Automotive CCC

China Certification is an excellent partner for the CCC certification in the automotive sector. We are providing leading automotive suppliers and car manufacturers with quick and smart solutions for their CCC certification. We offer you our support for every project related to the Automotive CCC.

Přečtěte si více

CCC Made Easy

The China Compulsory Certification (CCC) is a mandatory certification for products exported to China.
We are experienced in the CCC certification process for all kinds of product categories. The CCC certification process will be simple and easy with China Certification Corporation as a professional partner by your side.

Přečtěte si více

Other Certifications

HAF604, Taiwan Certification, CRCC for Railway Products, SRRC Type Approval, NAL (Network Access License), AQSIQ registration, Voluntary CQC Mark Certification, CCCF for Fire Products: We support you in all types of certifications for the Chinese market.

Consulting

China Certification provides a range of specialized consulting services, especially for car manufacturers and large industrial companies. With the consulting packages the certifications as well as internal procedures related to international product certifications can be streamlined.

TRAINING

China Certification Corporation offers customized CCC training to fit your company needs. Our trainer will come to your location and provide the training, up to date information and pass on valuable tips from our many years of experience. Call us today to learn more!

Company

Since 2005, MPR China Certification GmbH – China Certification Corporation has been supporting companies around the world in obtaining the required product certifications for the Chinese market. With a strong team located worldwide, we can offer you the best solution for your enquiries.

Přečtěte si více

Výrobky podléhající CCC

Se zavedením certifikace CCC v roce 2002 certifikační autority AQSIQ a CNCA zveřejnily „První katalog výrobků podléhající Čínské povinné certifikaci (CCC)“ (“First Catalogue of Products Subject to China Compulsory Certification (CCC)”). Tento katalog výrobků vyžadujících certifikaci se od prvního vydání průběžně mění a rozšiřuje. Certifikace CCC proto musí být prováděna pro skupiny výrobků uvedených na tomto seznamu a dále v oznámeních orgánů AQSIQ a CNCA.

Následující tabulka uvádí stručný přehled výrobků, jejichž certifikace je povinná. Další užitečné informace naleznete na naší stránce Časté otázky (FAQ). Informace o vývozu výrobků nevyžadujících CCC naleznete v naší kapitole o celním odbavování v Číně.

1. Elektrické vodiče a kabely

2. Spínače obvodů, elektrické chránicí nebo připojovací přístroje

3. Nízkonapěťová elektrická zařízení

4. Motory s nízkým výkonem

5. Elektrické přístroje

6. Svářecí stroje

7. Domácí a podobné elektrické spotřebiče

8. Audio a video zařízení (vyjma audio zařízení pro vysílací službu a pro automobily)

9. Zařízení informačních technologií

10. Osvětlovací zařízení (vyjma osvětlení s napětím nižším než 36V)

11. Zařízení telekomunikačních terminálů

12. Motorová vozidla

13. Pneumatiky pro motorová vozidla

14. Bezpečnostní skla

15. Zemědělské stroje

16. Latexové výrobky

17. Lékařské přístroje

18. Protipožární vybavení

19. Bezpečnostní ochranné výrobky

20. Dekorační a rekonstrukční výrobky pro domácnosti

21. Bezpečnostní díly a příslušenství vozidel a motocyklů

22. Hračky

23. IT výrobky

Naše informační video představuje přehled kroků potřebných k získání certifikace CCC.