Automotive CCC

China Certification is an excellent partner for the CCC certification in the automotive sector. We are providing leading automotive suppliers and car manufacturers with quick and smart solutions for their CCC certification. We offer you our support for every project related to the Automotive CCC.

čítaj viac

CCC Made Easy

The China Compulsory Certification (CCC) is a mandatory certification for products exported to China.
We are experienced in the CCC certification process for all kinds of product categories. The CCC certification process will be simple and easy with China Certification Corporation as a professional partner by your side.

čítaj viac

Other Certifications

HAF604, Taiwan Certification, CRCC for Railway Products, SRRC Type Approval, NAL (Network Access License), AQSIQ registration, Voluntary CQC Mark Certification, CCCF for Fire Products: We support you in all types of certifications for the Chinese market.

Consulting

China Certification provides a range of specialized consulting services, especially for car manufacturers and large industrial companies. With the consulting packages the certifications as well as internal procedures related to international product certifications can be streamlined.

TRAINING

China Certification Corporation offers customized CCC training to fit your company needs. Our trainer will come to your location and provide the training, up to date information and pass on valuable tips from our many years of experience. Call us today to learn more!

Company

Since 2005, MPR China Certification GmbH – China Certification Corporation has been supporting companies around the world in obtaining the required product certifications for the Chinese market. With a strong team located worldwide, we can offer you the best solution for your enquiries.

čítaj viac

CCC pre dodávateľov do automobilového priemyslu

Najkratšou cestou k certifikácii CCC je komplexný balíček firmy China Certification.

Chápeme, že certifikácii CCC môže byť značnou prekážkou pre výrobcov, a preto kompetentne uspokojujeme ich potreby na všetkých úrovniach, a to poskytovaním nasledujúcich služieb:

– Kontrola nutnosti certifikácie pre výrobky;
– Kompletná príprava žiadosti o certifikáciu CCC (vrátane pomoci s vyplnením formulára, komunikácie s certifikačným orgánom a zaistenia príslušných platieb);
– Kompletné zaistenie testovania výrobkov (zaistenie preclenia, výmena dokumentov, zaistenie platieb, komunikácia s čínskymi skúšobňami a vyhodnotenie skúšobných správ);
– Kompletná príprava auditu (žiadosť, koordinácia a komunikácia s certifikačným orgánom, výmena dokumentov, zaistenie platieb, organizácia kontroly a programu ciest, a ďalej poskytnutie potrebných dokumentov, informácií a kontrolných zoznamov na prípravu auditu);
– Jednodňový predbežný audit (spracovanie poskytnutých kontrolných zoznamov, kontrola dokumentácie riadenia kvality, podpora pri príprave kontrolných procedúr pre certifikáciu CCC);
– Kompletné sprevádzanie auditom (sprievod audítorov na cestách, profesionálny tlmočník (čínsko-anglický) pre audit a overenie kontrolnej správy);
– Kompletná príprava na získanie vášho povolenia na tlač CCC (odporúčanie overených praktik označovania, žiadosť o povolenie na tlač a šablóny na označovanie výrobkov logom CCC a kódom závodu);
– Kompletná organizácia následnej certifikácie vrátane auditu;

A predĺženie povolenia na tlač.

V prípade potreby poskytujeme taktiež predbežné audity na zaistenie pozitívneho výsledku certifikácii CCC auditu vykonávaného čínskymi audítormi. Ďalej svojim klientom pomáhame pri revízii ich dokumentov manažmentu kvality a akýchkoľvek ďalších zdokumentovaných procedúr vo vzťahu k certifikácii.

China Certification udržuje vynikajúce dlhodobé vzťahy s kľúčovými pracovníkmi v certifikačných centrách a skúšobniach v Číne. Prostredníctvom našich pridružených spoločností v Pekingu, Kantone (Guangzhou) a Šanghaji si udržujeme prítomnosť v Číne, čo nám umožňuje ponúkať optimálne služby všetkým žiadateľom o CCC. V našom medzinárodnom riadiacom tíme kombinujeme silné stránky západnej aj čínskej práce, čo nám poskytuje multikultúrne porozumenie, ktoré sa prejavuje v našej práci s klientmi, partnermi a certifikačnými orgánmi.

Od roku 2005 sme podporili mnohých dodávateľov do automobilového priemyslu pri ich certifikácii CCC a aktuálne zaisťujeme certifikáciu pre viac než 100 závodov, pričom dohliadame na následné audity, manažment certifikácie a manažment zmeny.

Pridajte sa k mnohým priemyselným lídrom, ktorí patria k našim zákazníkom, a využite našu rýchlosť a presnosť pri získaní CCC s minimom ťažkostí a s prvotriednou kvalitou služieb. Ak máte akékoľvek otázky alebo by ste radi vedeli viac o tom, ako vám môžeme pomôcť, zašlite nám, prosím, email.

Third party cookies & scripts

This website uses cookies & scripts. For optimal performance and advertisement purposes it is recommended that you agree to the use of cookies by third parties & scripts. We do not share information about your use of our website with social media.
For more information, please see our Privacy Policy and the Imprint.
Which cookies & scripts and the associated processing of your personal data do you agree to?

You can change your selection anytime under Privacy Policy .