Automotive CCC

China Certification is an excellent partner for the CCC certification in the automotive sector. We are providing leading automotive suppliers and car manufacturers with quick and smart solutions for their CCC certification. We offer you our support for every project related to the Automotive CCC.

čítaj viac

CCC Made Easy

The China Compulsory Certification (CCC) is a mandatory certification for products exported to China.
We are experienced in the CCC certification process for all kinds of product categories. The CCC certification process will be simple and easy with China Certification Corporation as a professional partner by your side.

čítaj viac

Other Certifications

HAF604, Taiwan Certification, CRCC for Railway Products, SRRC Type Approval, NAL (Network Access License), AQSIQ registration, Voluntary CQC Mark Certification, CCCF for Fire Products: We support you in all types of certifications for the Chinese market.

Consulting

China Certification provides a range of specialized consulting services, especially for car manufacturers and large industrial companies. With the consulting packages the certifications as well as internal procedures related to international product certifications can be streamlined.

TRAINING

China Certification Corporation offers customized CCC training to fit your company needs. Our trainer will come to your location and provide the training, up to date information and pass on valuable tips from our many years of experience. Call us today to learn more!

Company

Since 2005, MPR China Certification GmbH – China Certification Corporation has been supporting companies around the world in obtaining the required product certifications for the Chinese market. With a strong team located worldwide, we can offer you the best solution for your enquiries.

čítaj viac

CCC pre výrobcov automobilov

Certifikácia celého vozidla je komplexným projektom, ktorý vyžaduje skúsenú, profesionálnu podporu vo všetkých fázach tohto procesu. Od počiatočnej prípravy dokumentov až po certifikáciu všetkých dodávateľov je dôležité, aby ste si zvolili takého partnera, ktorý má odbornú kompetenciu a preukázateľnú prax s úspešnými homologizáciami CCC „pre celé vozidlá“. China Certification je takýmto partnerom, do ktorého vložili dôveru automobilové firmy ako Bugatti, Lotus a Tesla, čoby do exkluzívneho poskytovateľa služieb sprevádzajúceho ich certifikácie CCC a úplné typové schválenia umožňujúce predaj ich vozidiel na čínskom trhu.

Bugatti-2
Audit CCC v závode Bugatti v Molsheime

Náš servisný balíček pre výrobcov automobilov zahŕňa:

  • Určenie výrobkov vyžadujúcich CCC
  • Poradenské služby pre kompletnú certifikáciu CCC celého vozidla
  • Organizovanie certifikácie dodávateľov
  • Monitorovanie noriem GB, vykonávacích predpisov a ďalších čínskych predpisov vrátane pravidelného informovania o súvisiacich zmenách a aktualizáciách

V spoločnosti China Certification úzko spolupracujeme s čínskymi certifikačnými orgánmi na určenie komponentov, pre ktoré je platná povinnosť certifikácie CCC. Pri niektorých je možné jednoducho určiť, či je potrebná CCC, zatiaľ čo pri iných komponentoch, napr. pri interiérových dieloch, môže byť toto určenie oveľa zložitejšie.
Zašlite nám, prosím, e-mailom svoju žiadosť a my vám okamžite poskytneme ďalšie informácie.

Budeme úzko spolupracovať s vaším tímom na stanovení tej najlepšej stratégie pre vašu spoločnosť. Hneď ako porozumieme vašim očakávaniam a plánovaným objemom, môžeme vám navrhnúť tie najlepšie dostupné možnosti: 
– Kompletná certifikácia vozidla CCC
– CCC pre nemasovú výrobu alebo využitie nízkoobjemovej výnimky z CCC

Každá z týchto možností má iné požiadavky na skúšky a dokumentáciu. Určíme riadne požiadavky čínskeho certifikačného orgánu a pripravíme celý proces, pričom zaistíme, aby boli vykonávané iba úplne nutné skúšky. V závislosti od konkrétnej situácie je niekedy možné sa určitým skúškam vyhnúť. Spoločnosť China Certification má skúsenosti z práce s čínskymi certifikačnými orgánmi a často dokáže klientom ušetriť skúšobné poplatky. Napríklad pri žiadosti o CCC pre nemasovú výrobu za určitých podmienok nemusia byť vykonávané crashtesty v Číne.

V priebehu tvorby vašej stratégie pre CCC vám budeme radiť v smere povinných emisných noriem a obmedzení nariadených Ministerstvom pre ochranu životného prostredia Čínskej ľudovej republiky (MEP). Pre Čínu platia veľmi prísne emisné limity s ešte prísnejšími požiadavkami platnými pre Peking. Čínske hlavné mesto je jedným z najlukratívnejších lokálnych trhov v Číne so značným obchodným potenciálom. Budeme vás podrobne informovať o aktuálne povinných emisných hodnotách.

V spoločnosti China Certification pomáhame výrobcom v automobilovom priemysle naprieč ich procesom certifikácie CCC a kontrolujeme všetky príslušné dokumenty žiadostí, aby bolo zaistené, že títo výrobcovia splnia požiadavky certifikačných orgánov v Číne. Zaistíme všetku komunikáciu s CQC, skúšobňami a ďalšími príslušnými úradmi v Číne a môžeme poskytnúť sprievod na schôdzky s CQC v Pekingu, ak to bude potrebné. S cieľom zabrániť akýmkoľvek prípadným nepríjemným prekvapeniam je možné vykonať predbežný audit. Ďalej vám pomôžeme s prípravou a usporiadaním samotného auditu, pričom poskytneme špecializovaného a kvalifikovaného tlmočníka.

Picture-CQC-20131217
Schôdzka spoločností Lotus Cars a CQC v Pekingu


China Certification bude koordinovať dovoz testovaných výrobkov a vozidiel do Číny a zaistí hladké colné odbavenie v Číne. Ďalej budeme riadiť všetku komunikáciu s čínskymi skúšobňami a zaplatíme všetky skúšobné poplatky.

Čínske predpisy pre CCC sa často aktualizujú, a preto ich pravidelne sledujeme, aby sme zaistili, že vaše výrobky budú v zhode s nimi. V prípade akýchkoľvek zmien vás budeme dopredu informovať, aby ste mohli vykonať všetky potrebné zmeny pred vaším následným auditom. Naše služby klientom šetria významné množstvo času aj peňazí a zaisťujú, aby sa automobily dostali na čínsky trh čo možno najskôr s riadnou certifikáciou a s bezproblémovým colným odbavením.

Budeme koordinovať certifikáciu CCC všetkých vašich dodávateľov. Výrobcovia automobilov môžu ušetriť značné financie certifikáciou viacerých dodávateľov súčasne, miesto aby požadovali od všetkých dodávateľov absolvovanie certifikácie jednotlivo.

China Certification vás bude informovať o všetkých príslušných zmenách v legislatíve a aktualizáciách noriem GB, vykonávacích predpisov či iných zmenách v čínskych predpisoch. Monitorujeme všetky oznámenia a zverejnenia všetkých významných čínskych úradov a sme s nimi v úzkom kontakte. V prípade potrebných zmien spracujeme príslušné dôsledky pre vašu certifikáciu a poskytneme vám príslušné odporúčania.

Čínske úrady pravidelne predpisy revidujú a dopĺňajú. Napríklad teraz pripravujú zavedenie povinných obmedzení pre spotrebu paliva vozidiel. Nedávno boli úplne prepracované vykonávacie predpisy pre vozidlá (CNCA-C11-01:2014).

Neustále a dôkladné sledovanie čínskych predpisov je nutné a my vám v tejto veci radi poradíme.

Pre výrobcov vozidiel má spoločnosť China Certification vynikajúce spektrum služieb, pokrývajúce všetky potreby vo vzťahu k certifikácii CCC. Venujte, prosím, pozornosť nášmu prehľadu referencií, kde zistíte, čo naši zákazníci hovoria o vysokej kvalite nami poskytovaného poradenstva.

Ak potrebujete kompetentné poradenské služby pre automobilovú oblasť, zavolajte nám alebo nám zašlite e-mailom svoju žiadosť a my vám okamžite poskytneme ďalšie informácie.

Third party cookies & scripts

This website uses cookies & scripts. For optimal performance and advertisement purposes it is recommended that you agree to the use of cookies by third parties & scripts. We do not share information about your use of our website with social media.
For more information, please see our Privacy Policy and the Imprint.
Which cookies & scripts and the associated processing of your personal data do you agree to?

You can change your selection anytime under Privacy Policy .