Automotive CCC

China Certification is an excellent partner for the CCC certification in the automotive sector. We are providing leading automotive suppliers and car manufacturers with quick and smart solutions for their CCC certification. We offer you our support for every project related to the Automotive CCC.

Přečtěte si více

CCC Made Easy

The China Compulsory Certification (CCC) is a mandatory certification for products exported to China.
We are experienced in the CCC certification process for all kinds of product categories. The CCC certification process will be simple and easy with China Certification Corporation as a professional partner by your side.

Přečtěte si více

Other Certifications

HAF604, Taiwan Certification, CRCC for Railway Products, SRRC Type Approval, NAL (Network Access License), AQSIQ registration, Voluntary CQC Mark Certification, CCCF for Fire Products: We support you in all types of certifications for the Chinese market.

Consulting

China Certification provides a range of specialized consulting services, especially for car manufacturers and large industrial companies. With the consulting packages the certifications as well as internal procedures related to international product certifications can be streamlined.

TRAINING

China Certification Corporation offers customized CCC training to fit your company needs. Our trainer will come to your location and provide the training, up to date information and pass on valuable tips from our many years of experience. Call us today to learn more!

Company

Since 2005, MPR China Certification GmbH – China Certification Corporation has been supporting companies around the world in obtaining the required product certifications for the Chinese market. With a strong team located worldwide, we can offer you the best solution for your enquiries.

Přečtěte si více

Časté otázky

1. Jak dlouho trvá proces certifikace?
2. Kolik certifikace stojí?
3. Jaké výhody získám certifikací svých výrobků?
4. Jak zjistím, zda pro můj výrobek platí povinnost CCC?
5. Jak bych se měl připravit na certifikaci?
6. Jaké jsou výhody komplexní certifikace prostřednictvím organizace China Certification?
7. Mám mít obavy o svá práva duševního vlastnictví v průběhu procesu certifikace?
8. Mohu nechat výrobky testovat mimo Čínu, např. v mé domovské zemi?
9. Jaké další certifikace potřebuji pro svůj výrobek?
10. Je CCC nutná i pro jednorázovou dodávku do Číny?
11. Kdo by měl v mé firmě odpovídat za soulad s požadavky CCC na kvalitu?
12. Co bych měl dělat v případě problémů s celními úřady?
13. Z jakých důvodů může být má certifikace neúspěšná?
14. Je CCC povinná i pro výrobky, které se vyrábějí v Číně pouze pro vývoz?
15. Je CCC povinná pro komponenty spotřebičů?1. Jak dlouho trvá proces certifikace?
Proces certifikace obvykle trvá mezi 4 a 8 měsíci podle toho, kterého poskytovatele služeb si vyberete.2. Kolik certifikace stojí?
Náklady jsou odvislé od druhu a počtu výrobků, které chcete certifikovat; další informace získáte z našeho demonstračního výpočtu nákladů.3. Jaké výhody získám certifikací svých výrobků?
Jakmile jste dokončili svou certifikaci CCC, můžete využívat mnoha konkurenčních výhod. Vaše výrobky mohou volně profitovat z velkého potenciálu čínského trhu a být dováženy bez problémů s celním odbavením. Po úspěšné první certifikaci lze další výrobky certifikovat rychle a s nízkými náklady.4. Jak zjistím, zda pro můj výrobek platí povinnost CCC?
Kompletní seznam výrobků podléhající povinné certifikaci zveřejňují úřady AQSIQ a CNCA. Přehled výrobků s povinnou CCC naleznete níže: Výrobky podléhající povinnému CCC.

5. Jak bych se měl připravit na certifikaci?
Testování pro účely certifikace CCC probíhá dle produktově specifické normy GB. Proto se na certifikaci nejlépe připravíte kontrolou produktových norem, určením relevantních čínských předpisů a postupem dle příslušných kontrolních seznamů. Pro získání hlubšího povědomí o procesu Vám dále doporučujeme přečíst si naši informační příručku „Snadná cesta k CCC“.

6. Jaké jsou výhody komplexní certifikace prostřednictvím organizace China Certification?
Volbou balíčku služeb, který pokrývá všechny aspekty certifikačního procesu, si můžete výrazně ušetřit čas, frustraci a zbytečné výdaje. Rádi Vám pomůžeme s přípravou řádné žádosti, volbou kompetentní zkušební laboratoře a s usnadněním hladkého průběhu auditu, přičemž zajistíme profesionální a bezproblémový postup.

7. Mám mít obavy o svá práva duševního vlastnictví v průběhu procesu certifikace?
Pokud budete postupovat podle určitých pravidel, nemusíte se obávat ohrožení bezpečnosti Vašeho know-how. Pokud se na audit dobře připravíte, můžete audit směrovat takovým způsobem, aby byla odkryta jen minimální část duševního vlastnictví. Předložením jen hrubých návrhů výkresů výrobků a správným zacházením s dokumenty žádosti lze riziko nadále snížit.

8. Mohu nechat výrobky testovat mimo Čínu, např. v mé domovské zemi?
Nikoli. Zkušebny mimo Čínu nejsou oprávněny testovat výrobky v rámci CCC.

9. Jaké další certifikace potřebuji pro svůj výrobek?
Pokud Váš výrobek nepodléhá dalším povinným certifikacím, jako např. certifikace lékařských a telekomunikačních výrobků, nejsou po získání CCC nutné žádné další certifikace.

10. Je CCC nutná i pro jednorázovou dodávku do Číny?
Ano. Pokud Váš výrobek podléhá povinné certifikaci CCC, bude i jediná dodávka zadržena na celním úřadě a bude vyžadován certifikát.

11. Kdo by měl v mé firmě odpovídat za soulad s požadavky CCC na kvalitu?
Manažer kvality závodu odpovídá za soulad s čínskými předpisy.

12. Co bych měl dělat v případě problémů s celními úřady?
Pokud bude Váš výrobek zadržen celním úřadem z důvodu problémů s certifikací CCC, mělo by být nejprve zjištěno, zda je certifikace pro Váš specifický produkt skutečně povinná.

13. Z jakých důvodů může má certifikace být neúspěšná?
Nejčastějším důvodem je nesoulad mezi specifikací výrobku uvedenou ve formulářích žádosti a skutečným výrobkem. Dalšími důvody k zamítnutí vydání certifikátu jsou nesplnění produktových testů nebo neúspěšný audit prokazující nedostatečné řízení kvality.

Někdy se stane, že je vystaven nepoužitelný nebo jen částečně použitelný certifikát, což je důsledkem chyb při vyplňování žádosti. Tato skutečnost může být také považována za nesplnění požadavků CCC.

14. Je CCC povinná i pro výrobky, které se vyrábějí v Číně pouze pro vývoz?
Pro výrobky vyrobené speciálně v rámci smluv o zahraničním obchodu a vyrobené výlučně pro účely vývozu není nutné žádat o certifikaci CCC.

15. Je CCC povinná pro komponenty spotřebičů?
Pokud celý spotřebič podléhá povinnosti certifikátu CCC, doporučujeme také požádat o certifikaci pro každou z jeho komponent; je však také přijatelné provést pouze certifikaci celého spotřebiče. V automobilech by měly být všechny výrobky podléhající CCC certifikovány (z důvodu požadavků na dodávky náhradních dílů). Pokud spotřebič jako celek nevyžaduje CCC, pak dílčí komponenty celku, které jinak CCC podléhají, nemusejí být certifikovány samostatně, pakliže jsou ve výrobku v okamžiku exportu celého spotřebiče do Číny již instalovány a nejsou vyváženy samostatně.

Third party cookies & scripts

This website uses cookies & scripts. For optimal performance and advertisement purposes it is recommended that you agree to the use of cookies by third parties & scripts. We do not share information about your use of our website with social media.
For more information, please see our Privacy Policy and the Imprint.
Which cookies & scripts and the associated processing of your personal data do you agree to?

You can change your selection anytime under Privacy Policy .