Automotive CCC

China Certification is an excellent partner for the CCC certification in the automotive sector. We are providing leading automotive suppliers and car manufacturers with quick and smart solutions for their CCC certification. We offer you our support for every project related to the Automotive CCC.

Přečtěte si více

CCC Made Easy

The China Compulsory Certification (CCC) is a mandatory certification for products exported to China.
We are experienced in the CCC certification process for all kinds of product categories. The CCC certification process will be simple and easy with China Certification Corporation as a professional partner by your side.

Přečtěte si více

Other Certifications

HAF604, Taiwan Certification, CRCC for Railway Products, SRRC Type Approval, NAL (Network Access License), AQSIQ registration, Voluntary CQC Mark Certification, CCCF for Fire Products: We support you in all types of certifications for the Chinese market.

Consulting

China Certification provides a range of specialized consulting services, especially for car manufacturers and large industrial companies. With the consulting packages the certifications as well as internal procedures related to international product certifications can be streamlined.

TRAINING

China Certification Corporation offers customized CCC training to fit your company needs. Our trainer will come to your location and provide the training, up to date information and pass on valuable tips from our many years of experience. Call us today to learn more!

Company

Since 2005, MPR China Certification GmbH – China Certification Corporation has been supporting companies around the world in obtaining the required product certifications for the Chinese market. With a strong team located worldwide, we can offer you the best solution for your enquiries.

Přečtěte si více

Povinné řízení změn pro držitele certifikátu CCC

Výrobci, kteří jsou držiteli certifikátů CCC pro své výrobky, musí splňovat příslušné čínské předpisy pro shodu s certifikací CCC (oficiální Prováděcí předpisy („Implementation Rules“) a normy GB).

Výrobci, kteří jsou držiteli certifikátů CCC pro své výrobky, musí splňovat příslušné čínské předpisy pro shodu s certifikací CCC (oficiální Prováděcí předpisy („Implementation Rules“) a normy GB).

Žadatel/držitel certifikátu je povinen oznámit jakékoli plánované relevantní změny podáním příslušných požadovaných žádostí a dále implementovat změny výhradně po jejich schválení čínskými orgány.

Do povinně oznamovaných změn spadají:
– Změny v designu produktu
– Změny ve struktuře produktu (např. přidání vrstvy materiálu na interiérový automobilový díl)
– Změny v „klíčovému komponentu“ (např. změna krytu nádrže u automobilové palivové nádrže)
– Změny surovin
– Změny dodavatelů
– Změny v organizační struktuře (např. změna osoby odpovědné za CCC)

Ke změnám provedeným čínským certifikačním orgánem, vyžadujícím aktualizaci certifikátu, patří:
– Aktualizace norem GB
– Aktualizace prováděcích předpisů

Prováděcí předpisy CCC explicitně stanoví, že pouze odpovědný certifikační orgán rozhoduje, zda musí být podána oficiální žádost o změnu a jaké budou související důsledky pro držitele certifikátu.

V případě změny odpovědné osoby za CCC v závodě se vyžadují pouze administrativní procedury ve smyslu registrace této změny a orgán vystaví „oznámení o změně“ („change notice“).

V případě významnějších změn ve vztahu k samotnému certifikovanému výrobku může být žadatel požádán o zaslání vzorků k testování v Číně.

Pokud má být přesunuta výrobní linka nebo případně celý výrobní závod, obvykle čínské úřady vyžadují novou prvotní certifikaci CCC nebo alespoň kontrolu závodu v nových prostorách, kterou provedou čínští auditoři.

Držitelé certifikátu CCC během svého každoročního auditu často hlásí změny, které již byly implementovány, avšak čínské úřady tento způsob oznamování změn neakceptují. Takového závody se pak vystavují riziku neshody a dokonce i pozastavení či odebrání jejich certifikátu, pokud nebudou postupovat v souladu s předepsanými postupy řízení změn stanovenými v prováděcích předpisech.

Čínské úřady neustále pracují na zlepšování norem GB. Jakmile nová norma GB vstoupí v účinnost, všechny změny v certifikátech a nové certifikace CCC musí odpovídat nové normě GB. Držitelé certifikátů CCC, kteří splňují staré normy GB, pak musí pořádat o změnu dle normy GB v termínu stanoveném čínským certifikačním orgánem a musí provést nové testování výrobků dle nové normy GB.

Rámec certifikátů CCC stanoví „Prováděcí předpisy“. Každá skupina výrobků má své vlastní prováděcí předpisy, v nichž je stanoven certifikační proces CCC, charakteristiky certifikátu CCC a předpisy ohledně povolení ke značení. Pokud čínské certifikační orgány vydají nové prováděcí předpisy, jsou držitelé certifikátů povinni v určitém časovém termínu od oficiálního oznámení prováděcího předpisu požádat o změnu certifikátu.

Platné certifikáty musí odpovídat nejaktuálnějšímu znění norem GB a prováděcích předpisů. Pokud držitelé certifikátů nepožádají o změnu svých certifikátů v poskytnutém časovém termínu, vystavují se riziku neshody a dokonce i pozastavení či odebrání jejich certifikátu.

Pokud si nejste jisti, zda jste neprovedli na svých výrobcích změny podléhající oznámení bez informování úřadů nebo pokud plánujete realizaci změn a nevíte, zda musíte podat žádost o změnu, kontaktujte nás a my se spojíme s příslušnou (-ými) čínskou (-ými) institucí (-emi) a sdělíme Vám, jak budete muset postupovat. Rádi Vám pomůžeme s jakýmikoli nutnými změnami Vašich certifikátů.

Můžeme Vás také informovat o všech nových normách GB či prováděcích předpisech, které se vztahují na Váš výrobek, a informovat Vás, pokud bude nutné změnit Váš certifikát CCC.

Zavolejte nebo napište nám kdykoli. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností nás zastihnete telefonicky (Česká republika: +420 228 880 923, Velká Británie: +44 2071931135, USA: +1 773 654-2673) nebo prostřednictvím emailu .

Pro podrobnější informace si prosím stáhněte naši bezplatnou příručku „Snadná cesta k CCC“ (“CCC Made Easy”) zde. Můžete také využít naší příručky „Stručný průvodce CCC: Čínská povinná certifikace“ (“A Brief Guide to CCC: China Compulsory Certification”), kterou si můžete objednat prostřednictvím služby Amazon zde.