Automotive CCC

China Certification is an excellent partner for the CCC certification in the automotive sector. We are providing leading automotive suppliers and car manufacturers with quick and smart solutions for their CCC certification. We offer you our support for every project related to the Automotive CCC.

Lees verder

CCC Made Easy

The China Compulsory Certification (CCC) is a mandatory certification for products exported to China.
We are experienced in the CCC certification process for all kinds of product categories. The CCC certification process will be simple and easy with China Certification Corporation as a professional partner by your side.

Lees verder

Other Certifications

HAF604, Taiwan Certification, CRCC for Railway Products, SRRC Type Approval, NAL (Network Access License), AQSIQ registration, Voluntary CQC Mark Certification, CCCF for Fire Products: We support you in all types of certifications for the Chinese market.

Consulting

China Certification provides a range of specialized consulting services, especially for car manufacturers and large industrial companies. With the consulting packages the certifications as well as internal procedures related to international product certifications can be streamlined.

TRAINING

China Certification Corporation offers customized CCC training to fit your company needs. Our trainer will come to your location and provide the training, up to date information and pass on valuable tips from our many years of experience. Call us today to learn more!

Company

Since 2005, MPR China Certification GmbH – China Certification Corporation has been supporting companies around the world in obtaining the required product certifications for the Chinese market. With a strong team located worldwide, we can offer you the best solution for your enquiries.

Lees verder

Markering CCC-logo

Voordat CCC gecertificeerde producten naar China mogen worden gestuurd, moeten deze worden voorzien van het CCC-logo volgens de Chinese richtlijnen. De exacte regels voor de markering worden samengesteld door de Chinese overheid CNCA (Certification and Accreditation Administration) . De registratie van de CCC-markering is alleen mogelijk nadat een CCC-certificering is toegekend. Volgens de Chinese regelgeving heeft de fabrikant heeft het recht om de wijze waarop de markering plaatsvindt zelf te kiezen zolang deze voldoet aan de gestelde eisen die gelden voor specifieke productgroepen. Het verdient aanbeveling dat de fabrikant de geprefereerde markeringsdetails vooraf bespreekt met de certificeringsinstantie tijdens het certificatieproces om zo te begrijpen wat acceptabel is .

Vereisten van de CCC- markering:

  • Wanneer de markering wordt gemaakt door middel van spuitgieten of laser gravure dan moeten het CCC-logo en de fabriekscode op het product zelf vermeld worden (de fabrieksidentificatiecode: één letter + zes cijfers)
  • Voor producten die worden gemarkeerd met een label geldt eveneens dat de naam van de fabrikant , merk (trademark) en de naam van het model moeten worden toegevoegd.

Het merken kan worden bevestigd aan de producten op de volgende manieren:

  • Spuitgieten
  • Laser
  • Print
  • Gravure
  • Druk
  • Uniek label

Uit de verschillende vormen zoals hierboven genoemd kan gekozen worden mits zij voldoen aan de voorschriften van de CNCA en daarnaast voldoen aan de leesbaarheids- en product specifieke eisen.

Een correcte markering en een geldige print permissie om de markering te mogen drukken zijn essentieel voor een vlotte invoer van CCC-gecertificeerde producten in China. Bovendien moeten de afmetingen van het CCC-logo en de product beschrijving (conform de CNCY-database) consistent worden gebruikt zodat deze eenduidig zijn op zowel de print permissie en de markering op de producten. De Chinese douane heeft een open toegang tot de CNCA-database die een gedetailleerde lijst met alle geldige print permissies.

Wanneer de bestaande markering verschilt van deze gegevens in de database, of de print permissie is niet geldig of verlopen, dan kunnen de goederen worden vastgehouden bij de douane.
Sinds 1 januari 2015 is de geldigheid van de print permissie niet meer beperkt tot 12 maanden, maar identiek aan de geldigheidsduur van het corresponderende CCC-certificaat. Fabrikanten hoeven geen verlenging aan te vragen voor de vervaldatum. Wanneer het CCC-certificaat verloopt, is gelijktijdig ook de print permissie niet meer geldig. CCC-certificaathouders moeten daarom de verplichte change management procedure overwegen.

Permission of Printing

Third party cookies & scripts

This website uses cookies & scripts. For optimal performance and advertisement purposes it is recommended that you agree to the use of cookies by third parties & scripts. We do not share information about your use of our website with social media.
For more information, please see our Privacy Policy and the Imprint.
Which cookies & scripts and the associated processing of your personal data do you agree to?

You can change your selection anytime under Privacy Policy .