Automotive CCC

China Certification is an excellent partner for the CCC certification in the automotive sector. We are providing leading automotive suppliers and car manufacturers with quick and smart solutions for their CCC certification. We offer you our support for every project related to the Automotive CCC.

Czytaj więcej

CCC Made Easy

The China Compulsory Certification (CCC) is a mandatory certification for products exported to China.
We are experienced in the CCC certification process for all kinds of product categories. The CCC certification process will be simple and easy with China Certification Corporation as a professional partner by your side.

Czytaj więcej

Other Certifications

HAF604, Taiwan Certification, CRCC for Railway Products, SRRC Type Approval, NAL (Network Access License), AQSIQ registration, Voluntary CQC Mark Certification, CCCF for Fire Products: We support you in all types of certifications for the Chinese market.

Consulting

China Certification provides a range of specialized consulting services, especially for car manufacturers and large industrial companies. With the consulting packages the certifications as well as internal procedures related to international product certifications can be streamlined.

TRAINING

China Certification Corporation offers customized CCC training to fit your company needs. Our trainer will come to your location and provide the training, up to date information and pass on valuable tips from our many years of experience. Call us today to learn more!

Company

Since 2005, MPR China Certification GmbH – China Certification Corporation has been supporting companies around the world in obtaining the required product certifications for the Chinese market. With a strong team located worldwide, we can offer you the best solution for your enquiries.

Czytaj więcej

Oznakowanie logo CCC

Zanim certyfikowane produkty CCC mogą być przesłane do Chin, muszą być oznaczone logo CCC zgodnie z chińskimi wytycznymi. Dokładne przepisy dotyczące oznakowania dostarczane są przez chińskie władze CNCA (urząd ds. Certyfikacji i Akredytacji). Rejestracja oznakowania CCC jest możliwa tylko po przyznaniu certyfikacji CCC . Zgodnie z chińskimi przepisami, producent ma prawo do wyboru metody znakowania, jednak ograniczenia lub specyficzne wymogi w zakresie znakowania mogą dotyczyć poszczególnych grup produktów. Zaleca się, aby producent omówił szczegóły proponowanego znakowania z organem certyfikacyjnym podczas procesu certyfikacji, by mieć pewność co jest dopuszczalne.

Wymagania dotyczące oznakowania CCC:

Jeżeli znak jest wykonany przez formowanie wtryskowe lub laserowy druk wklęsły, logo CCC i kod fabryczny (kod identyfikacyjny: pojedyncza litera + sześciocyfrowy kod) musi być na produkcie.
Dla produktu oznaczonego etykietą, musi zostać dodana nazwa producenta / marka oraz nazwa modelu.

Oznakowanie może być umieszczone na produktach przy użyciu następujących metod:

– Formowanie wtryskowe
– Laser
– Drukarka
– Grawerowanie
– Prasa
– Unikatowe etykiety

Różne formy znakowania mogą być wybrane spośród wyżej wymienionych metod, o ile spełniają przepisy CNCA oraz wymogi czytelności produktów.

Prawidłowe oznakowanie i ważna zgoda na drukowanie są niezbędne dla sprawnego importu produktów certyfikowanych CCC w Chinach. Ponadto, wymiary logo CCC zawarte w zgodzie na drukowanie i wymieniona nazwa modelu, muszą być zgodne z oznaczeniem na produktach. Chińska odprawa celna ma otwarty dostęp do bazy danych CNCA, który zawiera szczegółową listę z wszystkimi pozwoleniami na drukowanie. Jeśli istniejące oznakowanie różni się od danych zawartych w zgodzie na znakowanie lub zgoda jest nieważna lub wygasła, towar może zostać zatrzymany w urzędzie celnym.

Od 1 stycznia 2015 roku, ważność zezwolenia drukowania nie jest już ograniczona tylko do 12 miesięcy, ale identyczna z korespondującym certyfikatem CCC. Producenci nie muszą przedłużać pozwolenia przed jego wygaśnięciem. W przypadku wygaśnięcia certyfikatu CCC, uprawnienie również nie jest już ważne. Posiadacze certyfikatu CCC muszą rozważyć obowiązkowe zarządzanie zmianami.

Permission of Printing

Możemy udzielić pomocy w stosowaniu zgody drukowania, nawet jeśli nie korzystasz z naszych usług kompletnej certyfikacji CCC. W oparciu o nasze długoletnie powiązania z CNCA, jesteśmy w stanie zapewnić przyspieszone wydanie lub przedłużenie zezwolenia na drukowanie, zwykle w ciągu kilku dni roboczych.

By uzyskać ofertę niewiążącą lub jeśli nadal macie Państwo pytania dotyczące oznakowania logo CCC, proszę do nas zadzwonić lub wysłać email. Niemcy: +49 69 271 3769 150, Wielka Brytania: +44 2071931135, USA: +1 773 654 2673

Third party cookies & scripts

This website uses cookies & scripts. For optimal performance and advertisement purposes it is recommended that you agree to the use of cookies by third parties & scripts. We do not share information about your use of our website with social media.
For more information, please see our Privacy Policy and the Imprint.
Which cookies & scripts and the associated processing of your personal data do you agree to?

You can change your selection anytime under Privacy Policy .