič podlieha povinnosti certifikátu 3C, odporúčame taktiež požiadať o certifikáciu pre každý z jeho komponentov; je však taktiež prijateľné vykonať iba certifikáciu celého spotrebiča. V automobiloch by mali byť všetky výrobky podliehajúce CCC certifikované (z dôvodu požiadaviek na dodávky náhradných dielov). Ak spotrebič ako celok nevyžaduje CCC, potom komponenty stroja, ktoré CCC vyžadujú, nemusia byť certifikované samostatne, ak sú vo výrobku v okamihu exportu celého spotrebiča do Číny už inštalované.

Third party cookies & scripts

This website uses cookies & scripts. For optimal performance and advertisement purposes it is recommended that you agree to the use of cookies by third parties & scripts. We do not share information about your use of our website with social media.
For more information, please see our Privacy Policy and the Imprint.
Which cookies & scripts and the associated processing of your personal data do you agree to?

You can change your selection anytime under Privacy Policy .