Automotive CCC

China Certification is an excellent partner for the CCC certification in the automotive sector. We are providing leading automotive suppliers and car manufacturers with quick and smart solutions for their CCC certification. We offer you our support for every project related to the Automotive CCC.

čítaj viac

CCC Made Easy

The China Compulsory Certification (CCC) is a mandatory certification for products exported to China.
We are experienced in the CCC certification process for all kinds of product categories. The CCC certification process will be simple and easy with China Certification Corporation as a professional partner by your side.

čítaj viac

Other Certifications

HAF604, Taiwan Certification, CRCC for Railway Products, SRRC Type Approval, NAL (Network Access License), AQSIQ registration, Voluntary CQC Mark Certification, CCCF for Fire Products: We support you in all types of certifications for the Chinese market.

Consulting

China Certification provides a range of specialized consulting services, especially for car manufacturers and large industrial companies. With the consulting packages the certifications as well as internal procedures related to international product certifications can be streamlined.

TRAINING

China Certification Corporation offers customized CCC training to fit your company needs. Our trainer will come to your location and provide the training, up to date information and pass on valuable tips from our many years of experience. Call us today to learn more!

Company

Since 2005, MPR China Certification GmbH – China Certification Corporation has been supporting companies around the world in obtaining the required product certifications for the Chinese market. With a strong team located worldwide, we can offer you the best solution for your enquiries.

čítaj viac

Proces certifikácie CCC

Nasledujúca tabuľka uvádza stručný prehľad procesu certifikácie CCC. Pre podrobnejší popis každého z uvedených krokov si, prosím, prečítajte našu bezplatnú príručku “CCC jednoducho“.

Časový rámec* Krok
Týždeň 1-2 1. Príprava dokumentov žiadosti a ich predloženie čínskym úradom.
Týždeň 3-4 2. Prijatie žiadosti, získanie kódu závodu CCC a požiadaviek na testované výrobky.
Týždeň 5-10 3. Testovanie výrobkov v čínskej skúšobni.
Súčasne s testami:Týždeň 4-14 Voliteľne: Jednodňový predbežný audit.
4. Audit závodu.
Certifikačný orgán vyšle čínskych audítorov na kontrolu závodu. Audit obvykle trvá dva dni.
Týždeň 15 5. Udelenie certifikátu CCC.
Týždeň 16 6. 6. Udelenie povolenia na tlač značky CCC.Po schválení certifikačnou organizáciou CNCA musí byť výrobok označený logom CCC

* = Trvanie certifikácie závisí od kapacity certifikačného orgánu, skúšobne a audítorov. Dôkladné plánovanie zaistí neprekročenie cieľového časového rámce.

Certifikát 3C a následné povolenie na tlač značky CCC musí byť každoročne obnovované v rámci následnej certifikácie, ktorá zahŕňa audit závodu.

Proces následnej certifikácie je porovnateľný s postupom pôvodnej certifikácie, avšak celkovo výrazne kratší, jednoduchší a menej nákladný. Obvykle sa nevyžaduje žiadne ďalšie testovanie výrobkov v Číne a audit obvykle trvá iba jeden deň. Päť rokov od vydania pôvodného certifikátu CCC sa koná následný audit v obvyklej dĺžke dvoch dní s požiadavkou na testovanie výrobkov v Číne.

Úspech certifikácie závisí od dôkladného splnenia čínskych predpisov. Výsledky testovania produktov a kontroly závodu sú overované čínskymi úradmi a budú presne porovnávané oproti predtým poskytnutým formulárom. V prípade chýb či nedostatkov môže dôjsť k zamietnutiu či oneskoreniu certifikácie.

V prípade zamietnutia certifikácie bude vystavená správa s uvedením dôvodov zamietnutia. Je možné podať opakovanú žiadosť, avšak táto si vyžiada ďalšie náklady a čas.
Konzultačná a poradenská služba k CCC, akú poskytuje napr. firma China Certification, zvyšuje vaše šance na úspešnú certifikáciu a ušetrí vám čas, peniaze aj nepríjemné prekvapenia.

Naše úvodné video predstavuje prehľad krokov potrebných na získanie certifikácie CCC.

Third party cookies & scripts

This website uses cookies & scripts. For optimal performance and advertisement purposes it is recommended that you agree to the use of cookies by third parties & scripts. We do not share information about your use of our website with social media.
For more information, please see our Privacy Policy and the Imprint.
Which cookies & scripts and the associated processing of your personal data do you agree to?

You can change your selection anytime under Privacy Policy .