Automotive CCC

China Certification is an excellent partner for the CCC certification in the automotive sector. We are providing leading automotive suppliers and car manufacturers with quick and smart solutions for their CCC certification. We offer you our support for every project related to the Automotive CCC.

Lees verder

CCC Made Easy

The China Compulsory Certification (CCC) is a mandatory certification for products exported to China.
We are experienced in the CCC certification process for all kinds of product categories. The CCC certification process will be simple and easy with China Certification Corporation as a professional partner by your side.

Lees verder

Other Certifications

HAF604, Taiwan Certification, CRCC for Railway Products, SRRC Type Approval, NAL (Network Access License), AQSIQ registration, Voluntary CQC Mark Certification, CCCF for Fire Products: We support you in all types of certifications for the Chinese market.

Consulting

China Certification provides a range of specialized consulting services, especially for car manufacturers and large industrial companies. With the consulting packages the certifications as well as internal procedures related to international product certifications can be streamlined.

TRAINING

China Certification Corporation offers customized CCC training to fit your company needs. Our trainer will come to your location and provide the training, up to date information and pass on valuable tips from our many years of experience. Call us today to learn more!

Company

Since 2005, MPR China Certification GmbH – China Certification Corporation has been supporting companies around the world in obtaining the required product certifications for the Chinese market. With a strong team located worldwide, we can offer you the best solution for your enquiries.

Lees verder

CCC: Artikel over CCC-Certificering op „Automotive NL“

Regiodirecteur Benelux van MPR China Certification GmbH, dhr Edwin ter Burg, heeft recent een artikel over CCC-Certificering voor automobielfabrikanten en toeleveranciersgeschreven. Deze bijdrage is op 20 juli 2016 op het online platform van Automotive NL gepubliceerd.

In het artikel wordt toegelicht wat CCC is en de mogelijke noodzaak er van. De vereisten zijn de afgelopen jaren gestaag uitgebreid. In 2002 werd het CCC (China Compulsory Certificate) certificaat ingevoerd. In het bijzonder OEM en toeleveranciers kunnen bij ontbrekende CCC-certificeringen voor onaangename verrassingen bij de Chinese douane komen te staan, waarbij de goederen vastgehouden of teruggestuurd naar de verzender kunnen worden.

Vervolgens wordt in het artikel aandacht besteed aan interieurdelen. In 2015 is nieuwe regelgeving van kracht wat betekent dat sindsdien veel interieurdelen CCC-plichtig zijn, Dit heeft er toe geleid dat veel interieurdelen, waar voorheen geen CCC-certificering vereist was, nu wel CCC-gecertificeerd dienen te zijn. In het artikel wordt aangeraden om als toeleverancier in constante verbinding te blijven met de automobielfabrikanten om zo te weten of bepaalde interieurdelen ook voor de Chinese markt bestemd zijn of niet. In het artikel wordt specifiek geadviseerd een professional in de arm te nemen om op zeker te spelen.

In het laatste deel van het artikel wordt ingegaan op het feit dat de Chinese wet- en regelgeving constant aan veranderingen onderhevig is en dat aankondigingen louter in het Chineesplaatsvinden. Om het risico van problemen bij de Chinese douane te minimaliseren wordt er op gewezen dat het cruciaal is een gekwalificeerde professional zoals MPR China Certification aan boord te hebben.

Het betreffende artikel kunt u hier online lezen.

Wij zullen u in onze Nieuws sectie over officiële bekendmakingen door de betreffende Chinese instanties op de hoogte houden.

Uitgebreide informatie over CCC-certificering kunt u ook in onze kosteloze brochure “CCC Made Easy” lezen die u hier in PDF formaat downloaden kunt. Ook kunt u de in het Engels geschreven handleiding „A Brief Guide to CCC: China Compulsory Certification“hierdirekt op Amazon bestellen.

Aarzelt u niet om met ons per e-mail of per telefoon contact op te nemen

Third party cookies & scripts

This website uses cookies & scripts. For optimal performance and advertisement purposes it is recommended that you agree to the use of cookies by third parties & scripts. We do not share information about your use of our website with social media.
For more information, please see our Privacy Policy and the Imprint.
Which cookies & scripts and the associated processing of your personal data do you agree to?

You can change your selection anytime under Privacy Policy .