Automotive CCC

China Certification is an excellent partner for the CCC certification in the automotive sector. We are providing leading automotive suppliers and car manufacturers with quick and smart solutions for their CCC certification. We offer you our support for every project related to the Automotive CCC.

Přečtěte si více

CCC Made Easy

The China Compulsory Certification (CCC) is a mandatory certification for products exported to China.
We are experienced in the CCC certification process for all kinds of product categories. The CCC certification process will be simple and easy with China Certification Corporation as a professional partner by your side.

Přečtěte si více

Other Certifications

HAF604, Taiwan Certification, CRCC for Railway Products, SRRC Type Approval, NAL (Network Access License), AQSIQ registration, Voluntary CQC Mark Certification, CCCF for Fire Products: We support you in all types of certifications for the Chinese market.

Consulting

China Certification provides a range of specialized consulting services, especially for car manufacturers and large industrial companies. With the consulting packages the certifications as well as internal procedures related to international product certifications can be streamlined.

TRAINING

China Certification Corporation offers customized CCC training to fit your company needs. Our trainer will come to your location and provide the training, up to date information and pass on valuable tips from our many years of experience. Call us today to learn more!

Company

Since 2005, MPR China Certification GmbH – China Certification Corporation has been supporting companies around the world in obtaining the required product certifications for the Chinese market. With a strong team located worldwide, we can offer you the best solution for your enquiries.

Přečtěte si více

Značení loga CCC

Než budete moci odesílat výrobky certifikované dle CCC do Číny, musíte je označit logem CCC v souladu s čínskými předpisy. Přesné předpisy o značení poskytuje čínský úřad CNCA (Certification and Accreditation Administration). Registrace ke značení loga CCC je možná výhradně na základě udělení certifikace CCC. Podle čínských předpisů si výrobce může způsob značení zvolit, avšak pro specifické skupiny výrobků mohou platit jistá omezení nebo specifické požadavky na značení. Doporučujeme, aby výrobce podrobnosti návrhu značení konzultoval s certifikační autoritou v průběhu procesu certifikace a seznámil se tak s aktuálními poždavky.

Požadavky na značení loga CCC:

Pokud je značení provedeno vstřikovacím lisováním nebo laserovým gravírováním, musí být na samotném výrobku uvedeno logo CCC a „Factory Code“ (identifikační kód závodu: jedno písmeno + šestimístné číslo).

V případě výrobku označeného nálepkou musí být uveden také název výrobce/obchodní značka a název modelu.
Značka může být k výrobkům připojena následujícími způsoby:

– Vstřikovací lisování
– Laser
– Potisk
– Gravírování
– Lisování
– Jedinečná nálepka

Z výše uvedených způsobů značení si výrobce může zvolit různé formy značení, pokud tyto způsoby splňují předpisy CNCA a dále požadavky na čitelnost a specifické požadavky pro daný výrobek.

Správné označení a platné povolení ke značení jsou nutnými předpoklady pro bezproblémový dovoz výrobků certifikovaných dle CCC do Číny. Dále platí, že rozměry loga CCC uvedené v povolení ke značení a uvedené názvy modelů musí být konzistentní s označením uvedeným na výrobcích. Čínská celní správa má přístup do databáze CNCA, která obsahuje podrobný seznam všech povolení ke značení. Pokud je uvedené značení odlišné od těchto údajů v povolení nebo pokud je neplatné či propadlé, může být zboží zadrženo na celním úřadu.

Od 1. ledna 2015 již platnost povolení ke značení není omezena na 12 měsíců, nýbrž má délku shodnou s příslušným certifikátem CCC. Výrobci nemusí prodlužovat povolení před jeho vypršením. V případě, že certifikát propadl, pozbývá platnosti také povolení. Držitelé certifikátu CCC by proto měli zvážit využívání povinného řízení změn.

Rádi Vám pomůžeme s žádostí o povolení ke značení, i když našich služeb nevyužijete pro kompletní proces certifikace CCC. Na základě našeho dlouhodobého vztahu s CNCA pro Vás můžeme zajistit dřívější vystavení nebo prodloužení platnosti povolení ke značení, a to obvykle v rámci několika pracovních dní.

V případě zájmu o nezávaznou nabídku, nebo pokud máte další dotazy ohledně značení CCC loga, zavolejte nám prosím nebo nám zašlete e-mail. Česká republika: +420 228 880 923, Německo: +49 69 271 3769 150, Velká Británie: +44 2071931135, USA: +1 773 654 2673