Automotive CCC

China Certification is an excellent partner for the CCC certification in the automotive sector. We are providing leading automotive suppliers and car manufacturers with quick and smart solutions for their CCC certification. We offer you our support for every project related to the Automotive CCC.

Czytaj więcej

CCC Made Easy

The China Compulsory Certification (CCC) is a mandatory certification for products exported to China.
We are experienced in the CCC certification process for all kinds of product categories. The CCC certification process will be simple and easy with China Certification Corporation as a professional partner by your side.

Czytaj więcej

Other Certifications

HAF604, Taiwan Certification, CRCC for Railway Products, SRRC Type Approval, NAL (Network Access License), AQSIQ registration, Voluntary CQC Mark Certification, CCCF for Fire Products: We support you in all types of certifications for the Chinese market.

Consulting

China Certification provides a range of specialized consulting services, especially for car manufacturers and large industrial companies. With the consulting packages the certifications as well as internal procedures related to international product certifications can be streamlined.

TRAINING

China Certification Corporation offers customized CCC training to fit your company needs. Our trainer will come to your location and provide the training, up to date information and pass on valuable tips from our many years of experience. Call us today to learn more!

Company

Since 2005, MPR China Certification GmbH – China Certification Corporation has been supporting companies around the world in obtaining the required product certifications for the Chinese market. With a strong team located worldwide, we can offer you the best solution for your enquiries.

Czytaj więcej

Obowiązkowe zarządzanie zmianami dla posiadaczy certyfikatu CCC

Producenci posiadający certyfikaty CCC na swoje produkty, muszą przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących zgodności chińskiej certyfikacji CCC (oficjalne przepisy wykonawcze i standardy GB).
Kandydat/ posiadacz certyfikatu jest odpowiedzialny za zgłoszenie planowanych zmian, poprzez przedłożenie wymaganych zgłoszeń oraz wprowadzenie zmian dopiero po zatwierdzeniu przez władze chińskie.

Obowiązek zgłoszenia zmiany obejmują następujące elementy:

– Zmiany dotyczące projektowania produktu
– Zmiany dotyczące struktury produktu (np. dodanie materiału do warstwy wewnętrznej części samochodu)
– Zmiany związane z „komponentem klucza” (np. zmiana korka zbiornika w samochodowym zbiorniku paliwa)
– Zmiany surowców
– Zmiany dostawców
– Zmiany w strukturze organizacyjnej (np. zmiana osoby odpowiedzialnej za CCC)

Do zmian wprowadzonych przez chińską instytucję certyfikującą, które wymagają aktualizacji certyfikatów należą:

– Zaktualizowane standardy GB
– Zaktualizowane przepisy wykonawcze

Przepisy wykonawcze CCC wyraźnie stwierdzają, że tylko odpowiedzialna jednostka certyfikująca będzie decydować, czy musi być oficjalnie złożone zgłoszenie i jakie będą konsekwencje dla posiadacza certyfikatu.

Jeśli istnieje zmiana osoby odpowiedzialnej za 3C w fabryce, wówczas tylko procedura administracyjna będzie niezbędna do rejestracji tej zmiany, a organ wyda „ogłoszenie o zmianie”.
W przypadku poważnych zmian dotyczących samego produktu certyfikowanego, wnioskodawca może zostać zobowiązany do przesyłania próbek do badań w Chinach.

Jeżeli linia produkcyjna ma być przesunięta, albo lokalizacja całej fabryki zostanie zmieniona, chińskie władze zazwyczaj wymagają nowego wstępnego procesu certyfikacji CCC lub przynajmniej inspekcji fabryki nowego obiektu przez chińskich audytorów.

CCC Certificate

Posiadacze certyfikatu CCC często zgłaszają zmiany, które zostały już wdrożone podczas corocznego audytu. Jednakże nie jest to akceptowany sposób powiadomienia władz chińskich o zmianach. Fabrykom grozi niezgodność, a nawet zawieszenie lub cofnięcie ich świadectwa, jeśli nie przestrzegają zalecanych procedur zarządzania zmianami, określonymi w przepisach wykonawczych.

Chińskie władze nieustannie pracują nad poprawę standardów GB. Jeśli nowy standard GB staje się obowiązujący, wszystkie zmiany w certyfikatach i nowe certyfikaty CCC muszą być zgodne z nowym standardem GB. Posiadacze certyfikatów CCC, które są zgodne ze starymi standardami GB, będą musieli ubiegać się o zmianę standardu GB w terminie określonym przez chiński urząd certyfikacji i będą zobowiązani do dokonania ponownego testowania produktu, zgodnie z nowym standardami GB.

Certyfikaty są określane przez „przepisy wykonawcze”. Każda grupa produktów ma swoje przepisy wykonawcze, gdzie ustanowiony jest proces certyfikacji CCC, cechy certyfikatu CCC i przepisy dotyczące zgody oznakowania. Gdy chińskie władze certyfikujące wydają nowe przepisy wykonawcze, posiadacze certyfikatów są odpowiedzialni, by ubiegać się o zmianę certyfikatu w określonym czasie, po tym jak przepisy wykonawcze zostały oficjalnie ogłoszone.

Ważne certyfikaty muszą spełniać najbardziej aktualne standardy GB i przepisy wykonawcze. Jeśli posiadacz certyfikatu nie stosuje się do zmian w wyznaczonym terminie, ryzykuje niezgodnością, a nawet zawieszeniem lub cofnięciem jego certyfikatu.

Jeśli nie jesteś pewien, czy dokonałeś zgłoszenia zmian w swoich produktach bez informowania władz lub jeśli planujesz wdrożyć zmiany i nie wiesz, czy musisz złożyć wniosek o zmianę, skontaktuj się z nami, a my po konsultacji z zainteresowanymi chińskimi instytucjami, udzielimy informacji co należy zrobić. Czekamy z niecierpliwością, by pomóc Państwu w jakichkolwiek wymaganych zmianach certyfikatu.

Możemy również poinformować o wszelkich nowych standardach GB oraz o przepisach wykonawczych, które mają zastosowanie do danego produktu. Poinformujemy Cię, jeśli będzie potrzebna zmiana certyfikatu CCC.

Zadzwoń lub napisz do nas w każdej chwili. Odpowiemy telefonicznie (Wielka Brytania: +44 2071931135, USA: +1 773 654-2673) lub poprzez email na wszelkie pytania lub wątpliwości.

Third party cookies & scripts

This website uses cookies & scripts. For optimal performance and advertisement purposes it is recommended that you agree to the use of cookies by third parties & scripts. We do not share information about your use of our website with social media.
For more information, please see our Privacy Policy and the Imprint.
Which cookies & scripts and the associated processing of your personal data do you agree to?

You can change your selection anytime under Privacy Policy .