Automotive CCC

China Certification is an excellent partner for the CCC certification in the automotive sector. We are providing leading automotive suppliers and car manufacturers with quick and smart solutions for their CCC certification. We offer you our support for every project related to the Automotive CCC.

Přečtěte si více

CCC Made Easy

The China Compulsory Certification (CCC) is a mandatory certification for products exported to China.
We are experienced in the CCC certification process for all kinds of product categories. The CCC certification process will be simple and easy with China Certification Corporation as a professional partner by your side.

Přečtěte si více

Other Certifications

HAF604, Taiwan Certification, CRCC for Railway Products, SRRC Type Approval, NAL (Network Access License), AQSIQ registration, Voluntary CQC Mark Certification, CCCF for Fire Products: We support you in all types of certifications for the Chinese market.

Consulting

China Certification provides a range of specialized consulting services, especially for car manufacturers and large industrial companies. With the consulting packages the certifications as well as internal procedures related to international product certifications can be streamlined.

TRAINING

China Certification Corporation offers customized CCC training to fit your company needs. Our trainer will come to your location and provide the training, up to date information and pass on valuable tips from our many years of experience. Call us today to learn more!

Company

Since 2005, MPR China Certification GmbH – China Certification Corporation has been supporting companies around the world in obtaining the required product certifications for the Chinese market. With a strong team located worldwide, we can offer you the best solution for your enquiries.

Přečtěte si více

Náš certifikační balíček CCC

Nejkratší cestou k certifikaci CCC je all inclusive balíček firmy China Certification. Chápeme, že CCC může být značnou překážkou pro výrobce, a proto kompetentně uspokojujeme jejich potřeby na všech úrovních poskytováním následujících služeb:

Kontrola povinnosti certifikace pro výrobky;

Kompletní příprava žádosti o certifikaci CCC (včetně pomoci s vyplněním formuláře, komunikace s certifikačním orgánem a zajištění příslušných plateb);

Kompletní zajištění produktových testů (zajištění proclení, výměna dokumentů, zajištění plateb, komunikace s čínskými zkušebnami a vyhodnocení zkušebních zpráv);

Kompletní příprava auditu (žádost, koordinace a komunikace s certifikačním orgánem, výměna dokumentů, zajištění plateb, organizace kontroly a programu cest, a dále poskytnutí potřebných podkladů, informací a kontrolních seznamů pro přípravu auditu);

Jednodenní předběžný audit (práce s poskytnutými kontrolními seznamy, kontrola dokumentace řízení kvality, podpora při přípravě kontrolních procedur pro certifikaci CCC);

Kompletní provázení auditem (doprovod auditorů na cestě, profesionální tlumočník (čínsko-anglický) pro audit a ověření kontrolní zprávy);

Kompletní příprava k získání Vašeho povolení ke značení loga CCC (doporučení ověřených způsobů značení, žádost o povolení ke značení a šablony pro značení výrobků logem CCC a kódem závodu);

Kompletní organizace následné certifikace včetně auditu;

A prodloužení povolení ke značení.

V případě potřeby poskytujeme také předběžné audity pro zajištění pozitivního výsledku CCC auditu. Dále našim klientům pomáháme při revizi jejich dokumentů řízení kvality a jakýchkoli dalších zdokumentovaných procedur s dopadem na certifikaci.

China Certification udržuje dlouhodobě vynikající vztahy s klíčovými pracovníky v certifikačních centrech a zkušebnách v Číně. Prostřednictvím našich dceřiných společností v Pekingu a Šanghaji si udržujeme přítomnost v Číně, takže můžeme nabízet optimální služby všem žadatelům o CCC. V našem mezinárodním řídícím týmu kombinujeme silné stránky západního a čínského stylu práce, což nám poskytuje multikulturní porozumění, které se projevuje v naší práci s klienty, partnery a certifikačními orgány.

Od roku 2005 jsme pomohli mnoha výrobcům při jejich certifikaci CCC a aktuálně zajišťujeme certifikaci pro více než 100 závodů, přičemž dohlížíme na následné audity, management certifikace a řízení změn.

Přidejte se k četným průmyslovým lídrům v řadách našich zákazníků a využijte naší rychlosti a přesnosti k získání CCC s minimem potíží a s prvotřídní kvalitou služeb. Pokud máte jakékoli dotazy nebo byste rádi věděli více o tom, jak Vám můžeme pomoci, zašlete nám prosím e-mail.

Další informace o CCC naleznete v naší bezplatné informační příručce „Snadná cesta k CCC“, která obsahuje oddíl zvlášť zaměřený na certifikaci automobilových dodavatelů.