Automotive CCC

China Certification is an excellent partner for the CCC certification in the automotive sector. We are providing leading automotive suppliers and car manufacturers with quick and smart solutions for their CCC certification. We offer you our support for every project related to the Automotive CCC.

Lees verder

CCC Made Easy

The China Compulsory Certification (CCC) is a mandatory certification for products exported to China.
We are experienced in the CCC certification process for all kinds of product categories. The CCC certification process will be simple and easy with China Certification Corporation as a professional partner by your side.

Lees verder

Other Certifications

HAF604, Taiwan Certification, CRCC for Railway Products, SRRC Type Approval, NAL (Network Access License), AQSIQ registration, Voluntary CQC Mark Certification, CCCF for Fire Products: We support you in all types of certifications for the Chinese market.

Consulting

China Certification provides a range of specialized consulting services, especially for car manufacturers and large industrial companies. With the consulting packages the certifications as well as internal procedures related to international product certifications can be streamlined.

TRAINING

China Certification Corporation offers customized CCC training to fit your company needs. Our trainer will come to your location and provide the training, up to date information and pass on valuable tips from our many years of experience. Call us today to learn more!

Company

Since 2005, MPR China Certification GmbH – China Certification Corporation has been supporting companies around the world in obtaining the required product certifications for the Chinese market. With a strong team located worldwide, we can offer you the best solution for your enquiries.

Lees verder

Verplicht CCC Change Management

Houders van CCC-certificaten moeten voldoen aan de geldende Chinese regelgeving voor CCC-certificering (de officiële uitvoeringsverordening en GB-normen).
De aanvrager / certificaathouder is verantwoordelijk voor het doorvoeren van eventuele geplande relevante wijzigingen door het indienen van de juiste zaken en om veranderingen door te voeren na goedkeuring door de Chinese autoriteiten.

Aangifteplichtige wijzigingen zijn als voorbeeld:

  • wijzigingen met betrekking tot het productontwerp
  • wijzigingen ten aanzien van de structuur van het product (bijvoorbeeld het toevoegen van een laag op een interieurdeel)
  • Wijzigingen met betrekking tot een “belangrijke component” (zoals het veranderen van de tankdop van een brandstoftank)
  • Wijzigingen van grondstoffen
  • Wijzigingen van leveranciers
  • Wijzigingen in de organisatiestructuur (bv verandering van CCC verantwoordelijke persoon)

Wijzigingen door de Chinese certificeringsinstantie die een update van het certificaat vereisen:

  • Bijgewerkte GB-norm(en)
  • Bijgewerkte Implementatie Regels

De CCC Implementatie Regels stellen uitdrukkelijk dat alleen de verantwoordelijke certificeringsinstantie zal beslissen of een officiële verandering aangevraagd moet worden en wat de bijbehorende gevolgen voor de certificaathouder zullen zijn.

Als er een verandering is met betrekking tot de verantwoordelijke persoon voor 3C in de fabriek, dan worden alleen de administratieve procedures die nodig zijn om deze verandering te registreren uitgevoerd en zullen de autoriteiten een “notificatie van verandering” uitgeven.

Mochten er grote veranderingen in het gecertificeerde product zelf plaats gaan vinden, dan kan de aanvrager worden verplicht om monsters op te sturen voor testen in China.

Als de productielijn zal worden verplaatst, of de hele fabriek elders opnieuw wordt gevestigd, dan zullen de Chinese autoriteiten over het algemeen een nieuwe initiële CCC-certificeringeisen of op zijn minst een fabrieks-audit van de nieuwe faciliteit door Chinese auditors.

CCC Certificate

CCC-certificaathouders melden vaak veranderingen die al tijdens hun jaarlijkse audit geïmplementeerd moesten zijn. Dit is echter geen acceptabele manier om de Chinese autoriteiten over wijzigingen te infomeren. Fabrieken lopen het risico van non-conformiteit en mogelijk zelfs schorsing of intrekking van hun certificaat als ze zich niet aan de voorgeschreven procedures voor change management houden.

De Chinese autoriteiten werken voortdurend aan het verbeteren van de GB-normen. Zodra een nieuwe GB-norm verplicht wordt, betekent dit dat alle wijzigingen in de bestaande certificaten en nieuwe CCC-certificaten moeten voldoen aan de nieuwe GB-normen. Houders van CCC-certificaten die in overeenstemming zijn met de oude GB-normen, moeten een aanvraag indienen voor deze verandering van de GB-norm binnen de vastgestelde termijn door de Chinese keuringsdienst. Daarnaast is het een vereiste om het product opnieuw te testen op basis van de nieuwe GB-norm.

Het framewerk van de CCC-certificaten wordt bepaald door de “Implementatie Regels”. Iedere productgroep heeft zijn eigen Implementatie Regels waar de CCC-certificering, de kenmerken van het CCC-certificaat en regelgeving met betrekking tot de markeringstoestemming worden geregeld.

Wanneer de Chinese certificeringsinstanties nieuwe Implementatie Regels uitschrijven, zijn de certificaathouders verantwoordelijk voor een aanvraag voor een verandering van het certificaat binnen een bepaalde termijn nadat de Implementatie officieel is aangekondigd.

Geldige certificaten zijn vereist om te voldoen aan de meest actuele GB-normen en de Implementatie Regels. Indien certificaathouders green aanvraag indienen voor een verandering van hun certificaat binnen de gestelde termijn, lopen ze het risico van niet-conformiteit en mogelijk zelfs schorsing of intrekking van hun certificaat.

Twijfelt u of de veranderingen aan uw product die u heeft gemaakt zonder het informeren van de autoriteiten, of als u van plan bent om veranderingen door te voeren en u weet niet of voor de verandering een aanvraag moet worden ingediend? Neem dan contact met ons op en wij zullen overleggen met de relevante Chinese instellingen en u adviseren wat u moet doen.

Wij kijken er naar uit u te mogen assisteren bij de vereiste en opgelegde wijzigingen in uw certificeringen.

Ook kunnen wij u op de hoogte houden van alle nieuwe GB-normen en/of Implementatie Regels die gelden voor uw product(en) zodat u door ons tijdig op de hoogte wordt van verplichte wijzigingen aangaande uw CCC-certificering.

Aarzel niet met ons contact op te nemen per telefoon (BeNeLux: +31 645560303) of per emailmet verdere vragen en/of opmerkingen.

Third party cookies & scripts

This website uses cookies & scripts. For optimal performance and advertisement purposes it is recommended that you agree to the use of cookies by third parties & scripts. We do not share information about your use of our website with social media.
For more information, please see our Privacy Policy and the Imprint.
Which cookies & scripts and the associated processing of your personal data do you agree to?

You can change your selection anytime under Privacy Policy .