Automotive CCC

China Certification is an excellent partner for the CCC certification in the automotive sector. We are providing leading automotive suppliers and car manufacturers with quick and smart solutions for their CCC certification. We offer you our support for every project related to the Automotive CCC.

čítaj viac

CCC Made Easy

The China Compulsory Certification (CCC) is a mandatory certification for products exported to China.
We are experienced in the CCC certification process for all kinds of product categories. The CCC certification process will be simple and easy with China Certification Corporation as a professional partner by your side.

čítaj viac

Other Certifications

HAF604, Taiwan Certification, CRCC for Railway Products, SRRC Type Approval, NAL (Network Access License), AQSIQ registration, Voluntary CQC Mark Certification, CCCF for Fire Products: We support you in all types of certifications for the Chinese market.

Consulting

China Certification provides a range of specialized consulting services, especially for car manufacturers and large industrial companies. With the consulting packages the certifications as well as internal procedures related to international product certifications can be streamlined.

TRAINING

China Certification Corporation offers customized CCC training to fit your company needs. Our trainer will come to your location and provide the training, up to date information and pass on valuable tips from our many years of experience. Call us today to learn more!

Company

Since 2005, MPR China Certification GmbH – China Certification Corporation has been supporting companies around the world in obtaining the required product certifications for the Chinese market. With a strong team located worldwide, we can offer you the best solution for your enquiries.

čítaj viac

Predbežný audit CCC

China Certification Corporation vám poskytuje komplexný balíček služieb pre vašu certifikáciu CCC. Zahŕňa poskytovanie všetkých potrebných materiálov a dokumentov potrebných na prípravu vašej počiatočnej kontroly závodu pre CCC.

Zašleme vám pripravené procedúry, ktoré budete musieť implementovať, aby ste kontrolou úspešne prešli. Týmto spôsobom vám môžeme garantovať najlepšie podmienky pre úspešný audit CCC.

Z dôvodu časových obmedzení, nedostatku skúseností alebo všeobecných neistôt môže byť vhodné zvážiť predbežný audit. Predbežný audit vykonáva jeden z našich skúsených konzultantov a vykonáva sa podľa rovnakých kritérií, ktoré aplikujú čínski audítori. Jednodňový predbežný audit vám poskytne prehľad akýchkoľvek potenciálnych rizík, ktorá váš tím bude môcť ošetriť pred konaním samotného auditu.

Predbežný audit zahŕňa:

– Spracovanie poskytnutých kontrolných zoznamov
– Overenie dokumentácie vyžadovanej certifikačným orgánom
– Kontrolu dokumentácie manažmentu kvality
– Porozumenie čínskym predpisom
– Kontrolu závodu „nanečisto“ podľa protokolu certifikačného orgánu
– Podporu pri príprave kontrolných procedúr pre certifikáciu CCC
– Pomoc pri doplnení všetkých chýbajúcich dokumentov
– Záverečnú kontrolu a správu o pripravenosti závodu a odporúčanie nápravných opatrení v prípade potreby

V priebehu predbežného auditu s vami budeme zdieľať naše rozsiahle znalosti o audite závodu CCC. Môžete plne profitovať z našich skúseností, využiť príležitosť úplne porozumieť auditu a klásť akékoľvek prípadné otázky bez akéhokoľvek rizika. Predbežný audit vám môže poskytnúť všetky potrebné nástroje na zaistenie spoľahlivého, uvoľneného a úspešného konečného (skutočného) auditu.

Naša služba predbežného auditu je vám k dispozícii aj v prípade, že ste nás nepožiadali o sprevádzanie celým certifikačným procesom CCC.

Pre nezáväznú ponuku nás, prosím, priamo kontaktujte (Veľká Británia: +44 2071931135, USA: +1 773 654-2673, Európa okrem Veľkej Británie: +49-69-2713769150) alebo nám zašlite akékoľvek prípadné otázky emailom.

Third party cookies & scripts

This website uses cookies & scripts. For optimal performance and advertisement purposes it is recommended that you agree to the use of cookies by third parties & scripts. We do not share information about your use of our website with social media.
For more information, please see our Privacy Policy and the Imprint.
Which cookies & scripts and the associated processing of your personal data do you agree to?

You can change your selection anytime under Privacy Policy .