Automotive CCC

China Certification is an excellent partner for the CCC certification in the automotive sector. We are providing leading automotive suppliers and car manufacturers with quick and smart solutions for their CCC certification. We offer you our support for every project related to the Automotive CCC.

čítaj viac

CCC Made Easy

The China Compulsory Certification (CCC) is a mandatory certification for products exported to China.
We are experienced in the CCC certification process for all kinds of product categories. The CCC certification process will be simple and easy with China Certification Corporation as a professional partner by your side.

čítaj viac

Other Certifications

HAF604, Taiwan Certification, CRCC for Railway Products, SRRC Type Approval, NAL (Network Access License), AQSIQ registration, Voluntary CQC Mark Certification, CCCF for Fire Products: We support you in all types of certifications for the Chinese market.

Consulting

China Certification provides a range of specialized consulting services, especially for car manufacturers and large industrial companies. With the consulting packages the certifications as well as internal procedures related to international product certifications can be streamlined.

TRAINING

China Certification Corporation offers customized CCC training to fit your company needs. Our trainer will come to your location and provide the training, up to date information and pass on valuable tips from our many years of experience. Call us today to learn more!

Company

Since 2005, MPR China Certification GmbH – China Certification Corporation has been supporting companies around the world in obtaining the required product certifications for the Chinese market. With a strong team located worldwide, we can offer you the best solution for your enquiries.

čítaj viac

CCC pre interiérové diely

Začínajúc 1. januárom 2015 CNCA (Certifikačný a akreditačný úrad) rozšíril rozsah interiérových dielov, ktoré teraz musia mať certifikáciu CCC. Diely ako volant, vyberateľné podlahové rohože, stredové konzoly a prístrojové dosky sú len niektoré z nových prírastkov na zozname dielov s požadovanou certifikáciou CCC.

Pre výrobcov automobilov a dodávateľov do automobilového priemyslu je často náročné určiť, či interiérový diel potrebuje certifikáciu CCC.

Na určenie, či je nutná certifikácia CCC, musí byť overených niekoľko kritérií:

– Veľkosť dielu (či diel spĺňa požiadavku minimálnej veľkosti pre certifikáciu CCC)
– Umiestnenie dielu vo vozidle
– Funkcia / použitie dielu
– Najlepšie je vždy priamo na čínskom certifikačnom orgáne overiť, či je nutná CCC. Ak sa zistí, že CCC nie je nutná, je možné požiadať o oficiálne oznámenie o zamietnutí.

Nižšie uvedené diely musia mať certifikát CCC:

– Dverné výplne
– Obloženie stĺpikov
– Interiérové obloženie

Začínajúc 1. januárom 2015 sa povinná CCC vzťahuje aj na tieto interiérové diely:
– Prístrojová doska
– Stredová konzola
– Vyberateľné podlahové rohože
– Sklápacia strecha (skladacia strecha, skladacie strešné systémy)
– Diely vnútri uzavretého batožinového priestoru
– Diely motorového priestoru

Ďalej boli oznámené nové Vykonávacie predpisy, ktoré musia byť dodržiavané na zachovanie zhody. Výrobcovia budú musieť aktualizovať svoje certifikáty pred uplynutím termínov. Viac informácií o nových vykonávacích predpisoch CNCA nájdete v našom oddiele noviniek na týchto webových stránkach. Neváhajte nás taktiež kontaktovať kvôli akejkoľvek ďalšej podpore, a to telefonicky (Veľká Británia: +44 2071931135, zvyšok Európy: +49 69 2713769150, USA: +1 773 654-2673) alebo emailom .

I na servisné diely (náhradné diely) sa môže vzťahovať povinná certifikácia CCC
. Pre tieto výrobky platia zvláštne predpisy, a preto by si dodávatelia do automobilového priemyslu mali vyžiadať informácie od čínskych certifikačných orgánov. Navyše je vhodné detailne prediskutovať, ktorý závod je povinný požiadať o certifikáciu CCC.

V priebehu certifikácie CCC musia byť interiérové diely podrobené skúškam horenia podľa čínskej normy GB 8410-2006. Skúšky musia byť vykonané v skúšobnom laboratóriu v Číne, schválenom úradom CNCA. Ďalšie informácie o norme GB 8410-2006 nájdete tu.

Po schválení dielov certifikáciou CCC môžu byť tieto diely označené logom CCC
podľa zvláštnych pokynov, ktoré sa musia dodržiavať.
Vzťahuje sa na vaše diely povinná certifikácia CCC? Môžeme pre vás bezplatne overiť, či vaše interiérové diely vyžadujú certifikáciu CCC.

Potrebujete ďalšie informácie o nových vykonávacích smerniciach pre interiérové diely? V tom prípade nás kontaktujte a vyžiadajte si ďalšie podrobnosti a konzultácie! Neváhajte nás, prosím, kontaktovať telefonicky (Veľká Británia: +44 2071931135, zvyšok Európy: +49 69 2713769150, USA: +1 773 654-2673) alebo emailom s akýmikoľvek prípadnými otázkami.

Pre podrobnejšie informácie si, prosím, stiahnite našu bezplatnú príručku „CCC jednoducho“ (CCC Made Easy). Ďalej si od nás môžete vyžiadať bezplatnú prezentáciu o nových vykonávacích predpisoch CNCA. Táto prezentácia obsahuje prínosné informácie a vysvetlenie vo vzťahu k novým požiadavkám čínskych certifikačných orgánov. Príručku vám s potešením zašleme.

Third party cookies & scripts

This website uses cookies & scripts. For optimal performance and advertisement purposes it is recommended that you agree to the use of cookies by third parties & scripts. We do not share information about your use of our website with social media.
For more information, please see our Privacy Policy and the Imprint.
Which cookies & scripts and the associated processing of your personal data do you agree to?

You can change your selection anytime under Privacy Policy .