Automotive CCC

China Certification is an excellent partner for the CCC certification in the automotive sector. We are providing leading automotive suppliers and car manufacturers with quick and smart solutions for their CCC certification. We offer you our support for every project related to the Automotive CCC.

Přečtěte si více

CCC Made Easy

The China Compulsory Certification (CCC) is a mandatory certification for products exported to China.
We are experienced in the CCC certification process for all kinds of product categories. The CCC certification process will be simple and easy with China Certification Corporation as a professional partner by your side.

Přečtěte si více

Other Certifications

HAF604, Taiwan Certification, CRCC for Railway Products, SRRC Type Approval, NAL (Network Access License), AQSIQ registration, Voluntary CQC Mark Certification, CCCF for Fire Products: We support you in all types of certifications for the Chinese market.

Consulting

China Certification provides a range of specialized consulting services, especially for car manufacturers and large industrial companies. With the consulting packages the certifications as well as internal procedures related to international product certifications can be streamlined.

TRAINING

China Certification Corporation offers customized CCC training to fit your company needs. Our trainer will come to your location and provide the training, up to date information and pass on valuable tips from our many years of experience. Call us today to learn more!

Company

Since 2005, MPR China Certification GmbH – China Certification Corporation has been supporting companies around the world in obtaining the required product certifications for the Chinese market. With a strong team located worldwide, we can offer you the best solution for your enquiries.

Přečtěte si více

Certifikace CCC pro výrobce automobilů

Certifikace celého vozidla je komplexním projektem, který vyžaduje zkušenou, profesionální podporu ve všech fázích tohoto procesu. Od počáteční přípravy dokumentů až po certifikaci všech dodavatelů je důležité, abyste si zvolili takového partnera, který má odbornou kompetenci a prokazatelnou praxi s úspěšnými homologacemi CCC „pro celá vozidla“. China Certification je takovýmto partnerem, do něhož vložili důvěru automobilové firmy jako Bugatti, Lotus a Tesla, coby do exkluzívního poskytovatele služeb doprovázejícího jejich certifikace CCC a úplná typová schválení, umožňující prodej jejich vozidel na čínském trhu.

Audit CCC v závodu Bugatti v Molsheimu

Náš servisní balíček pro výrobce automobilů zahrnuje:
– Určení výrobků vyžadujících CCC
– Poradenské služby pro kompletní certifikaci CCC celého vozidla
– Organizování certifikace dodavatelů
– Monitorování norem GB, prováděcích předpisů a dalších čínských předpisů včetně pravidelného informování o souvisejících změnách a aktualizacích

Ve společnosti China Certification úzce spolupracujeme s čínskými certifikačními orgány na určení komponent, pro které je platná povinnost certifikace CCC. U některých lze snadno určit, zda je zapotřebí CCC, zatímco u jiných komponent, např. u interiérových dílů, může být toto určení mnohem složitější.

Zašlete nám prosím e-mailem svou žádost a my Vám okamžitě poskytneme další informace.

Budeme úzce spolupracovat s Vaším týmem na stanovení té nejlepší strategie pro Vaši společnost. Jakmile porozumíme Vašim očekáváním a plánovaným objemům, můžeme Vám navrhnout ty nejlepší dostupné možnosti: Kompletní certifikace vozidla CCC, CCC pro malosériovou výrobu nebo využití nízkoobjemové výjimky z CCC. Každá z těchto možností má jiné požadavky na zkoušky a dokumentaci. Určíme řádné požadavky čínského certifikačního orgánu a připravíme celý proces, přičemž zajistíme, aby byly prováděny pouze bezpodmínečně nutné zkoušky. V závislosti na konkrétní situaci je někdy možné se určitým zkouškám vyhnout. Společnost China Certification má zkušenosti z práce s čínskými certifikačními orgány a často dokáže klientům ušetřit zkušební poplatky. Například při žádosti o CCC pro malosériovou výrobu za určitých podmínek nemusí být prováděny crashtesty v Číně.

V průběhu tvorby Vaší strategie pro CCC Vám budeme radit ve směru povinných emisních norem a omezení nařízených Ministerstvem pro ochranu životního prostředí Čínské lidové republiky (MEP). Pro Čínu platí velmi přísné emisní limity s ještě přísnějšími požadavky platnými pro Peking. Čínské hlavní město je jedním z nejlukrativnějších lokálních trhů v Číně se značným obchodním potenciálem. Budeme Vás podrobně informovat o aktuálně povinných emisních hodnotách.

Ve společnosti China Certification pomáháme výrobcům v automobilovém průmyslu napříč jejich procesem certifikace CCC a kontrolujeme všechny příslušné dokumenty žádostí tak, aby bylo zajištěno splnění požadavků certifikačních orgánů v Číně. Zajistíme veškerou komunikaci s CQC, zkušebnami a dalšími příslušnými úřady v Číně a v případě potřeby můžeme poskytnout doprovod na schůzky s CQC v Pekingu. Pro zabránění jakýmkoli případným nepříjemným překvapením je možné provést předběžný audit. Dále Vám pomůžeme s přípravou a pořádáním samotného auditu, přičemž poskytneme specializovaného a kvalifikovaného tlumočníka.

Schůzka společnosti Lotus Cars a CQC v Pekingu


China Certification bude koordinovat dovoz testovaných výrobků a vozidel do Číny a zajistí hladké celní odbavení v Číně. Dále budeme řídit veškerou komunikaci s čínskými zkušebnami a zaplatíme veškeré zkušební poplatky.

Čínské předpisy pro CCC se často aktualizují, a proto je pravidelně sledujeme, aby bylo jistě, že je Vaše výrobky splňují. V případě jakýchkoli změn Vás budeme předem informovat, abyste mohli provést veškeré potřebné změny před Vaším následným auditem. Naše služby klientům šetří významné množství času i peněz a zajišťují, aby se automobily dostaly na čínský trh co možná nejdříve s řádnou certifikací a s bezproblémovým celním odbavením.

Budeme koordinovat certifikaci CCC všech Vašich dodavatelů. Výrobci automobilů mohou ušetřit značné finance certifikací více dodavatelů současně, místo aby požadovali od všech dodavatelů absolvování certifikace jednotlivě.

China Certification Vás bude informovat o veškerých příslušných změnách v legislativě a aktualizacích norem GB, prováděcích předpisů či jiných změnách v čínských předpisech. Monitorujeme všechna oznámení a zveřejnění všech významných čínských úřadů a jsme s nimi v úzkém kontaktu. V případě potřebných změn zpracujeme příslušné důsledky pro Vaši certifikaci a poskytneme Vám příslušná doporučení.

Čínské úřady pravidelně předpisy revidují a doplňují. Například nyní připravují zavedení povinných omezení pro spotřebu paliva u vozidel. V nedávné době byly zcela přepracovány prováděcí předpisy pro vozidla (CNCA-C11-01:2014).

Neustálé a pečlivé sledování čínských předpisů je nutné a my Vám v této věci rádi poradíme.

Pro výrobce vozidel má společnost China Certification vynikající spektrum služeb, pokrývající veškeré potřeby ve vztahu k certifikaci CCC. Nahlédněte prosím do našeho přehledu referencí, kde zjistíte, co naši zákazníci říkají o našich poradenských službách špičkové kvality.

Pokud potřebujete kompetentní poradenské služby pro oblast automotive, zavolejte nám nebo nám zašlete e-mailem svou žádost a my Vám okamžitě poskytneme další informace.